تازه ترین ها
جنایات جنگی
 • جنایات جنگی (اگست)

  بتاریخ اول ماه اگست سال ۲۰۱۸ میلادی عساکر داخلی در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک فرد ملکی ر ...

  بتاریخ اول ماه اگست سال ۲۰۱۸ میلادی عساکر داخلی در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند. بتاریخ ۲ اگست پس از درگیری بین طالبان و عساکر اشغالگر در منطق ...

  Read more
 • جنایات جنگی ( جولای)

  بتاریخ اول ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران یک کلینیک ملکی را در منطقۀ غار تیپه ولسوالی خواجه موسی ولا ...

  بتاریخ اول ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران یک کلینیک ملکی را در منطقۀ غار تیپه ولسوالی خواجه موسی ولایت فاریاب بمباران کردند، در نتیجۀ این بمباران ۴تن بشمول یک موی سفید، یک زن و دو کودک  در جا شهی ...

  Read more
 • جنایات جنگی (جون)

  بتاریخ ۲ جون سال ۲۰۱۸ میلادی تجاوزگران و عساکر داخلی در منطقهء تنگی ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان چاپه زدن ...

  بتاریخ ۲ جون سال ۲۰۱۸ میلادی تجاوزگران و عساکر داخلی در منطقهء تنگی ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان چاپه زدند، که در نتیجه ۹ تن افراد ملکی بشمول یک کودک خردسال شهید و ۸ تن دیگر بشمول زنان زخمی شدند. همچن ...

  Read more
 • جنایات جنگی (می)

  بتاریخ ۳ می ۲۰۱۸ میلادی عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا بر ساحات نکرخیل و خواران ولسوالی خوگیانی ولایت ننگره ...

  بتاریخ ۳ می ۲۰۱۸ میلادی عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا بر ساحات نکرخیل و خواران ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک فرد ملکی را شهید و ۵ تن ملکی دیگر را دستگیر و زندانی کردند. هم ...

  Read more
 • جنایات جنگی (آپریل)

  بتاریخ اول ماه آّپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران خارجی و عساکر داخلی در هنگام  چاپه ۸ فرد ملکی را در منطقه ...

  بتاریخ اول ماه آّپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران خارجی و عساکر داخلی در هنگام  چاپه ۸ فرد ملکی را در منطقهء بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار شهید و زخمی کردند. بتاریخ اول آپریل در جریان بمباران طیا ...

  Read more
 • جنایات جنگی (مارچ)

  بتاریخ دوم ماه مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی ملیشه های اربکی به خانهء یک دوکاندار بنام ابراهیم در منطقهء شیرآباد و ...

  بتاریخ دوم ماه مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی ملیشه های اربکی به خانهء یک دوکاندار بنام ابراهیم در منطقهء شیرآباد ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بزور وارد شده، بشمول ابراهیم و همسرش ۲ فرزندش را شهید و ۵ تن دیگر از ...

  Read more
 • جنایات جنگی (فبروری)

  بتاریخ ۱ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در منطقهء تریخ ناور ولسوالی نادعلی ولایت هلمند در نتیجهء فیر و انداخت ...

  بتاریخ ۱ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در منطقهء تریخ ناور ولسوالی نادعلی ولایت هلمند در نتیجهء فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی که بر یک خانه در منطقه اصابت کرد، ۴ تن از اعضای یک خانواده شهید و ۳ تن دیگر ...

  Read more
 • جنایات جنگی (جنوری)

  بتاریخ ۲ جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی نظامیان اشغالگر با کمک عساکر داخلی بر منطقهء سفار ولسوالی گرمسیر چاپه زدند ...

  بتاریخ ۲ جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی نظامیان اشغالگر با کمک عساکر داخلی بر منطقهء سفار ولسوالی گرمسیر چاپه زدند که در جریان تلاشی یک زن و دو مرد را به شهادت رسانده و تعداد کثیری را دستگیر و زندانی کردند. هم ...

  Read more
 • جنایات جنگی (دسمبر)

  بتاریخ ۴ دسمبر ۲۰۱۷ میلادی عساکر اشغالگر آمریکایی و داخلی ۸ تن از باشندگان ملکی را در قریهء برگ ولسوالی م ...

  بتاریخ ۴ دسمبر ۲۰۱۷ میلادی عساکر اشغالگر آمریکایی و داخلی ۸ تن از باشندگان ملکی را در قریهء برگ ولسوالی محمدآغه دستگیر و با خود بردند. بتاریخ ۶ دسمبر در بمباران نظامیان اشغالگر در ساحهء غوژیره و دوآب ...

  Read more
 • جنایات جنگی (نومبر)

  بتاریخ ۳ نومبر قوای هوایی اشغالگران خارجی و داخلی منطقه سرک بالا در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را بمبارا ...

  بتاریخ ۳ نومبر قوای هوایی اشغالگران خارجی و داخلی منطقه سرک بالا در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را بمباران کردند، طبق گفته های شاهدان عینی دها باب منزل در نتیجه بمباران تخریب شده و ۲۵ تن از هموطنان مل ...

  Read more