Home » رویدادهای کشور و جهان (page 321)

رویدادهای کشور و جهان

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عــــــزم ” روز گذشته پس از فتح نمودن مناطق کشی ناوه و سیاسنگ ولسوالی چهارچینو ، یک منطقۀ مهم دیگر را به نام ” گوهرگین ” نیز کاملا فتح نمودند . مجاهدین در این عملیات 16 پوستۀ دشمن را کاملا فتح نموده و منطقۀ ...

Read More »

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که در جریان عملیات ” عـــزم ” از روز گذشته به این سو ، در منطقۀ کشی ناوۀ ولسوالی چهارچینو، بر پوسته های دشمن اجیر حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی جریان دارد و تا کنون 3 پوستۀ دشمن کاملا فتح شده است و بشمول یک قومندان دشمن – قومندان جلات خان – 3 ...

Read More »

سرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدند

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که بامداد امروز در مناطق زنیخان ، طاقچه و اوقاف ولسوالی سنگچارک ، مراکز امنیتی و نظامی دشمن اجیر در جریان عملیات ” عـــــــــزم ” مورد حملۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات مناطق زنیخان و طاقچه کاملا فتح گردید و در منطقۀ اوقاف نیز دو پوستۀ بطور کاملا ...

Read More »

خبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم ” کلان ترین قرارگاه دشمن را که در منطقۀ کوتل ولسوالی دهراود و یک قرارگاه دیگر دشمن را در منطقۀ گاری بازار این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار دادند . در این عملیات ، عساکر دشمن با متحمل شدن تلفات از هردو ...

Read More »

راپور ویدیویی حملۀ مجاهدین فدایی بر مرکز پولیس در شهر قندهار

روز گذشته دو تن از مجاهدین کندک استشهادی امارت اسلامی ، در حوزۀ چهارم امنیتی شهر قندهار ، مرکز پولیس اجیر را مورد حملۀ مسلحانه قرار دادند که این درگیری 18 ساعت دوام کرد. در این عملیات تعداد زیادی از منسوبین پولیس اجیر و افراد دشمن کشته و زخمی شدند و تعدادی از وسایط و عراده جات نظامی دشمن نیز ...

Read More »

ارزگان : 6 پوستۀ دشمن اجیر در دهراود فتح شد

گذارش های تازه از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی دیشب در سلسله عملیات ” عـــزم ” پوسته ها و مراکز امنیتی دشمن اجیر را در منطقۀ غارو ولسوالی دهراود مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند . در این عملیات تا کنون 6 پوسته – پوستۀ کوتل ، پوستۀ حصار ، پوستۀ توتوی بالا ، پوستۀ لندی ...

Read More »

6 پوستۀ دشمن در خاص ارزگان فتح گردید و غنایم به دست آمد

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات ” عـــزم ” پوسته ها و قرارگاه های دشمن اجیر را در منطقۀ شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند که این درگیری تا کنون دوام دارد . در این درگیری دیشب 6 پوستۀ دشمن کاملا فتح شد و 3 عراده ...

Read More »

غور : یک قومندان در شهرک بهمراه 20 تن از افراد مسلح خود بمجاهدین پیوست

گذاش های رسیده از ولایت غور حاکی است که امروز صبح یک تن قومندان مشهور دشمن – قومندان صدیق – در نتیجۀ تلاش های مجاهدین امارت اسلامی از حقایق آگاهی حاصل نموده و به همراه 20 فرد ملسح خود در مربوطات ولسوالی شهرک بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . افراد نامبرده تعهد کرده اند که به همکاری شان با مجاهدین ...

Read More »

غور : یک قومندان مهم در دولینه بهمراه 250 تن از افراد خود بمجاهدین پیوست

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که در نتیجۀ تلاش های مجاهدین ، یک قومندان مهم ملیشه های اربکی – نصرالله غارک – پس از درک حقایق ، 250 تن از افراد مسلح خود ، در ولسوالی دولینه بمجاهدین پیوسته است . قابل یاد آوری است که قومندان نامبرده اقوام این قومندان که تقریبا مشتمل بر 4 هزار ...

Read More »