Home » مطالب گوناگون (page 5)

مطالب گوناگون

کاش روزی شهید شوم

دنیا غرق در امواج و تلاطم فتنه‌های سهمگین امروزی است. فتنه هایی که هم ظاهر و هم باطن انسان را هدف حمله و تخریب قرار می دهند. گویی زمین تمامش آتش گرفته و سوزان شده است. آتشی که هرچه ایمان و باور و اعتقاد و آرمان برای مواجهه و مقابله با آن داشته باشی باز کم است. چون انسان ضعیف ...

Read More »

خاصیت های اعجاب آور انگور

انگور میوه ای بهشتی است با رنگ های گوناگون که هر رنگ خواص مفیدی برای بدن دارد. دانه‌های سبز یا قرمز انگور خاصیت‌های جادویی دارند و در درمان بسیاری از بیماری‌ها تاثیرگذارند. ساقه آن گره دار و دارای برگهای متناوب است. برگهای انگور دارای پنج لوب دندانه دار و به رنگ سبز تیره می باشد. مقدمه: انگور یکی از لذیذترین ...

Read More »

چرا و چطور از وقت درست استفاده کنیم

  زندگی فردی و اجتماعی، هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی‌رسد، نظم در تقسیم صحیح وقت، نظم در برنامه ریزی، نظم در مدیریت و اجرا اهمیت بسزایی دارد. ما با یک نگاه به جهان هستی می‌فهمیم که همه چیز بر اساس نظم دقیق است و وقتی ما در زندگی خود نظم نداشته باشیم ...

Read More »