تازه ترین ها
تبصره
 • ناکامی یک استراتیژی و جنرال دیگر

  هفده سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال تکمیل شدن است. در این مدت هفده سال سه حکومت و رؤسای جمهور جدید ...

  هفده سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال تکمیل شدن است. در این مدت هفده سال سه حکومت و رؤسای جمهور جدید در آمریکا آمدند. که هر یک برای پيروزی در جنگ افغانستان استراتیژی های جداگانه ای را اعلام و تطبی ...

  Read more
 • رمضان المبارک: ماه عبادت، همدردی و مبارزه با نفس

  اینست یکبار دیگر آن ماه رحمت و عبادت فرا رسید که در فضیلت آن آیات قرآن کریم و احادیث نبی کریم صلی الله عل ...

  اینست یکبار دیگر آن ماه رحمت و عبادت فرا رسید که در فضیلت آن آیات قرآن کریم و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم شهادت می دهند. ماهی که فرصت بخصوص نزول رحمت، مغفرت بندگان و نجات از عذاب الله متعال اس ...

  Read more
 • نشست اندونیزیا چه چیزی را ثابت کرد؟

  از مدت چند ماه بدینسو مقامات آمریکایی و رژیم کابل در این تلاش بودند که نشست علماء دینی را در اندونیزیا دا ...

  از مدت چند ماه بدینسو مقامات آمریکایی و رژیم کابل در این تلاش بودند که نشست علماء دینی را در اندونیزیا دایر کنند و فتوایی بر ضد جهاد جاری در مقابل تجاوز آمریکایی ها در افغانستان بدست آوردند که از روی ...

  Read more
 • آغاز فاتحانهء عملیات الخندق

  تنها ده روز از آغاز عملیات الخندق از سوی امارت اسلامی می گذرد. اما در همین چند روز محدود چنان سلسلهء موفق ...

  تنها ده روز از آغاز عملیات الخندق از سوی امارت اسلامی می گذرد. اما در همین چند روز محدود چنان سلسلهء موفق حملات جهادی، کامیابی ها و فتوحات در سطج کشور شروع شده است که فراتر از تخمین  و نسبت به گذشته ب ...

  Read more
 • چگونه می توان جلو فساد اداری را گرفت

  چند روز پیش به ابتکار اتحادیهء اروپا نشستی تحت عنوان کنفرانس چهارم بر ضد فساد اداری در کابل دایر گردیده ب ...

  چند روز پیش به ابتکار اتحادیهء اروپا نشستی تحت عنوان کنفرانس چهارم بر ضد فساد اداری در کابل دایر گردیده بود که از سخنرانان مهم آن از سوی حکومت (اشرف غنی) و به نمایندگی از حکومت آمریکا رئیس سازمان نظار ...

  Read more
 • تحریم سرتاسری انتخابات از سوی ملت

  روزهای زیادی می شود که از سوی اشرف غنی رئیس ادارهء کابل برای انتخابات آتی، جریان ثبت و نام رسما افتتاح گر ...

  روزهای زیادی می شود که از سوی اشرف غنی رئیس ادارهء کابل برای انتخابات آتی، جریان ثبت و نام رسما افتتاح گردید و همزمان با آن تبلیغات رسانه های اجیر برای ترغیب مردم آغاز شده است، اما باز هم مردم عام ملک ...

  Read more
 • مقامات امریکایی ملت خود را فریب می دهند

  درین اواخر، شماری از مقامات بلند رتبهء امریکایی در مورد افغانستان لاف و پوف زده اند و استراتژی جنگی ترامپ ...

  درین اواخر، شماری از مقامات بلند رتبهء امریکایی در مورد افغانستان لاف و پوف زده اند و استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان را کامیاب خوانده اند. وزیر دفاع امریکا جیمز میتس، رییس ستاد مشترک جنرال دنفو ...

  Read more
 • فاجعهء مشترک امت اسلامی

  چند روز پیش ( به تاریخ ۱۶ رجب المرجب ) هلیکوپترهای رژیم مزدور کابل یک جلسهء دستاربندی عالمان دین و حافظان ...

  چند روز پیش ( به تاریخ ۱۶ رجب المرجب ) هلیکوپترهای رژیم مزدور کابل یک جلسهء دستاربندی عالمان دین و حافظان قرآن را در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز آماج بمباران بی رحمانه قرار داد که در نتیجه حدود ۲۵۰ ت ...

  Read more
 • ازدیاد اشغالگران و شعارهای صلح

  وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک لیوا (حدود ۲۰۰۰ تن) عساکر تازه نفس را به افغانستان اعزام کرده است، ...

  وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک لیوا (حدود ۲۰۰۰ تن) عساکر تازه نفس را به افغانستان اعزام کرده است، تا در جنگ شرکت کنند. این اشغالگران تازهء آمریکایی در حالی بر خاک افغان پیاده شده اند که در طرف ...

  Read more
 • مصائب ملت و برخورد بدور از انصاف رسانه ها

  هفدهمین سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال گذار است، با این حساب همانطور که طولانی ترین جنگ در تاریخ آم ...

  هفدهمین سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال گذار است، با این حساب همانطور که طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکاست، برای کشور و ملت ما نیز یک ابتلاء و مصیبت طولانی شمرده می شود. در این جنگ آمریکای اشغالگ ...

  Read more