Home » تبصره (page 4)

تبصره

یاوگی رئیس پنجاه فیصدی ادارهء دست نشاندهء کابل!

بروز دوشنبهء گذشته ۶/۲/۱۳۹۵ رئیس پنجاه فیصدی ادارهء دست نشاندهء کابل به اصطلاح به شورای ملی خود با استقبال حرکات غیر نورمال، بیانیه ای کهنه و تاریخ گذشته را ایراد نمود، سخنرانی او حول محور رویداد حمله بر مرکز مهم استخبارات بتاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ می  چرخید، اگرچه سخنرانی او بر همگان هویداست که بغیر از چِس نفسی و هرزه درایی چیزی ...

Read More »

جهاد مقدس فریضهء الهی و مسئولیت اخلاقی است

جنگ عملی خلاف طبیعت انسانی و تمدن بشری است، انسان عاقل جنگ را دوست ندارد و از آثار دلخراش جنگ و تباهی نفرت دارد، عقل سلیم، مدنیت و زندگی با دیگران در فضای صلح و آرامش را بهتر میداند، هر انسان میخواهد که دین، مال، اولاد و عزتش محفوظ باشد، برای همین اینکه این اهداف انسان تحقق یابد و در ...

Read More »

“جان کیری” ادارهء دست نشاندهء کابل را بیشتر از پیش رسوا کرد !

بروز شنبه بتاریخ (۲۱ حمل ۱۳۹۵) “جان کیری” وزیر امور خارجهء آمریکای اشغالگر، در یک سفر غیرمترقبه به کابل آمد و در نشست هایی با مقامات ادارهء دوسرهء کابل شرکت کرد، در پایان روز در یک نشست خبری ظاهر شده و مغرورانه گفت: زمان حکومت مشترک پنج سال است…؟!!. نامبرده تقریباً بیست ماه قبل بر خلاف تمام ارزشها و اصول، ...

Read More »

چرا از حوادث خونبار طبیعی عبرت نمی گیریم…؟!!

ما بر روی زمین الله جل جلاله زندگی می کنیم، از نعمت های بیشمار خداوند متعال استفاده می کنیم، زمین، آسمان ها، ابرها، بادها، باران ها، برف ها، رودها، دریاها، کوه ها، دشت ها و باغها، و …. و ….. همهء اینها را الله جل جلاله بخاطر مهیا کردن زندگی بهتر انسانها مسخر کرده است، اختیار زمین را داده و ...

Read More »

چرا مقامات ادارهء دست نشانده مشغول نزاع بین خودشان هستند؟

هموطنان عزیز کشورمان شاهد هستند که مقامات بی کفایت و زورمند ادارهء دو سرهء کابل مانند سالهای هفتاد حکومت مجاهدین در کشور مصیبت بزرگی را ایجاد کرده اند، هر ولایت و هر ولسوالی را به چندین و چند بخش تقسیم کرده، هر قومندان در مناطق تحت سیطرهء خود حاکم مطلق آن منطقه است، همگان ناظر بودند که در نتیجهء جنگ ...

Read More »

در کشور اسلامی تنها شعائر اسلامی تجلیل میشود

بروز دوشنبهء گذشته مصادف با اول حمل 1395 هجری شمسی ادارهء دو سرهء کابل در کابل پایتخت کشور، بلخ و دیگر شهرها در حالی از روز نوروز در جریان مراسم شاندار تجلیل نمود  که ملت با مصائب و نابسامانی ها فراوانی مواجه است، جوانان در نتیجهء عدم کار و روزگار در حالت فرار از کشور، در دریاها و دشت ها ...

Read More »

ظلم و بربریت…سبب زوال هرنظام می گردد نه استحکام

اگر تاریخ جهان به دقت مطالعه گردیده و لیست های طولانی حوادث وحشتناک حاکمان مقتدر و ظالم بررسی شود، به محتوم خواهیم یافت که برای جواز به این وحشت ها تنها بهانهء شان استحکام نظام حاکم، بقاء و تداوم آرزوهای نامرادشان بوده است که هیچگاهی به آن نرسیده اند، این حاکمان بی باک بخاطر ترس از زوال اقتدار و حکمروایی ...

Read More »

عملیات جنگی در سرمای زمستان و پروسهء یتیم صلح…؟!!

 هموطنان ما باخبر هستند که اشغالگران و ادارهء دوسرهء کابل تلاش ها و فریادهای دروغینی برای صلح در کشور عزیز به راه انداخته اند، اینها نه برای صلح بلکه برای یک هدف ناروای تازه ای بازی می کنند، تا بدین ترتیب بر خلاف امیدهای ملت مدت و زمان اشغال و جنگ کُشنده را افزایش دهند. در مقطع زمانی کنونی برای ...

Read More »

حمله بر شفاخانه در ولایت میدان وردک، وحشتی تمام عیار است؟!!

در عملیات های وحشی و شبانهء مشترک اشغالگران و مزدوران، هموطنان مظلوم مصائب و مظالم بسیاری دیده اند، از تاریخ هفتم اکتوبر دوهزار و یکم تا هم اکنون، دها هزار خانه و خانواده تجربهء تلخ عملیات شبانه، که در ان عساکر در نیمه های شب بصورت ناگهانی به خانه های مردم وارد شده، زنان و کودکان را در خواب به ...

Read More »

بیست وششم(۲۶)دلو، پیام مهمی به اشغالگران دارد!!..

بر همگان هویداست که لشکر سرخ اتحاد شوروی سابق بتاریخ ششم جدی ۱۳۵۸هجری شمسی بر کشور عزیز ما افغانستان تجاوز کرد و جنگ ظالمانه ای را بر علیه ملت افغان آغاز نمود، برای سالیان متمادی افغان ها را زیر تجاوز اشغال خود آزار و اذیت نمودند و همانند آمریکا چنان اعمال و کارهای فجیع و ناروا انجام دادند که در ...

Read More »