تازه ترین ها
سخن روز
 • قاتلان کشتار دسته جمعی لوگر و کابل کی ها اند ؟

  روز گذشته، بر اثر یک انفجار سنگین و مرموز در جلسه ای میلاد النبی صلی الله علیه و سلم در کابل، تلفات بزرگ ...

  روز گذشته، بر اثر یک انفجار سنگین و مرموز در جلسه ای میلاد النبی صلی الله علیه و سلم در کابل، تلفات بزرگ جانی رخ داد و تمام هموطنان بلکه مسلمان های جهان را دردمند ساخت، اما قاتل خود را نشان نداد. هنوز ...

  Read more
 • امارت اسلامی برنده است

  امارت اسلامی از آغاز تهاجم امریکا بر کشور عزیز به مبارزه در برابر اشغال پرداخته است، با کمال جرات، تدبیر ...

  امارت اسلامی از آغاز تهاجم امریکا بر کشور عزیز به مبارزه در برابر اشغال پرداخته است، با کمال جرات، تدبیر و متانت خود به دشمن ثابت ساخته است که ریشه های گسترده و عمیق درمیان ملت دارد و امارت اسلامی یک ...

  Read more
 • یکجا شدن مخالفان با امارت اسلامی

  روز جمعه، ۱۰۰ تن پولیس و اربکی ها به شمول قومندان مهربان و قومندان بسم الله در مربوطات ولسوالی خاک سفید و ...

  روز جمعه، ۱۰۰ تن پولیس و اربکی ها به شمول قومندان مهربان و قومندان بسم الله در مربوطات ولسوالی خاک سفید ولایت فراه به مجاهدین تسلیم شدند و ده ها میل سلاح های سبک و سنگین و چندین وسایط را هم به مجاهدین ...

  Read more
 • رژیم کابل تجربه های ناکام کمیونستان را تکرار می کند

  درین اواخر، مجاهدین ساحات وسیعی را در ولسوالی های خاص ارزگان و جاغوری به کنترول درآوردند و ولسوالی مالستا ...

  درین اواخر، مجاهدین ساحات وسیعی را در ولسوالی های خاص ارزگان و جاغوری به کنترول درآوردند و ولسوالی مالستان را به گونهء کامل فتح کردند. این پیروزی های مجاهدین دشمن را به شدت سراسیمه ساخت، رئیس ارگ اشرف ...

  Read more
 • ادارۀ کابل و آخرین تجربهء ناکام رژیم کمیونستی

  از دو هفته به این سو، مجاهدین پیشرفت های چشمگیری در برابر عساکر مزدور رژیم در مناطق هزاره نشین کشور داشته ...

  از دو هفته به این سو، مجاهدین پیشرفت های چشمگیری در برابر عساکر مزدور رژیم در مناطق هزاره نشین کشور داشته اند. نیروهای رژیم کابل را مناطق زیادی جاغوری، مالستان و خاص ارزگان بیرون راندند. ولسوالی مالست ...

  Read more
 • رهایی اسیران ابتکار خوب برای اعتمادسازی

  در اوائل اشغال، ائتلاف اشغالگران به سرکردگی امریکا این را ابتکار بزرگ خود می دانستند که افغان های نامطلوب ...

  در اوائل اشغال، ائتلاف اشغالگران به سرکردگی امریکا این را ابتکار بزرگ خود می دانستند که افغان های نامطلوب به ویژه مجاهدین را به نام طالب تعقیب بکنند، گرفتار بکنند و تعذیب جسمی و روانی نموده در زندان ه ...

  Read more
 • ابتکار سیاسی و نظامی امارت اسلامی

  درین اواخر، امارت اسلامی یکبار دیگر در عرصه های نظامی و سیاسی به پیروزی های بزرگی دست یافت. موفقیت های ام ...

  درین اواخر، امارت اسلامی یکبار دیگر در عرصه های نظامی و سیاسی به پیروزی های بزرگی دست یافت. موفقیت های امارت اسلامی دشمن را سراسیمه ساخته است، دشمن برای شکست های پیهم خود در عرصه های نظامی و سیاسی تلا ...

  Read more
 • خاک افغانستان از افغان ها است، نه از امریکایی ها

  در نشست مسکو، در حالی که ۱۲ کشور به شمول امریکا، روسیه و کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان دران سهم گر ...

  در نشست مسکو، در حالی که ۱۲ کشور به شمول امریکا، روسیه و کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان دران سهم گرفتند، نمایندگان امارت اسلامی با کمال صراحت و معقولیت توانستند صدای ملت مجاهد افغانستان را انعکا ...

  Read more
 • دیپلوماسی فعال امارت اسلامی

  روز گذشته، یک کنفرانس به هدف تلاش حل مسالمت آمیز معضل افغانستان در مسکو برگزار شد. در این کنفرانس بر علاو ...

  روز گذشته، یک کنفرانس به هدف تلاش حل مسالمت آمیز معضل افغانستان در مسکو برگزار شد. در این کنفرانس بر علاوه از نمایندگان ۱۲ کشور، هیئت پنج نفری امارت اسلامی نیز شرکت کرد. محترم عباس ستانکزی (مسئول دفتر ...

  Read more
 • قابل توجه نهادهای بشری….!!

  درین شب و روزهای اخیر، یکبار دیگر خبرهای دردناک از زندان امریکایی بگرام در مورد وضعیت ناگوار زندانیان به ...

  درین شب و روزهای اخیر، یکبار دیگر خبرهای دردناک از زندان امریکایی بگرام در مورد وضعیت ناگوار زندانیان به دست آمده است. امریکایی ها متصل اینکه افغانستان را اشغال کردند محبس وحشی بگرام را برای شکنجهء اف ...

  Read more