تازه ترین ها
شعر و ادب
 • راز

  شعر از: سعادت کامران ===================== حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ ديـــــــدخودرادرقب ...

  شعر از: سعادت کامران ===================== حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ ديـــــــدخودرادرقبـــــــای هفت رنگ موشک ازموشي درآمدگـــــربه شد ميربايدجان ْعقلش تيــــــره شــــــــــد رگ رگش ...

  Read more
 • وصیت شهيد به مادر

  مادر چه گريه ميكنى امشب براى من‏ زنهار اشك غم مفشان در عزاى من‏ من طاير بهشتي ام و راستى نبود ويرانه‏اى چ ...

  مادر چه گريه ميكنى امشب براى من‏ زنهار اشك غم مفشان در عزاى من‏ من طاير بهشتي ام و راستى نبود ويرانه‏اى چو عالم هستى سراى من‏ رفتم از اين خراب و پريدم به اوج عشق‏ جايى كه بود درخور بال هماى من‏ بنگر چ ...

  Read more
 • ای جوانان عجم جان من و جان شما

  علامه اقبال لاهوری رحمه الله: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما غوطه ها زد ...

  علامه اقبال لاهوری رحمه الله: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام تا بدست آورده ام افکار پنهان شما مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت ...

  Read more