تازه ترین ها
شعر و ادب
 • ای امت شمشیر و قلم!

  ابوجهاد برابچه ای ای امت اسلام !  ای امت شمشیر و قلم !  ای امت تمدن و حضارة !  ای امت صلابت و شجاعت !  ای ...

  ابوجهاد برابچه ای ای امت اسلام !  ای امت شمشیر و قلم !  ای امت تمدن و حضارة !  ای امت صلابت و شجاعت !  ای امت شیران غرنده و پهلوانان تابنده !  ای امت شیر مردان سرزنده و شیر زنان فروزنده !  ای امتی که ...

  Read more
 • در مرثیهء قندوز

  مدارس خــــــــــانه های پـــــاک توحید شــــــــــوند از هر زبـــــونِ پست تهدید لوایــــــــــش غــــــ ...

  مدارس خــــــــــانه های پـــــاک توحید شــــــــــوند از هر زبـــــونِ پست تهدید لوایــــــــــش غــــــرق در خونُ سیاهی ندارد خونــــــــــشان هیچ جا بهــــایی ستم این بار قــــندوز را نــــــــــدا ...

  Read more
 • من ملت افغانم بی همدم و بی یاور

  من ملت افغانم بی همدم و بی یاور مسلم تو چرا غافل بی پرده شده کافر من لاله و افغانم من دیدهء گریانم من آه ...

  من ملت افغانم بی همدم و بی یاور مسلم تو چرا غافل بی پرده شده کافر من لاله و افغانم من دیدهء گریانم من آه دل مظلوم من خانهء ویرانم در سینه نهان دارم غم های همه دنیا خونین شب و روزم حیرانم از این غم ها ...

  Read more
 • توئی، ای اولین قبلۀ من!

  دنیا همچو یخ در گذر است؛ اما حریص در پی آن. می کشد و می تازد، اما بسنده نمی دارد. همه را گرفتند، و حال؟ خ ...

  دنیا همچو یخ در گذر است؛ اما حریص در پی آن. می کشد و می تازد، اما بسنده نمی دارد. همه را گرفتند، و حال؟ خانه ام را! خانه ای بس کوچک و قفس مانندم را؛ قفسی که به آن عشق می ورزم؛ عشقی که قلب، کلیدش را حم ...

  Read more
 • اشکی بر شهدا!

  اشکی بر شهدا! اشکی بر قربانیان هفتاد و دو روز وحشت! وحشتی که از تجاوز امریکا تا سقوط امارت اسلامی، مرز ها ...

  اشکی بر شهدا! اشکی بر قربانیان هفتاد و دو روز وحشت! وحشتی که از تجاوز امریکا تا سقوط امارت اسلامی، مرز ها و حدود را شکست! بلی! تجاوز هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ ، و سقوط یگانه رژیم غیر وابسته در تاریخ کشور. سقوط ...

  Read more
 • شهید

   شهید!  اگر ترا شهید ساختند؛ آواز ات را خاموش نخواهند توانست! بدانند که ما در سایه ای قامت شکسته ات، با س ...

   شهید!  اگر ترا شهید ساختند؛ آواز ات را خاموش نخواهند توانست! بدانند که ما در سایه ای قامت شکسته ات، با سجده گزاران، سجده خواهیم کرد! بلی! سجدهٔ پُر از سوز؛ سجدهٔ غرق در اشک! با اشک هایم؛ خرابه هایت ر ...

  Read more
 • وطن شب و روز بی قراری

  وطن شب و روز بی قراری     ***      وطن نالهء داغداری وطن از غم راد مــــــــردان      ***     وطن دائما ا ...

  وطن شب و روز بی قراری     ***      وطن نالهء داغداری وطن از غم راد مــــــــردان      ***     وطن دائما اشک باری      وطن نالهء دردمنــــــــدان        ***       وطن در فلک تار و ماری وطن شب و روز بی ...

  Read more
 • مسلمان بی صدا تا کی نشستن

  میانمار آتش و جنگ است اینک سکوت مسلمین ننگ است اینک بشر اندر سکوت مرگبار است حقوق اندر بشر صرفا شعار است ...

  میانمار آتش و جنگ است اینک سکوت مسلمین ننگ است اینک بشر اندر سکوت مرگبار است حقوق اندر بشر صرفا شعار است به آتش می زنند اجساد مسلم نمی خیزد به نصرت داد مسلم شده بریان تن پاک برادر پدر در خاک مدفون است ...

  Read more
 • برما یعنی دشت سرهای بی تن

  میانماریعنی؛ نبرد یک تن به صد تن برما یعنی؛ یک دشت سرهای بی تن برما یعنی؛ رود خون، باران غم چه بی ارزش شد ...

  میانماریعنی؛ نبرد یک تن به صد تن برما یعنی؛ یک دشت سرهای بی تن برما یعنی؛ رود خون، باران غم چه بی ارزش شده این جان آدم برما یعنی؛ درد تا عمق بی پناهی وطن داری ولی گشته تباهی برما یعنی؛ کفن، مرگ و شهاد ...

  Read more
 • ای خدایا کن قبول خون شهیدان ما

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر  ...

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر     هم به سنگر، به میدان هم به دعوت ایمان ای خدا هریک قدم برداشتند در راه تو       این مجاهدین ...

  Read more