شعر و ادب
 • اى عمر سرخى رنگ لاله ها از خون توست …!

  اى عمر سرخى رنگ لاله ها از خون توست تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست شام تاریك بشر را نور باران كرده اى ...

  اى عمر سرخى رنگ لاله ها از خون توست تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست شام تاریك بشر را نور باران كرده اى عالمى زرد وخزان را نو بهاران كرده اى ریشه كن شد پایه هاى مشركین از نام تو شد مضاعف قدرت اسلام و ...

  Read more
 • علاج نادان و احمق گریز است و سکوت!

  حقانی هروی مولانای روم در کلیات خود نسبت به نحوست آدم احمق و نادان حکایتی از حضرت عیسی علیه السلام می آور ...

  حقانی هروی مولانای روم در کلیات خود نسبت به نحوست آدم احمق و نادان حکایتی از حضرت عیسی علیه السلام می آورد که روزی حضرت عیسی علیه السلام فرار می کرده که یکی از افراد امتش او را در این حال دید و او هم ...

  Read more
 • هم‌دلی از هم‌زبانی بهـتر است

  عبدالواحد قلندرزهی هم‌زبانی تنها در گفتار نیست؛ بل‌که آن در وابستگی و پیوستگی‌دلی و فکری هم هست. افرادی ‌ ...

  عبدالواحد قلندرزهی هم‌زبانی تنها در گفتار نیست؛ بل‌که آن در وابستگی و پیوستگی‌دلی و فکری هم هست. افرادی ‌که افکار متفاوت و گرایش‌های مختلف‌ دارند، گویا با هم بیگانه و نامحرم هستند و همراهی این‌گونه مر ...

  Read more
 • محاورهٔ تیر و شمشیر

   علامه اقبال لاهوری - رحمه الله - : سر حق تیر از لب سوفار گفت تیغ را در گرمی پیکار گفت ای پریها جوهر اندر ...

   علامه اقبال لاهوری - رحمه الله - : سر حق تیر از لب سوفار گفت تیغ را در گرمی پیکار گفت ای پریها جوهر اندر قاف تو ذوالفقار حیدر از اسلاف تو قوت بازوی خالد دیده ئی شام را بر سر شفق پاشیده ئی آتش قهر خدا ...

  Read more
 • روز با چراغ گرد شهر

  راهبی چراغ به دست داشت و در روز روشن در کوچه ها و خیابانهای شهر دنبال چیزی می‌گشت. کسی از او پرسید: با ای ...

  راهبی چراغ به دست داشت و در روز روشن در کوچه ها و خیابانهای شهر دنبال چیزی می‌گشت. کسی از او پرسید: با این دقت و جدیت دنبال چه می‌گردی، چرا در روز روشن چراغ به دست گرفته‌ای؟ راهب گفت: دنبال آدم می‌گرد ...

  Read more
 • مناجات انصاری (1)

  الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بی ...

  الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو الهی ا ...

  Read more
 • امام ابوحنیفه رحمه الله

  از اِمام أبو حنيفه _ رحـــــــمه الله _ پرسيده شد که شما از کدام طائفهِ مردم هستيد ؟؟؟ اِمام أبو حنيفه _ ...

  از اِمام أبو حنيفه _ رحـــــــمه الله _ پرسيده شد که شما از کدام طائفهِ مردم هستيد ؟؟؟ اِمام أبو حنيفه _ رحـــــــمه الله _ برايش ګفت: من از مردمِ هستم که سلف ( صحابه کرام _ رضي الله عنهم_ ، تابعين و ...

  Read more
 • مسلمانان مسلمانم . که ناقابل شده جانم. گناهم بی گناهی است. تمام  جرمم  ایمانم. سر من بر تنم سنگین. شده با ...

  مسلمانان مسلمانم . که ناقابل شده جانم. گناهم بی گناهی است. تمام  جرمم  ایمانم. سر من بر تنم سنگین. شده با من ستم ننگین. اسباب بازی وتوپ من. با خون  مادرم  رنگین. چرا اینجا فقط جنگ است. همه جا خون یک ر ...

  Read more
 • به یاد فاجعه شفاخانۀ قندوز

  شهر آشوب شد وصحن شهر باز رنگین شد، باز  چنگال  خبیث  کفر به شب  خونین شد، باز هم یک بار دیگر چهره ی ظالم ...

  شهر آشوب شد وصحن شهر باز رنگین شد، باز  چنگال  خبیث  کفر به شب  خونین شد، باز هم یک بار دیگر چهره ی ظالم عیان. پستی خود بی مروت داد اندرشب نشان. باز هم جور یهود ودست بی مهر رزیل. بی دفاعی راهدف کردند ...

  Read more
 • بهار

  شعر از: ابوعمران مزمل غرش ابر بهار و صفحۀ سبز زمین فکر من شاد نموده و دلم بسته بدین سینۀ سبز زمین وتنۀ سر ...

  شعر از: ابوعمران مزمل غرش ابر بهار و صفحۀ سبز زمین فکر من شاد نموده و دلم بسته بدین سینۀ سبز زمین وتنۀ سرخ تپه فکر آن دشمن دیرین مرا ساخت حزین ساز بلبل قدح گل تن دوتای عدو دل ایتام وطن شاد نموده بیقین ...

  Read more