مقالات
 • مدلولات تقرری ۵ تن مقامات طالب در دفتر سیاسی

  احمد مختار // ترجمه : حبیب زاده امارت اسلامی آن ۵ تن مقامات طالب را که چهار سال پیش در تبادله با افسر امر ...

  احمد مختار // ترجمه : حبیب زاده امارت اسلامی آن ۵ تن مقامات طالب را که چهار سال پیش در تبادله با افسر امریکایی «بوبرگدال» از زندان گوانتانامو رها شده بودند، به حیث اعضای رسمی دفتر سیاسی امارت اسلامی ت ...

  Read more
 • رژیم کابل تجربه های ناکام کمیونستان را تکرار می کند

  درین اواخر، مجاهدین ساحات وسیعی را در ولسوالی های خاص ارزگان و جاغوری به کنترول درآوردند و ولسوالی مالستا ...

  درین اواخر، مجاهدین ساحات وسیعی را در ولسوالی های خاص ارزگان و جاغوری به کنترول درآوردند و ولسوالی مالستان را به گونهء کامل فتح کردند. این پیروزی های مجاهدین دشمن را به شدت سراسیمه ساخت، رئیس ارگ اشرف ...

  Read more
 • چرا مذاکره با آمریکا، نه با رژیم کابل ؟

  محمد داود مهاجر اشغالگران از دیر بازیست که با بررسی پیشرفت ها و پَسرفت های چند سال اشغال، چنین دریافته بو ...

  محمد داود مهاجر اشغالگران از دیر بازیست که با بررسی پیشرفت ها و پَسرفت های چند سال اشغال، چنین دریافته بودند که انجامِ کار شان شکست و زوال است و دیگر استراتژی جدید و مؤثری نمانده که تجربه‌ اش کنند. لذ ...

  Read more
 • مفسّران عشق

  ابوجهاد برابچه ای عشق، کلمه ای است که مدعیان زیادی دارد، هواداران و هواخواهان بی شماری به دنبالش هستند. ه ...

  ابوجهاد برابچه ای عشق، کلمه ای است که مدعیان زیادی دارد، هواداران و هواخواهان بی شماری به دنبالش هستند. هر کس، تفسیر جداگانه ای از این کلمه دارد. به مقیاس فهم و درک هر فرد از کلمهء عشق، تفسیر عملی عشق ...

  Read more
 • ادارۀ کابل و آخرین تجربهء ناکام رژیم کمیونستی

  از دو هفته به این سو، مجاهدین پیشرفت های چشمگیری در برابر عساکر مزدور رژیم در مناطق هزاره نشین کشور داشته ...

  از دو هفته به این سو، مجاهدین پیشرفت های چشمگیری در برابر عساکر مزدور رژیم در مناطق هزاره نشین کشور داشته اند. نیروهای رژیم کابل را مناطق زیادی جاغوری، مالستان و خاص ارزگان بیرون راندند. ولسوالی مالست ...

  Read more
 • طالبان بر چند در صد خاک افغانستان سلطه دارند ؟

  بشیر فرهاد // ترجمه : نسیم صبا درین اواخر، رسانه ها و بعضی ادارات و اشخاص بحث دارند که طالبان عملا بر چند ...

  بشیر فرهاد // ترجمه : نسیم صبا درین اواخر، رسانه ها و بعضی ادارات و اشخاص بحث دارند که طالبان عملا بر چند در صد خاک افغانستان سلطه دارند ؟ نظرات و معلومات مختلف درین مورد ارائه شده است. امریکا در افغا ...

  Read more
 • رهایی اسیران ابتکار خوب برای اعتمادسازی

  در اوائل اشغال، ائتلاف اشغالگران به سرکردگی امریکا این را ابتکار بزرگ خود می دانستند که افغان های نامطلوب ...

  در اوائل اشغال، ائتلاف اشغالگران به سرکردگی امریکا این را ابتکار بزرگ خود می دانستند که افغان های نامطلوب به ویژه مجاهدین را به نام طالب تعقیب بکنند، گرفتار بکنند و تعذیب جسمی و روانی نموده در زندان ه ...

  Read more
 • سلام بر هیئت سیاسی طالبان !

  ابو صهیب حقانی تا آن روز فقط نام دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیده می شد؛ اما از تب و تلاش های خستگی ناپذیر ...

  ابو صهیب حقانی تا آن روز فقط نام دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیده می شد؛ اما از تب و تلاش های خستگی ناپذیر اعضای پرتلاش دفترسیاسی قطر کمتر کسی معلومات و آگاهی داشت دلیل اش هم واضح و روشن بود چون میدیای ...

  Read more
 • ابتکار سیاسی و نظامی امارت اسلامی

  درین اواخر، امارت اسلامی یکبار دیگر در عرصه های نظامی و سیاسی به پیروزی های بزرگی دست یافت. موفقیت های ام ...

  درین اواخر، امارت اسلامی یکبار دیگر در عرصه های نظامی و سیاسی به پیروزی های بزرگی دست یافت. موفقیت های امارت اسلامی دشمن را سراسیمه ساخته است، دشمن برای شکست های پیهم خود در عرصه های نظامی و سیاسی تلا ...

  Read more
 • سیاست حذفی و زورگویانهء امریکا

  حبیبی سمنگانی سیاست حذفی و زورگویانهء امریکا در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی در دو سال اول دونالد ترام ...

  حبیبی سمنگانی سیاست حذفی و زورگویانهء امریکا در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی در دو سال اول دونالد ترامپ به اوج رسیده است. تحریم تازۀ وزارت خزانهء امریکا (به تاریخ ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸)  بر نه (۹) نفر، از ...

  Read more