مطالب گوناگون
 • شماره ۱۲۰ مجلهء مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • شماره ۲۹ مجله وزین حقیقت از چاپ برآمد

  مجله حقیقت شماره ۲۹ از ماه های ذی القعده و ذی الحجه ۱۴۳۹ هق (سنبله و میزان ۱۳۹۷) در صحافت و دیزاین عالی ا ...

  مجله حقیقت شماره ۲۹ از ماه های ذی القعده و ذی الحجه ۱۴۳۹ هق (سنبله و میزان ۱۳۹۷) در صحافت و دیزاین عالی از چاپ برآمده و به دسترس خوانندگان عزیز قرار گرفت. در شماره ۲۹ علاوه بر مطالب علمی، جهادی، فرهنگ ...

  Read more
 • شماره ۷۰ مجله شهامت چاپ شد

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۰ مجله شهامت در ۷۲ صفحات چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دین ...

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۰ مجله شهامت در ۷۲ صفحات چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگا ...

  Read more
 • شماره ۱۱۹ مجله مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • علمای کشور در یک گردهمایی بزرگ از جهاد کنونی حمایت کردند

  درین اواخر، خبرهای زیادی در مورد نشست ها و کنفرانس های که از سوی اشغالگران و رژیم مزدور با استفاده از نام ...

  درین اواخر، خبرهای زیادی در مورد نشست ها و کنفرانس های که از سوی اشغالگران و رژیم مزدور با استفاده از نام علما صورت می گیرد به نشر می رسد، نشست های که گاهی در اندونیزیا، گاهی در کابل و گاهی هم در عربس ...

  Read more
 • پیام تبریکی و تسلیت به مناسبت شهادت الحاج مولوی محمد نسیم مشفق تقبله الله

  چنانچه همه می دانید که شهادت یکی از اهداف و آرزوهای بزرگ هر مجاهد و مبارز فی سبیل الله است، جناب مشفق صاح ...

  چنانچه همه می دانید که شهادت یکی از اهداف و آرزوهای بزرگ هر مجاهد و مبارز فی سبیل الله است، جناب مشفق صاحب (رحمه الله) مجاهدی بود که سال ها برای آزادی کشور و رسیدن به بزرگ ترین آرمان ملت مسلمان خود که ...

  Read more
 • شمارهء ۱۰۶ «څرک» چاپ شد

  مجلهء ماهوارهء څرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ا ...

  مجلهء ماهوارهء څرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان چاپ می شود. مجلهء څرک برای آگاهی نسل جوان، بلندی احساس و بیداری ملی از سوی عده ای از ا ...

  Read more
 • شماره ۲۸ مجلهٔ وزین حقیقت از چاپ برآمد

  به آگهی علاقه مندان مجلهٔ وزین حقیقت رسانده می شود که شمارهٔ ۲۸ مجلهٔ وزین حقیقت (از ماه های رمضان المبار ...

  به آگهی علاقه مندان مجلهٔ وزین حقیقت رسانده می شود که شمارهٔ ۲۸ مجلهٔ وزین حقیقت (از ماه های رمضان المبارک و شوال المکرم ۱۴۳۹ هـ قـ) در صحافت و دیزاین بسیار عالی از چاپ برآمده و در اختیار خوانندگان عز ...

  Read more
 • شماره ۲۷ مجله وزین حقیقت از چاپ برآمد

  به علاقه مندان مجله وزین حقیقت خوشخبری داده می شود که شماره ۲۷ مجله حقیقت از ماه های رجب و شعبان ۱۴۳۹ هق ...

  به علاقه مندان مجله وزین حقیقت خوشخبری داده می شود که شماره ۲۷ مجله حقیقت از ماه های رجب و شعبان ۱۴۳۹ هق مصادف با ثور و جوزا ۱۳۹۷ هش در دیزاین و صحافت جالب و جذاب و با محتوای مطالب علمی، فرهنگی و جهاد ...

  Read more
 • شمارهء ۱۰۵ سرک چاپ شد

  مجلهء ماهوارهء سرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ا ...

  مجلهء ماهوارهء سرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان به چاپ می رسد. مجلهء سرک برای آگاهی نسل جوان، بلندی احساس و بیداری ملی از سوی عده ای ا ...

  Read more