تازه ترین ها
تبصره
 • زورآزمایی ناکام ادارهء کابل

  از ۲۸ نومبر تا ۳ دسمبر سال گذشته، ژورنالستان و تحلیلگران مشهور از کابل برای ملاقات با مسئولین دفتر سیاسی ...

  از ۲۸ نومبر تا ۳ دسمبر سال گذشته، ژورنالستان و تحلیلگران مشهور از کابل برای ملاقات با مسئولین دفتر سیاسی امارت اسلامی به دوحه رفته بودند. در انجا انها با مسئولین دفتر سیاسی در مورد یک سلسله مسائل مهم ...

  Read more
 • جلوگیری از تلفات ملکی از اهداف امارت اسلامی است

  بر خوانندگان آشکار است که راپور یوناما دربارهء تلفات ملکی بتاریخ ۶ ماه جاری نشر گردید، با راپوری که از سو ...

  بر خوانندگان آشکار است که راپور یوناما دربارهء تلفات ملکی بتاریخ ۶ ماه جاری نشر گردید، با راپوری که از سوی ادارهء تلفات ملکی امارت اسلامی نشر گردید، تفاوت بسیار دارد. این نقاط قابل تامل است که چرا این ...

  Read more
 • به شرکت کنندگان کنفرانس آتی مونیخ !

  مشخص شده است که از ۱۷ تا ۱۹ ماه جاری در شهر مونیخ، جرمنی یک کنفرانسی تحت نام "کنفرانس امنیت" برگزار خواهد ...

  مشخص شده است که از ۱۷ تا ۱۹ ماه جاری در شهر مونیخ، جرمنی یک کنفرانسی تحت نام "کنفرانس امنیت" برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این کنفرانس منشی عمومی سازمان ملل، رؤسای کشورهای مختلف جهان، خصوصا رؤسای ...

  Read more
 • راهکار واضح امارت اسلامی

  امارت اسلامی افغانستان یک نیروی هدفمند است. راهکار داخلی و خارجی اش واضح و استوار بر ارزش های اسلامی و مل ...

  امارت اسلامی افغانستان یک نیروی هدفمند است. راهکار داخلی و خارجی اش واضح و استوار بر ارزش های اسلامی و ملی است. هدف نخست امارت اسلامی استقلال کشور، خاتمه اشغال و ساخت نظام اسلامی افغان شمول در کشور اس ...

  Read more
 • چند سخن باز به رئیس جمهور جدید آمریکا

  شما سومین رئیس جمهور آمریکا هستید که درگیر باتلاق جنگ افغانستان شدید، مطابق ارقام شما بیشتر از یک تریلیون ...

  شما سومین رئیس جمهور آمریکا هستید که درگیر باتلاق جنگ افغانستان شدید، مطابق ارقام شما بیشتر از یک تریلیون دالر مصرف کرده اید اما بغیر از کشتن افغان های بیگناه و ویرانی قریه ها و باغ ها، چیزی بدست نیاو ...

  Read more
 • حادثهء قندهار، کار حلقات مخفی دشمن است

    در یک و نیم دههء گذشته ما شاهد صدها مورد حوادث اینچنینی مجهولی بوده ایم که حلقات مخفی استخبارات ان ...

    در یک و نیم دههء گذشته ما شاهد صدها مورد حوادث اینچنینی مجهولی بوده ایم که حلقات مخفی استخبارات انجام داده است اما امارت اسلامی را به انجام آن متهم کرده اند. اگرچه پس از چندی ثابت گردیده است که ...

  Read more
 • بازیهای ناکام استخبارات دشمن

  در این اواخر از سوی ادارهء استخبارات کابل یکبار دیگر اوراق جعلی چاپ و از آدرس مجاهدین در ساحات و مناطقی ا ...

  در این اواخر از سوی ادارهء استخبارات کابل یکبار دیگر اوراق جعلی چاپ و از آدرس مجاهدین در ساحات و مناطقی از ولسوالی ها پخش شده است، تلاش برای کشتن شخصیت ها و همزمان با آن اعلان ازدیاد قوتها از سوی اشغا ...

  Read more
 •   امارت اسلامی افغانستان از یکسو در مقابل اشغال جاری به تلاش جهادی خود ادامه می دهد و دستاورهایش را ...

    امارت اسلامی افغانستان از یکسو در مقابل اشغال جاری به تلاش جهادی خود ادامه می دهد و دستاورهایش را می افزاید، اما از سوی دیگر برای حل قضایای حقوقی و جنایی محاکم شرعی تاسیس کرده است، خصوصاً در من ...

  Read more
 • تاریخ کشور عزیزمان افغانستان به ما نشان می دهد که رهبری مقاومت در مقابل هر تجاوز بیگانه را علماء کرام بر ...

  تاریخ کشور عزیزمان افغانستان به ما نشان می دهد که رهبری مقاومت در مقابل هر تجاوز بیگانه را علماء کرام بر دوش داشته اند، و ملت در کنارشان همانند صف مرصوص ایستاده اند. اکنون تاریخ گذشته یکبار دیگر تکرار ...

  Read more
 • نگرانی ادارهء پوسیده کابل

  ادارهء کابل در مقابل ابتکارات امارت اسلامی افغانستان بسیار نگران شده است. اکنون تمام موادی که این اداره ا ...

  ادارهء کابل در مقابل ابتکارات امارت اسلامی افغانستان بسیار نگران شده است. اکنون تمام موادی که این اداره از آن بر خلاف امارت برای اهداف خود از ان استفاده می نمود، از دستش گرفته شده است. زمانی می گفت طا ...

  Read more