تازه ترین ها
شعر و ادب
 • ای إمارت سازگار کشوری

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط ...

  ای إمارت سازگار کشوری درحقیقت افتخار کشوری رفتند رقیبانت بدام اجنبی قاطعانه ماندگار کشوری جدی هستی تو بخط سنگرت مرجع قاطع و وقار کشوری بعد جنگت قاطعییت در مسیر تا به فعلاً نامدار کشوری دیگران بلعیده ش ...

  Read more
 • کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *  ...

  اسد لشکر منم      *     عاشق سنگر منم آن گرگ صحرا تویی *     آخر شکار ما تو یی کوه به کوه سنگ به سنگ   *   با جیش ملحد بجنگ الله الله یا الله     *    نصرت بده تو ما را      *   نصرت بده تو مارا دشمن ...

  Read more
 • دسخط پیمان، شروع شکست

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصل ...

  دسخط پیمان، بدست خائینین شد نمودار ازشکست امریکا پیمان بُن وغیره باطل است آمریکا از هرعواقب غافل است فیصله ها دام اخذ دالر است آنکه امضاءکردبمعنی خود سراست بی خبر ملت ز هر پیمان بود کار جعل بر جانبین ...

  Read more
 • بسوی کسب استقلال و آزادی

  به عالم آبــرو دارد، هــرآن قـومی که آزاد اســت ز تدبیــر و خــرد دایم، رهـا از چنگ بـیداد است به دنیا هی ...

  به عالم آبــرو دارد، هــرآن قـومی که آزاد اســت ز تدبیــر و خــرد دایم، رهـا از چنگ بـیداد است به دنیا هیچ   نعمت   به ، ز آزادی   نمی باشد هر آن ملت که آن دارد ،همیشه شاد و آباد است عــدالت میشود تأم ...

  Read more
 • مسلمان غافل !

  ای مسلمان نقش خالد کو؛ کجاست؟ غیرتِ فاروقـــــی اندر جانِ مــــاست؟ این مسلمان تا به کی خواهی چنین؟ یک نظ ...

  ای مسلمان نقش خالد کو؛ کجاست؟ غیرتِ فاروقـــــی اندر جانِ مــــاست؟ این مسلمان تا به کی خواهی چنین؟ یک نظــــــــر احوال امــت را ببیـــــــن ای مسلمان خواب غفلت تا به کـــی؟ راه حق جز با شهــــادت، ن ...

  Read more
 • مـــرا ببخـــش حــــــــــلب!

  مرا ببخش «حلب»! نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند در رابطه به «نسل کشی» فرزندان «شام» مرا ببخش «حلب»، ...

  مرا ببخش «حلب»! نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند در رابطه به «نسل کشی» فرزندان «شام» مرا ببخش «حلب»، مرا ببخش! مرا ببخش که ناظر صحنه های تو ام؛ مرا ببخش! مرا ببخش، هزار و هزران بار، که در خون تو، ...

  Read more
 • معنی عشق، قربانی و ایثار

  سعدی، پادشاه سخن، در زندگی خویش سختی های زیادی کشید، رنج سفر های طولانی به جان خرید تا تجربیات گرانقدری ر ...

  سعدی، پادشاه سخن، در زندگی خویش سختی های زیادی کشید، رنج سفر های طولانی به جان خرید تا تجربیات گرانقدری را کسب کرد و این تجربیات را به نظم و نثر درآورد تا دریچه های حکمتی باشند برای آیندگان می گویند: ...

  Read more
 • در انتظار مسافر رفته

  از يار دلنوازم ما را خبر نيامد *** يا بخت ما به سر شد يا او به در نيامد وامانده در كناري نالم به آه و زار ...

  از يار دلنوازم ما را خبر نيامد *** يا بخت ما به سر شد يا او به در نيامد وامانده در كناري نالم به آه و زاري *** او رفته روزگاري رفت و دگر نيامد گشتي نهان ز پيشم هر دم زني به نيشم *** حيران ز كار خويشم ...

  Read more
 • عجب حالی ست بر ما!

  عجب حالی ست بر ما! تکان دهنده است، همچو دولت و دولتمردان! هم می ربایند؛ هم آزاد می سازند؛ هم جستجو می دار ...

  عجب حالی ست بر ما! تکان دهنده است، همچو دولت و دولتمردان! هم می ربایند؛ هم آزاد می سازند؛ هم جستجو می دارند؛ هم پیدا می کنند؛ هم رعب و وحشت پدید می دارند؛ هم دوباره امن می آورند؛ هم با شأن و فرت انعکا ...

  Read more
 • اچین در ماتم است

  این است «آچین» ننگرهار! جای تجمع مردم، از برای برگشت حاجیان؛ جای ارج گذاشتن، از برای دین و دینداران! آمده ...

  این است «آچین» ننگرهار! جای تجمع مردم، از برای برگشت حاجیان؛ جای ارج گذاشتن، از برای دین و دینداران! آمده اند تا از حجاج شان استقبال نمایند! فضای پُر از شور و شعف برای افغانها؛ میدان قتل و کشتار برای ...

  Read more