تازه ترین ها
تبصره
 • رژیم بوسیده و فرسودهء کابل چون در صحنه های نظامی و سیاسی ناکام مانده است ، یکبار دیگر افتراء و بهتان در م ...

  رژیم بوسیده و فرسودهء کابل چون در صحنه های نظامی و سیاسی ناکام مانده است ، یکبار دیگر افتراء و بهتان در مورد مسئولین امارت اسلامی افغانستان را شدت بخشیده است ، دسیسه های مختلف را به راه انداخته است ، ...

  Read more
 • دهشتگردی زیرنام جنگ با دهشتگردی

  در این اواخر یکبار دیگر از سوی نیروهای اشغالگر و دست نشاندگان آنها در ولایات زابل، میدان وردک، تخار، فراه ...

  در این اواخر یکبار دیگر از سوی نیروهای اشغالگر و دست نشاندگان آنها در ولایات زابل، میدان وردک، تخار، فراه، ننگرهار، لغمان و دیگر مناطق بمباردمان های ظالمانه و وحشیانه ای صورت گرفته است که در نتیجه تقر ...

  Read more
 • موقف امارت اسلامی در مورد صلح واقعی

  همانگونه که در بیانیه های رسمی با تاکید گفته شده است، امارت اسلامی افغانستان خواهان حل واقعی مسئله افغانس ...

  همانگونه که در بیانیه های رسمی با تاکید گفته شده است، امارت اسلامی افغانستان خواهان حل واقعی مسئله افغانستان است. موجودیت دفتر سیاسی در تشکیل امارت اسلامی به ملت افغان و ملت های جهان آشکار می سازد که ...

  Read more
 • موانع در مقابل صلح در افغانستان

  افغان ها ملتی مسلمان، عاشق استقلال و صلح پسند است. نه تجاوز دیگران را می پذیرد و نه بر خاک دیگران تجاوز م ...

  افغان ها ملتی مسلمان، عاشق استقلال و صلح پسند است. نه تجاوز دیگران را می پذیرد و نه بر خاک دیگران تجاوز می کند. در طول تاریخ تنها زمانی دست به سلاح برده اند که از سوی دیگران مورد تجاوز قرار گرفته اند ...

  Read more
 • زورآزمایی ناکام ادارهء کابل

  از ۲۸ نومبر تا ۳ دسمبر سال گذشته، ژورنالستان و تحلیلگران مشهور از کابل برای ملاقات با مسئولین دفتر سیاسی ...

  از ۲۸ نومبر تا ۳ دسمبر سال گذشته، ژورنالستان و تحلیلگران مشهور از کابل برای ملاقات با مسئولین دفتر سیاسی امارت اسلامی به دوحه رفته بودند. در انجا انها با مسئولین دفتر سیاسی در مورد یک سلسله مسائل مهم ...

  Read more
 • جلوگیری از تلفات ملکی از اهداف امارت اسلامی است

  بر خوانندگان آشکار است که راپور یوناما دربارهء تلفات ملکی بتاریخ ۶ ماه جاری نشر گردید، با راپوری که از سو ...

  بر خوانندگان آشکار است که راپور یوناما دربارهء تلفات ملکی بتاریخ ۶ ماه جاری نشر گردید، با راپوری که از سوی ادارهء تلفات ملکی امارت اسلامی نشر گردید، تفاوت بسیار دارد. این نقاط قابل تامل است که چرا این ...

  Read more
 • به شرکت کنندگان کنفرانس آتی مونیخ !

  مشخص شده است که از ۱۷ تا ۱۹ ماه جاری در شهر مونیخ، جرمنی یک کنفرانسی تحت نام "کنفرانس امنیت" برگزار خواهد ...

  مشخص شده است که از ۱۷ تا ۱۹ ماه جاری در شهر مونیخ، جرمنی یک کنفرانسی تحت نام "کنفرانس امنیت" برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این کنفرانس منشی عمومی سازمان ملل، رؤسای کشورهای مختلف جهان، خصوصا رؤسای ...

  Read more
 • راهکار واضح امارت اسلامی

  امارت اسلامی افغانستان یک نیروی هدفمند است. راهکار داخلی و خارجی اش واضح و استوار بر ارزش های اسلامی و مل ...

  امارت اسلامی افغانستان یک نیروی هدفمند است. راهکار داخلی و خارجی اش واضح و استوار بر ارزش های اسلامی و ملی است. هدف نخست امارت اسلامی استقلال کشور، خاتمه اشغال و ساخت نظام اسلامی افغان شمول در کشور اس ...

  Read more
 • چند سخن باز به رئیس جمهور جدید آمریکا

  شما سومین رئیس جمهور آمریکا هستید که درگیر باتلاق جنگ افغانستان شدید، مطابق ارقام شما بیشتر از یک تریلیون ...

  شما سومین رئیس جمهور آمریکا هستید که درگیر باتلاق جنگ افغانستان شدید، مطابق ارقام شما بیشتر از یک تریلیون دالر مصرف کرده اید اما بغیر از کشتن افغان های بیگناه و ویرانی قریه ها و باغ ها، چیزی بدست نیاو ...

  Read more
 • حادثهء قندهار، کار حلقات مخفی دشمن است

    در یک و نیم دههء گذشته ما شاهد صدها مورد حوادث اینچنینی مجهولی بوده ایم که حلقات مخفی استخبارات ان ...

    در یک و نیم دههء گذشته ما شاهد صدها مورد حوادث اینچنینی مجهولی بوده ایم که حلقات مخفی استخبارات انجام داده است اما امارت اسلامی را به انجام آن متهم کرده اند. اگرچه پس از چندی ثابت گردیده است که ...

  Read more