تازه ترین ها
شعر و ادب
 • مسلمانان مسلمانم . که ناقابل شده جانم. گناهم بی گناهی است. تمام  جرمم  ایمانم. سر من بر تنم سنگین. شده با ...

  مسلمانان مسلمانم . که ناقابل شده جانم. گناهم بی گناهی است. تمام  جرمم  ایمانم. سر من بر تنم سنگین. شده با من ستم ننگین. اسباب بازی وتوپ من. با خون  مادرم  رنگین. چرا اینجا فقط جنگ است. همه جا خون یک ر ...

  Read more
 • به یاد فاجعه شفاخانۀ قندوز

  شهر آشوب شد وصحن شهر باز رنگین شد، باز  چنگال  خبیث  کفر به شب  خونین شد، باز هم یک بار دیگر چهره ی ظالم ...

  شهر آشوب شد وصحن شهر باز رنگین شد، باز  چنگال  خبیث  کفر به شب  خونین شد، باز هم یک بار دیگر چهره ی ظالم عیان. پستی خود بی مروت داد اندرشب نشان. باز هم جور یهود ودست بی مهر رزیل. بی دفاعی راهدف کردند ...

  Read more
 • بهار

  شعر از: ابوعمران مزمل غرش ابر بهار و صفحۀ سبز زمین فکر من شاد نموده و دلم بسته بدین سینۀ سبز زمین وتنۀ سر ...

  شعر از: ابوعمران مزمل غرش ابر بهار و صفحۀ سبز زمین فکر من شاد نموده و دلم بسته بدین سینۀ سبز زمین وتنۀ سرخ تپه فکر آن دشمن دیرین مرا ساخت حزین ساز بلبل قدح گل تن دوتای عدو دل ایتام وطن شاد نموده بیقین ...

  Read more
 • راز

  شعر از: سعادت کامران ===================== حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ ديـــــــدخودرادرقب ...

  شعر از: سعادت کامران ===================== حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ ديـــــــدخودرادرقبـــــــای هفت رنگ موشک ازموشي درآمدگـــــربه شد ميربايدجان ْعقلش تيــــــره شــــــــــد رگ رگش ...

  Read more
 • وصیت شهيد به مادر

  مادر چه گريه ميكنى امشب براى من‏ زنهار اشك غم مفشان در عزاى من‏ من طاير بهشتي ام و راستى نبود ويرانه‏اى چ ...

  مادر چه گريه ميكنى امشب براى من‏ زنهار اشك غم مفشان در عزاى من‏ من طاير بهشتي ام و راستى نبود ويرانه‏اى چو عالم هستى سراى من‏ رفتم از اين خراب و پريدم به اوج عشق‏ جايى كه بود درخور بال هماى من‏ بنگر چ ...

  Read more
 • ای جوانان عجم جان من و جان شما

  علامه اقبال لاهوری رحمه الله: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما غوطه ها زد ...

  علامه اقبال لاهوری رحمه الله: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام تا بدست آورده ام افکار پنهان شما مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت ...

  Read more