مقالات
 • افغانستان در ماه فبروری ۲۰۱۸م

  احمد فارسی ( ملاحظه : این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانی ...

  احمد فارسی ( ملاحظه : این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر به خصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی ...

  Read more
 • آمدن صدها تن مشاورین امریکایی بیانگر چه است ، جنگ یا صلح ؟

  در پهلوی نعره ها و پیش نهاد های دروغین صلح صدا و غوغا بلند می شود که صدها تن نظامیان یا مشاوران تازه نفس ...

  در پهلوی نعره ها و پیش نهاد های دروغین صلح صدا و غوغا بلند می شود که صدها تن نظامیان یا مشاوران تازه نفس امریکایی به افغانستان رسیده اند ، تا رژیم رو به زوال و از پا افتادهء کابل را کمی روحیه بدهند . ...

  Read more
 • اشرف غنی و قایل شدن امتیاز به طالبان

  ماهر افغان اشرف غنی رئیس رژیم دست نشانده جان کیری که از سوی آگاهان سیاسی ، وکلاء و مردم به دروغگویی و داش ...

  ماهر افغان اشرف غنی رئیس رژیم دست نشانده جان کیری که از سوی آگاهان سیاسی ، وکلاء و مردم به دروغگویی و داشتن تکلیف روانی متهم است درین روزها بیشتر از گذشته تلاش کرده تا در اطاعت و فرمانبرداری از بادار ...

  Read more
 • ۲۶ دلو باز هم تکرار می شود

  ( واقعیت های فردا در پرتو حقائق دیروز ) نویسنده : عابد // ترجمه : ابو زبیر به تاریخ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۹م  ، افغ ...

  ( واقعیت های فردا در پرتو حقائق دیروز ) نویسنده : عابد // ترجمه : ابو زبیر به تاریخ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۹م  ، افغانستان عزیز به فرمان رهبر شوروی بزرگ « برژنیف » آماج تهاجم مستقیم قرار گرفت و صد هزار عساکر شور ...

  Read more
 • آیا هدف واقعاً صلح است ؟

  حبیبی سمنگانی آیا هنوز هم می توان بر حرف های سران رژیم به ویژه اشرف غنی باور کرد ، این حقیقت در طی چند سا ...

  حبیبی سمنگانی آیا هنوز هم می توان بر حرف های سران رژیم به ویژه اشرف غنی باور کرد ، این حقیقت در طی چند سال اخیر برای همگان روشن شده است که تغییر دادن موقف برای اشرف غنی کار بسیار ساده و آسان است ، بلی ...

  Read more
 • طالبان و پروژه های عام المنفعه

  محمود احمد نوید امارت اسلامی افغانستان یا به اصطلاح رسانه ها طالبان، تنها بر خلاف آنچه که از طریق دستگاه ...

  محمود احمد نوید امارت اسلامی افغانستان یا به اصطلاح رسانه ها طالبان، تنها بر خلاف آنچه که از طریق دستگاه های حکومتی و نیز رسانه ها به یک گروه صد فی صد نظامی تبلیغ می شوند که گویی جز جنگ زبان دیگری را ...

  Read more
 • راه حل برای امریکا

  هفده سال می شود که ناتو به سرکردگی امریکا افغانستان را اشغال کرده است ، امریکا درین مدت هیچگاه به گونهء ر ...

  هفده سال می شود که ناتو به سرکردگی امریکا افغانستان را اشغال کرده است ، امریکا درین مدت هیچگاه به گونهء رسمی اعتراف نکرده است که راه مذاکرات مستقیم با طالبان باز است ، بلکه تنها به همین اکتفاء کرده  ا ...

  Read more
 • حملات گرم مجاهدین در فصل سرد زمستان

  مجاهدین قهرمان امارت اسلامی افغانستان در فصل سرد زمستان نیز حملات گرم خود را بر ضد اشغالگران و مزدوران آن ...

  مجاهدین قهرمان امارت اسلامی افغانستان در فصل سرد زمستان نیز حملات گرم خود را بر ضد اشغالگران و مزدوران آنان ادامه داده اند ، ساحات زیادی را از وجود دشمن تصفیه نموده اند ، امنیت جان ، مال و آبروی مردم ...

  Read more
 • کشتار مسلمان های بی دفاع سوریه قابل تشویش است

  از یک هفته به این سو روند کشتار وحشیانهء مسلمان های مظلوم و بی دفاع سوریه شدت یافته است . به اساس آمار و ...

  از یک هفته به این سو روند کشتار وحشیانهء مسلمان های مظلوم و بی دفاع سوریه شدت یافته است . به اساس آمار و ارقام اخیر ، در نتیجهء بمباران بی رحمانه و کورکورانهء روسیه و رژیم بشار الاسد تا هنوز حد اقل ۴۰ ...

  Read more
 • رژیم کابل کشتار مردم ملکی را چگونه توجیه می کند ؟

  افغان ها پس از اعلان استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان شاهد موجهای تازهء وحشت هستند ، بمباران ، حملات ...

  افغان ها پس از اعلان استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان شاهد موجهای تازهء وحشت هستند ، بمباران ، حملات درون ، چاپه ها و فیرهای توپخانه ها به مراتب افزایش یافته است ، خانه های غیر نظامیان ، مساجد ، ...

  Read more