تازه ترین ها
سخن روز
 • کشتار مردم بی دفاع جنایت است

  اشغالگران و رژیم کابل از ابتداء نسبت به مجاهدین کشتار مردم ملکی را ترجیح داده اند، آن ها توان رویاروی با ...

  اشغالگران و رژیم کابل از ابتداء نسبت به مجاهدین کشتار مردم ملکی را ترجیح داده اند، آن ها توان رویاروی با مجاهدین را ندارند و انتقام تلفات خود را از مردم می گیرند، دشمن در ادامهء جنایات خود یکبار دیگر ...

  Read more
 • مکاتب ننگرهار را چه کسانی آتش می زنند ؟

  از یک هفته به این سو، این سومین مکتبی است که در مربوطات ولسوالی مهمنددرهء ولایت ننگرهار آتش زده می شود. د ...

  از یک هفته به این سو، این سومین مکتبی است که در مربوطات ولسوالی مهمنددرهء ولایت ننگرهار آتش زده می شود. در طی هفتهء گذشته، نخست لیسه ایمل خان که با ساختمان مرکزی ولسوالی دیوار شریک است از سوی دشمنان ع ...

  Read more
 • فتوحات تازه و فریادهای دشمن

  در جریان عملیات های تازه و کامیاب منصوری ، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه ها، پوسته ها و ساحات وسیعی در بخش ها ...

  در جریان عملیات های تازه و کامیاب منصوری ، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه ها، پوسته ها و ساحات وسیعی در بخش های مختف کشوربه دست مجاهدین فتح گردیده است، دشمن با تلفات بزرگ جانی و مالی دچار شده است، مجاهدین ...

  Read more
 • مقامات رژیم فرمان تازهء ترامپ را تطبیق می کنند

  سه روز پس از فاجعهء قندوز، ملیشه های رژیم مزدور کابل به همکاری و رهنمایی آقایان خارجی شان در ولسوالی شاول ...

  سه روز پس از فاجعهء قندوز، ملیشه های رژیم مزدور کابل به همکاری و رهنمایی آقایان خارجی شان در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار دست به قتل عام زدند، آن ها ۹ تن مردم ملکی را شهید و بیش از ۵۰ تن دیگر را با خ ...

  Read more
 • جنایات تفنگداران مفکر

  غم  و ماتم فاجعهء بزرگ قندوز ( که ۳۰۰ تن عالمان دین، حافظان قرآن و مردم عامه دران شهید و زخمی شدند ) هنوز ...

  غم  و ماتم فاجعهء بزرگ قندوز ( که ۳۰۰ تن عالمان دین، حافظان قرآن و مردم عامه دران شهید و زخمی شدند ) هنوز کاهش نیافته است، جنازه های شهداء هنوز خوانده می شود، از زخمهای مجروحین خون و از چشم مردم اشک خ ...

  Read more
 • دشمنی رژیم کابل با علماء و مدارس

  حمله بر مراسم دستاربندی در قندوز و کشتار دسته جمعی علماء و طلباء دلیل بارز بر دشمنی رژیم کابل با شعائر دی ...

  حمله بر مراسم دستاربندی در قندوز و کشتار دسته جمعی علماء و طلباء دلیل بارز بر دشمنی رژیم کابل با شعائر دین است، رژیم مزدور در ولایات مختلف مساجد را  شهید و مدرسه ها را ویران کرده است ، عالمان دین و شا ...

  Read more
 • قاتل متوجه باش، از انتقام غافل نباشی ….!!

  دیروز ( دوشنبه، ۱۲ حمل ) ، یک جلسهء سالانهء با شکوه به مناسبت تجلیل از ختم بخاری شریف و تکمیل حفظ قرآن و ...

  دیروز ( دوشنبه، ۱۲ حمل ) ، یک جلسهء سالانهء با شکوه به مناسبت تجلیل از ختم بخاری شریف و تکمیل حفظ قرآن و دستاربندی فاضلان و حافظان کرام در دارالعلوم هاشمیه در قریهء لغمانی ها در منطقهء نهرکهنهء ولسوال ...

  Read more
 • فاجعه های مردم ملکی در لوگر و بدخشان

  امریکایی ها و غلامان آن ها در جنایات تازهء که از روی خصومت و دشمنی با ملت شجاع افغان انجام داده اند  خانه ...

  امریکایی ها و غلامان آن ها در جنایات تازهء که از روی خصومت و دشمنی با ملت شجاع افغان انجام داده اند  خانه های ده ها تن مردم بی گناه را در ولایت های بدخشان و لوگر ویران کرده اند. به اساس راپورها، ملیشه ...

  Read more
 • پیروزی های تازه و سراسیمگی دشمن

  حملات کوبندهء عملیات های کامیاب منصوری در همه بخش های کشور شدت یافته است، ساحات زیادی فتح شده است، دشمن ب ...

  حملات کوبندهء عملیات های کامیاب منصوری در همه بخش های کشور شدت یافته است، ساحات زیادی فتح شده است، دشمن با تلفات هنگفت جانی و مالی دچار گردیده است و زمینهء زندگی آرام برای مردم مظلوم کشور در مناطق مفت ...

  Read more
 • اهداف پس پردهء برنامه ها و راه پیمایی ها به نام صلح

  دو رسانهء بزرگ (رادیو آزادی و بی بی سی ) در حالی که زیر چتر امریکایی های اشغالگر همواره برای رژیم کابل پر ...

  دو رسانهء بزرگ (رادیو آزادی و بی بی سی ) در حالی که زیر چتر امریکایی های اشغالگر همواره برای رژیم کابل پروپاگند می کنند خبر می دهند که روز گذشته شماری از فعالان مدنی به نام مردم ملکی راه پیمایی کرده ا ...

  Read more