تازه ترین ها
شعر و ادب
 • ای خدایا کن قبول خون شهیدان ما

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر  ...

  ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر     هم به سنگر، به میدان هم به دعوت ایمان ای خدا هریک قدم برداشتند در راه تو       این مجاهدین ...

  Read more
 • انسانیت در قلب شما مرده است!

  پیام طفل سوری! انسان نماها وحشت می آفرینند؛ وحشت از برای هوای نفس! نفسی که انجامش از قبل هویداست؛ انجام م ...

  پیام طفل سوری! انسان نماها وحشت می آفرینند؛ وحشت از برای هوای نفس! نفسی که انجامش از قبل هویداست؛ انجام مرگ! مرگی که: قصرها و تاج ها را؛ نام ها و نشانه ها را؛ شأن و شوکت ها را؛ با یک چشمک زدن، برهم می ...

  Read more
 • مجاهد مقامت به دارالجنان

  مجاهد مقام ات به دارالجنان           ***   مجاهد تو را عزت دو جهان به اخلاق و اداب خیر البشر          *** ...

  مجاهد مقام ات به دارالجنان           ***   مجاهد تو را عزت دو جهان به اخلاق و اداب خیر البشر          ***   صلوات و قیامو و جهادت روان به اخلاص و تقوا رسی به هدف     ***     غزاء و شهادت و یا فتح دان ...

  Read more
 • از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان

  از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان          *     ای زادهء افغان بلبل به نوا باش تو در گلشن عرفان         *   ...

  از گرد جهالت بتکان گوشهء دامان          *     ای زادهء افغان بلبل به نوا باش تو در گلشن عرفان         *     ای زادهء افغان آنچه که خداوند بتو فرموده همان باش      *      خادم دین باش هم خادم دین باش و ...

  Read more
 • ای إمارت سازگار کشوری

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط ...

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط سنگرت مرجع قاطع و وقار کشوری بعد جنگت قاطعییت در مسیر تا به فعلاً نامدار کشوری دیگران بلعیده ش ...

  Read more
 • کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *  ...

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ الله الله یا الله     *    نصرت بده تو ما را      *   نصرت بده تو مارا دشمن ...

  Read more
 • دسخط پیمان، شروع شکست

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصل ...

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصله ها دام اخذ دالر است آنکه امضاءکردبمعنی خود سراست بی خبر ملت ز هر پیمان بود کار جعل بر جانبین ...

  Read more
 • بسوی کسب استقلال و آزادی

  به عالم آبــرو دارد، هــرآن قـومی که آزاد اســت ز تدبیــر و خــرد دایم، رهـا از چنگ بـیداد است به دنیا هی ...

  به عالم آبــرو دارد، هــرآن قـومی که آزاد اســت ز تدبیــر و خــرد دایم، رهـا از چنگ بـیداد است به دنیا هیچ   نعمت   به ، ز آزادی   نمی باشد هر آن ملت که آن دارد ،همیشه شاد و آباد است عــدالت میشود تأم ...

  Read more
 • مسلمان غافل !

  ای مسلمان نقش خالد کو؛ کجاست؟ غیرتِ فاروقـــــی اندر جانِ مــــاست؟ این مسلمان تا به کی خواهی چنین؟ یک نظ ...

  ای مسلمان نقش خالد کو؛ کجاست؟ غیرتِ فاروقـــــی اندر جانِ مــــاست؟ این مسلمان تا به کی خواهی چنین؟ یک نظــــــــر احوال امــت را ببیـــــــن ای مسلمان خواب غفلت تا به کـــی؟ راه حق جز با شهــــادت، ن ...

  Read more
 • مـــرا ببخـــش حــــــــــلب!

  مرا ببخش «حلب»! نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند در رابطه به «نسل کشی» فرزندان «شام» مرا ببخش «حلب»، ...

  مرا ببخش «حلب»! نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند در رابطه به «نسل کشی» فرزندان «شام» مرا ببخش «حلب»، مرا ببخش! مرا ببخش که ناظر صحنه های تو ام؛ مرا ببخش! مرا ببخش، هزار و هزران بار، که در خون تو، ...

  Read more