تازه ترین ها
جنایات جنگی
 • هفتهء گذشته مؤسس ملیشه های گلم جمع و قاتل مسلکی جنرال دوسـتم به ولایت جوزجان برای جنگ با مجاهدین امارت اس ...

  هفتهء گذشته مؤسس ملیشه های گلم جمع و قاتل مسلکی جنرال دوسـتم به ولایت جوزجان برای جنگ با مجاهدین امارت اسلامی آمد، بر اساس معلومات ملیشه های دوستم که در تلاش بازپس گیری ولسوالی خمآب بودند که با مقاومت ...

  Read more
 • وحشت بشردوستان در قندوز

  نیروهای اشغالگر با وحشت کامل شفاخانهء داکتران بدون سرحد را بمباران کردند، در این شفاخانه بیماران و قربانی ...

  نیروهای اشغالگر با وحشت کامل شفاخانهء داکتران بدون سرحد را بمباران کردند، در این شفاخانه بیماران و قربانیان ملکی جنگ تداوی میشدند، از اینجا جنگجویان طالبان نه بحیث سنگر کار گرفته اند و نه هم در این شف ...

  Read more
 • جنایات جنگی (سبتمبر)

  بتاریخ اول سبتمبر 2015 میلادی در نتیجهء انداخت مرمیهای هاوان عساکر داخلی که بر خانهء گل جان یکتن از باشند ...

  بتاریخ اول سبتمبر 2015 میلادی در نتیجهء انداخت مرمیهای هاوان عساکر داخلی که بر خانهء گل جان یکتن از باشندگان قر یهء اتریو در ولسوالی سید اباد ولایت میدان وردگ اصابت کرد، علاوه بر خسارات مالی و تخریب م ...

  Read more
 • جنایات جنگی( آگست)

  بتاریخ 4 آگست 2015 میلادی در منطقهء قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب در بمبارعساکر داخلی بشمول یک زن چهار ...

  بتاریخ 4 آگست 2015 میلادی در منطقهء قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب در بمبارعساکر داخلی بشمول یک زن چهار تن از افراد ملکی شهید گردیدند و علاوتاً عساکر پیاده نیز 22 خانه را آتش زده و سوزاندند. بتاریخ ...

  Read more
 • همزمان با تجاوز آمریکا بر افغانستان سلسلهء کشتار افغان ها و ویرانی افغانستان آغاز گردید، نیروهای اشغالگر ...

  همزمان با تجاوز آمریکا بر افغانستان سلسلهء کشتار افغان ها و ویرانی افغانستان آغاز گردید، نیروهای اشغالگر در شروع تجاوز تاسیسات نظامی و ملکی حکومتی و دولتی را در افغانستان بمباران کردند، شفاخانه ها و ب ...

  Read more
 • جنایات جنگی در ماه جــون

  بتاریخ 4 ماه جون سال 2015 میلادی در منطقهء پخی خور ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ، اشغالگران خارجی بر موتر م ...

  بتاریخ 4 ماه جون سال 2015 میلادی در منطقهء پخی خور ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ، اشغالگران خارجی بر موتر مزدای یک فرد ملکی بنام غلام نبی توسط طیارهء درون حمله کردند که در نتیجهء نامبرده شهید گردیده و م ...

  Read more
 • اشغالگران هر روز از ده تا پانزده تن از افغانان ملکی را کشته اند.

  روزنامهء آمریکائی نیویارک تایمز بتاریخ 8 جــون از قول نظامیان آمریکائی راپور تکان دهنده ای در مورد قتل و ...

  روزنامهء آمریکائی نیویارک تایمز بتاریخ 8 جــون از قول نظامیان آمریکائی راپور تکان دهنده ای در مورد قتل و کشتار افغان ها بنشر رساند، راپور که از قول گروه سیـــل تیم ششم مربوط نیروهای خاص آمریکائی گفته ...

  Read more
 • بتاریخ اول ماه مـی سال 2015 میلادی عساکر داخلی بر قریهء باغتو در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل چاپه زدند که ...

  بتاریخ اول ماه مـی سال 2015 میلادی عساکر داخلی بر قریهء باغتو در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل چاپه زدند که در هنگام تلاشی فرزند یکی از باشندگان بنام حاجی عبدالباری را دستگیر و با خود بردند. بتاریخ 4 مــ ...

  Read more
 • آمریکا حالا نیز در قریه ها و دهات عملیات کرده و بمباران می کند

  در دسمبر 2014 میلادی آمریکا پایان ماموریت نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد، بدین معنا که بعد از این تا ...

  در دسمبر 2014 میلادی آمریکا پایان ماموریت نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد، بدین معنا که بعد از این تاریخ خودسرانه و یا هم بصورت مشترک با عساکر افغان در عملیات ها شرکت نخواهد کرد، بلکه تنها امور آم ...

  Read more
 • بتاریخ 5 آپریل 2015 میلادی در نزدیکی مرکز ولسوالی آچین ولایت ننگرهار ، بر یک موتر کرولای ملکی عساکر پولیس ...

  بتاریخ 5 آپریل 2015 میلادی در نزدیکی مرکز ولسوالی آچین ولایت ننگرهار ، بر یک موتر کرولای ملکی عساکر پولیس داخلی فیر کردند که در نتیجه دو فرد ملکی شهید گردیده و یکتن دیگر زخمی گردید. بتاریخ 7 آپریل در ...

  Read more