تازه ترین ها
پیام عیدی

 

رویدادهای کشور و جهان

بدخشان: ۱۵ جوان با احساس برخلاف عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان در جرم با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، ۱۵ جوان با احساس در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بر خلاف عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان با...

پکتیا: دراثر بمباران عساکر اشغالگر امریکایی درچمکنی، ۱۹ تن ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، طیارات بیدون سرنشین عساکر اشغالگر امریکایی منطقه نوزی ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا را بی رحمانه بمبا...

تبصره ها

پیمان امنیتی نه اینکه اصلاح شود، بلکه باید لغو شود

پیمان امنیتی بین اشغالگران آمریکایی و ادارۀ مزدور کابل قراردادی برای نام، فریبنده و ظالمانه است که اشغالگران آمریکایی برای حضور خود در افغانستان و وثیقۀ جواز برای تمام جرائم نظامی خود می داند. در حالیکه این قرار داد کاملاً غیر قانونی، غیر موجه و یکجانبه است و بر ادارۀ ا...

پیامها

مصاحبه و راپور

چشم دید من از فاریاب، جوزجان و سرپل

بتاریخ چهاردهم اگست ماه روان ۲۰۱۸ میلادی در تشکیل یک تیم مطبوعاتی به ولایات شمال کشور (فاریاب، جوزجان و سرپل) سفر کردیم. در ولایات مذکور با علماء...

مقالات اسلامی

جنایات جنگی

جنایات جنگی (اگست)

بتاریخ اول ماه اگست سال ۲۰۱۸ میلادی عساکر داخلی در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک فرد ملکی را شهید و ی...

مطالب گوناگون

شهــــــــــداء