سخن روز
 • یک هفته و سه فاجعه

  در هفتهء گذشته شاهد سه فاجعه های دلخراش و خونین بودیم ، ده ها تن غیر نظامیان افغان ( به شمول زنان و کودکا ...

  در هفتهء گذشته شاهد سه فاجعه های دلخراش و خونین بودیم ، ده ها تن غیر نظامیان افغان ( به شمول زنان و کودکان ) در اثر هر حادثه جان باختند و یا هم زخم برداشتند ، متاسفانه ، هنوز هم خانه ها ، دکان ها و کش ...

  Read more
 • فاجعهء مرگبار درویشان

  روز دو شنبه ، طیارات جنگی امریکای های متجاوز و  اشغالگر به خواست و رهنمای مزدوران داخلی خود در منطقهء درو ...

  روز دو شنبه ، طیارات جنگی امریکای های متجاوز و  اشغالگر به خواست و رهنمای مزدوران داخلی خود در منطقهء درویشان ناوه ( در نزدیکی مرکز ارزگان ) آن محل را بمباران نمود که سه روز پیش یک کندک بزرگ اردوی اجی ...

  Read more
 • تاسیسات عام المنفعه را که تخریب می کند ؟

  رژیم کابل همچون گذشته ها یک بار دیگر مجاهدین را متهم نموده است که درین اواخر هزاران خانه ها و دکان ها و ص ...

  رژیم کابل همچون گذشته ها یک بار دیگر مجاهدین را متهم نموده است که درین اواخر هزاران خانه ها و دکان ها و صدها مراکز صحی و تعلیمی را تخریب نموده اند ، این ادعای رژیم کابل در حالی به نشر رسیده است که حتی ...

  Read more
 • حادثهء المناک شیرزاد

  پس از اشغال ۷ اکتوبر تا به امروز ، شاید کمتر روزهای گذشته باشد که هم وطنان رنجور ما از ستم روای های اشغال ...

  پس از اشغال ۷ اکتوبر تا به امروز ، شاید کمتر روزهای گذشته باشد که هم وطنان رنجور ما از ستم روای های اشغالگران وحشی به گلیم ماتم ننشسته باشند ، کسانی شهید و کسانی زخمی شدند و کسانی هم تا هنوز در زندان ...

  Read more
 • تلفات دوازده تن عساکر امریکای در یک شب

  قرار راپورها ، شب سه شنبه یک تن مجاهد جان نثار تعدادی زیادی عساکر امریکای را در دروازهء عمومی میدان هوای ...

  قرار راپورها ، شب سه شنبه یک تن مجاهد جان نثار تعدادی زیادی عساکر امریکای را در دروازهء عمومی میدان هوای بگرام توسط حملۂ موتر بمب هدف قرار داد و به آرمان مقدس و پر افتخار خود نائل گردید ، بر اساس معلو ...

  Read more
 • دزدان برق !!

  ادارهء برق رژیم کابل فهرست نامهای آن مردم را افشاء نموده است که در طی سالیان گذشته صدها هزار دالر برق صرف ...

  ادارهء برق رژیم کابل فهرست نامهای آن مردم را افشاء نموده است که در طی سالیان گذشته صدها هزار دالر برق صرف نموده اند و لیکن نه تنها این که از پرداخت پول خود داری کرده اند بلکه شرکت بریشنا را تهدید نیز ...

  Read more
 • شکست های پیهم جنگ سالار جنرال دوستم

  نخست معاون رژیم کابل ( و جنگ سالار بدنام ) جنرال دوستم باز هم در برابر غازیان امارت اسلامی افغانستان با ش ...

  نخست معاون رژیم کابل ( و جنگ سالار بدنام ) جنرال دوستم باز هم در برابر غازیان امارت اسلامی افغانستان با شکست ننگین و سنگین دچار شد ، دوستم که درین روزها یک بار دیگر برای نبرد با مجاهدین با هیاهو و غوغ ...

  Read more
 • بادغیس : 6 تن از اجیران بشمول قومندان پوسته در مرغاب به اسارت در آمدند

  از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ و نیم ، در منطقۀ گنده آب ولسوالی مرغاب، مجاهدین اما ...

  از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ و نیم ، در منطقۀ گنده آب ولسوالی مرغاب، مجاهدین امارت اسلامی در طی یک تاکتیک خاص، خود را به پوستۀ دشمن را رسانده و یک تن از اجیران ( توفان ) را به ...

  Read more
 • تسلیت دروغین امریکای ها و وضعیت پوسیدهء رژیم کابل

  مجاهدین درین روزهای اخیر هم زمان در پنج ولایات کشور ( هلمند ، قندوز ، ارزگان ، فراه و بغلان ) عملیات منظم ...

  مجاهدین درین روزهای اخیر هم زمان در پنج ولایات کشور ( هلمند ، قندوز ، ارزگان ، فراه و بغلان ) عملیات منظم و گسترده انجام دادند و در نتیجه به شمول مراکز ۹۸ در صد خاک این ولایات را به نصرت خداوندی فتح ن ...

  Read more
 • کشتار مذهبی دسیسهء خطرناک دشمن

  در روزهای دهم و یازدهم محرم بر مراسم عزاداری شیعیان در کابل و بلخ حمله صورت گرفت که در نتیجه ده ها تن مرد ...

  در روزهای دهم و یازدهم محرم بر مراسم عزاداری شیعیان در کابل و بلخ حمله صورت گرفت که در نتیجه ده ها تن مردم ملکی کشته و زخمی شدند ، این حملات را هر گروهی که به هر نامی کرده باشد بسیار تاسف آور است ،  ز ...

  Read more