تازه ترین ها
صفحه وِیژه منصور رح

 

 

رویدادهای کشور و جهان

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی "الخندق" گل نبی مدال دهنده ترامپ را در مربوطا...

لوگر: گل نبی مدال دهنده ترامپ در مربوطات پل علم به قتل رسید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی "الخندق" گل نبی مدال دهنده ترامپ را در مربوطا...

تبصره ها

ناکامی یک استراتیژی و جنرال دیگر

هفده سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال تکمیل شدن است. در این مدت هفده سال سه حکومت و رؤسای جمهور جدید در آمریکا آمدند. که هر یک برای پيروزی در جنگ افغانستان استراتیژی های جداگانه ای را اعلام و تطبیق کردند. در دوران حکمروائی بوش، اوباما و ترامپ در کنار تجربه کردن استر...

پیامها

مصاحبه و راپور

مقالات اسلامی

جنایات جنگی

جنایات جنگی (آپریل)

بتاریخ اول ماه آّپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران خارجی و عساکر داخلی در هنگام  چاپه ۸ فرد ملکی را در منطقهء بند تیمو...

مطالب گوناگون

شهــــــــــداء