Home » تبصره (page 8)

تبصره

ملت افغان به وعده های اشغالگران باور ندارند

در تاریخ آمریکا حوادث فراوان نیرنگ و خیانت ثبت شده است، آمریکائی ها در سطح جهانی قهرمانان مکر و فریب هستند، انها در این مورد هیچگونه احساس خجالت نمی کنند بلکه بر ان افتخار نیز می کنند، بطور مثال در روزهای اواخر سال 2014 میلادی باراک اوباما رئیس جمهور کشور اشغالگر آمریکا برای فریب دادن ملت افغان با قاطعیت و ...

Read More »

سیاست اسلامی بخشی از جهاد مقدس است

در تاریخ اسلام، موقف سیاسی و موفقیت های رهبران جهادی حائز اهمیت فراوان است، این فیصله های سیاسی است که در حصول اهداف جهادی رول مهمی را ایفاء نموده، مجاهدین را به آسانی به منزل مقصود رسانده و اعتماد ملت ها را بدست آورده است، اقوام و قبائل را از تشدد و تفرقه نجات داده، فضاء و محیط آرامش و ...

Read More »

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرون رانده اند. با نظر به افتخارات ...

Read More »

نبود عدالت افغانستان را با خطر مواجه کرده است

نبود عدالت و انصاف کشور عزیزمان را با خطرات و تهدید ها مواجه کرده است، مظالم و بی عدالتی های اشغالگران آتش جنگ را در کشورمان روشن نموده است، اشغالگران ملت را به چندین و چند بخش تقسیم بندی کرده اند، بر علیه گروه وسیعی (امارت اسلامی) که از حمایت وسیع و محکم مردمی برخوردار است، تبلیغات می کند، آنان ...

Read More »

امارت اسلامی بر اصل تفاهم بین الافغانی باور دارد

ملت افغان وهمه جهان شاهد صحنه هستند که سیزده سال و هفت ماه پیش، آمریکا و دوستان همراهش بر سرزمین پاک، آزاد و اسلامی افغانستان تجاوز کردند و بدون مطالعه تاریخ و ارزیابی خصوصیات جغرافیائی و بررسی کلتور افغانی، افغانستان را اشغال کردند، در حالیکه نزدشان بغیر از تکبّر، سرکشی و افکار استعماری هیچگونه دلیل، منطق و برهان قابل قبولی ...

Read More »

“عَــزم” در کنار جهاد مقدس، عزم حفاظت از سر و مال ملت را دارد

چهرهء مکار دشمن اشغالگر روزبروز آشکار و رسواتر می گردد، بیانیه ها و کردار دشمنانهء ادارهء مشترک کابل ، از پلان های پنهان و دسیسه های مرموز بر خلاف ملت پرده بر میدارد، امضاء نمودن پیمان وطن فروشی تحت نام قرارداد امنیتی با اشغالگران، بی حرمتی به ارزشهای اسلامی همانند حجاب، تعیین نمودن کمونیست های مشهور پیشین در پست های ...

Read More »

حادثهء دلخراش جلال آباد… چه کسی ذمه دار و چه کسی برئ الذمه؟!!

در دنیا بعضاً حوادث دردناک اتفاق می افتد، و در مورد هرواقعه عکس العمل های مختلف و برداشت های جداگانه ای به میان می آید، بصورت عموم بعد از وقوع هر حادثهء دلخراش، تمام ملت آن منطقه و کشور ناراحت میباشند، همکاران دولت و مخالفین همه خود را در غم شریک میشمارند، رسانه ها، شبکه های معلوماتی و دستگاه های ...

Read More »

ادارۀ توظیف شده از جانب آمریکا با نفرت روزافزون مواجه است!!!

سال گذشته بتاریخ هفتم میزان 1393 هـ وقتیکه نشستی در ارگ ایجاد شده بود، و در جریان آن اشرف غنی به حیث رئیس ادارهء مشترک ادائ سوگند نمود، بعد از مراسم سوگند گفت که:” خواست مردم حکومت مؤثر و کارا است، مردم نمیتوانند بیش از این فساد را تحمّل کنند.” او بعد از گذشت اندک زمانی و با تعجیل بسیار ...

Read More »