شعر و ادب
 • وطن شب و روز بی قراری

  وطن شب و روز بی قراری     ***      وطن نالهء داغداری وطن از غم راد مــــــــردان      ***     وطن دائما ا ...

  وطن شب و روز بی قراری     ***      وطن نالهء داغداری وطن از غم راد مــــــــردان      ***     وطن دائما اشک باری      وطن نالهء دردمنــــــــدان        ***       وطن در فلک تار و ماری وطن شب و روز بی ...

  Read more
 • مسلمان بی صدا تا کی نشستن

  میانمار آتش و جنگ است اینک سکوت مسلمین ننگ است اینک بشر اندر سکوت مرگبار است حقوق اندر بشر صرفا شعار است ...

  میانمار آتش و جنگ است اینک سکوت مسلمین ننگ است اینک بشر اندر سکوت مرگبار است حقوق اندر بشر صرفا شعار است به آتش می زنند اجساد مسلم نمی خیزد به نصرت داد مسلم شده بریان تن پاک برادر پدر در خاک مدفون است ...

  Read more
 • برما یعنی دشت سرهای بی تن

  میانماریعنی؛ نبرد یک تن به صد تن برما یعنی؛ یک دشت سرهای بی تن برما یعنی؛ رود خون، باران غم چه بی ارزش شد ...

  میانماریعنی؛ نبرد یک تن به صد تن برما یعنی؛ یک دشت سرهای بی تن برما یعنی؛ رود خون، باران غم چه بی ارزش شده این جان آدم برما یعنی؛ درد تا عمق بی پناهی وطن داری ولی گشته تباهی برما یعنی؛ کفن، مرگ و شهاد ...

  Read more
 • ای خدایا کن قبول خون شهیدان ما

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر  ...

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر     هم به سنگر، به میدان هم به دعوت ایمان ای خدا هریک قدم برداشتند در راه تو       این مجاهدین ...

  Read more
 • انسانیت در قلب شما مرده است!

  پیام طفل سوری! انسان نماها وحشت می آفرینند؛ وحشت از برای هوای نفس! نفسی که انجامش از قبل هویداست؛ انجام م ...

  پیام طفل سوری! انسان نماها وحشت می آفرینند؛ وحشت از برای هوای نفس! نفسی که انجامش از قبل هویداست؛ انجام مرگ! مرگی که: قصرها و تاج ها را؛ نام ها و نشانه ها را؛ شأن و شوکت ها را؛ با یک چشمک زدن، برهم می ...

  Read more
 • مجاهد مقامت به دارالجنان

  مجاهد مقام ات به دارالجنان           ***   مجاهد تو را عزت دو جهان به اخلاق و اداب خیر البشر          *** ...

  مجاهد مقام ات به دارالجنان           ***   مجاهد تو را عزت دو جهان به اخلاق و اداب خیر البشر          ***   صلوات و قیامو و جهادت روان به اخلاص و تقوا رسی به هدف     ***     غزاء و شهادت و یا فتح دان ...

  Read more
 • از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان

  از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان          *     ای زادهء افغان بلبل به نوا باش تو در گلشن عرفان         *   ...

  از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان          *     ای زادهء افغان بلبل به نوا باش تو در گلشن عرفان         *     ای زادهء افغان آنچه که خداوند بتو فرموده همان باش      *      خادم دین باش هم خادم دین باش و ...

  Read more
 • ای إمارت سازگار کشوری

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط ...

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط سنگرت مرجع قاطع و وقار کشوری بعد جنگت قاطعییت در مسیر تا به فعلاً نامدار کشوری دیگران بلعیده ش ...

  Read more
 • کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *  ...

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ الله الله یا الله     *    نصرت بده تو ما را      *   نصرت بده تو مارا دشمن ...

  Read more
 • دسخط پیمان، شروع شکست

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصل ...

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصله ها دام اخذ دالر است آنکه امضاءکردبمعنی خود سراست بی خبر ملت ز هر پیمان بود کار جعل بر جانبین ...

  Read more