تازه ترین ها
مطالب گوناگون
 • کتاب جامع به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور» چاپ شد

  اولین کتاب جامع پیرامون زندگی، شخصیت و کارنامه های امیر فقید امارت اسلامی به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا ا ...

  اولین کتاب جامع پیرامون زندگی، شخصیت و کارنامه های امیر فقید امارت اسلامی به نام «شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله» با کاغذ سفید و طباعت عمده در ۳۳۰ صفحات به شکل مجلد چاپ شد. این کتاب ا ...

  Read more
 • شماره ۱۲۲ مجله مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • شمارۀ ۷۱ مجله شهامت چاپ شد

  به فضل خداوند متعال، شمارۀ ۷۱ مجله شهامت در ۷۲ صفحات تازه چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگا ...

  به فضل خداوند متعال، شمارۀ ۷۱ مجله شهامت در ۷۲ صفحات تازه چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوا ...

  Read more
 • شمارۀ ۱۲۱ مجله مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • شمارۀ اختصاصی څرک چاپ شد

  مجلهء دو ماههء «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می ...

  مجلهء دو ماههء «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شود. مجلهء څرک این بار به افتخار دارد که برای زندگی، کارنامه ها و خدمات علمی، جهادی و سیاسی ستا ...

  Read more
 • شماره ۱۲۰ مجلهء مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • شماره ۲۹ مجله وزین حقیقت از چاپ برآمد

  مجله حقیقت شماره ۲۹ از ماه های ذی القعده و ذی الحجه ۱۴۳۹ هق (سنبله و میزان ۱۳۹۷) در صحافت و دیزاین عالی ا ...

  مجله حقیقت شماره ۲۹ از ماه های ذی القعده و ذی الحجه ۱۴۳۹ هق (سنبله و میزان ۱۳۹۷) در صحافت و دیزاین عالی از چاپ برآمده و به دسترس خوانندگان عزیز قرار گرفت. در شماره ۲۹ علاوه بر مطالب علمی، جهادی، فرهنگ ...

  Read more
 • شماره ۷۰ مجله شهامت چاپ شد

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۰ مجله شهامت در ۷۲ صفحات چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دین ...

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۰ مجله شهامت در ۷۲ صفحات چاپ شد. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگا ...

  Read more
 • شماره ۱۱۹ مجله مورچل چاپ شد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • علمای کشور در یک گردهمایی بزرگ از جهاد کنونی حمایت کردند

  درین اواخر، خبرهای زیادی در مورد نشست ها و کنفرانس های که از سوی اشغالگران و رژیم مزدور با استفاده از نام ...

  درین اواخر، خبرهای زیادی در مورد نشست ها و کنفرانس های که از سوی اشغالگران و رژیم مزدور با استفاده از نام علما صورت می گیرد به نشر می رسد، نشست های که گاهی در اندونیزیا، گاهی در کابل و گاهی هم در عربس ...

  Read more