مقالات
 • ابوصهیب حقانی هراتی حکومت وحدت ملی که از پایه و اساس غیر متعارف، غیر معیاری و به شکل کاملا تحمیلی از سوی ...

  ابوصهیب حقانی هراتی حکومت وحدت ملی که از پایه و اساس غیر متعارف، غیر معیاری و به شکل کاملا تحمیلی از سوی سران امریکا در سفارت امریکا در کابل تشکیل شد این روزها ضمن دست و پنجه نرم کردن با بحران های خار ...

  Read more
 • جهاد سیر تکاملی خویش رامی پیماید

  وقتیکه در یک جامعه اسلامی بی عدالتی و ظلم، تجاوز و فحشا رونما گردد بالای افراد آن کشور فرض است که باید عل ...

  وقتیکه در یک جامعه اسلامی بی عدالتی و ظلم، تجاوز و فحشا رونما گردد بالای افراد آن کشور فرض است که باید علیه همۀ این نابرابری ها و نابسامانی ها قیام کرده تا نظم و دسپلین جامعه ازهم نپاشیده دستخوش هوا و ...

  Read more
 • در حالی که عملیات عزم مجاهدین در بسیاری از نقاط کلیدی وطن به شدت جریان دارد و از شروع عملیات تا اکنون ضرب ...

  در حالی که عملیات عزم مجاهدین در بسیاری از نقاط کلیدی وطن به شدت جریان دارد و از شروع عملیات تا اکنون ضربات سخت و سنگینی بر پیکر فرسودۀ ادارۀ دست نشاندۀ کابل وارد شده است اما پیروزی های مجاهدین و شدت ...

  Read more
 • عملیات بهاری امسال تحت عنوان واژۀ " عزم " نشان داد که عزم مجاهدین عزمیست قاطع وبرهانیست واضح بر اینکه دیگ ...

  عملیات بهاری امسال تحت عنوان واژۀ " عزم " نشان داد که عزم مجاهدین عزمیست قاطع وبرهانیست واضح بر اینکه دیگر طلسم  عنکبوتی غربی ها که همراه با شور وغوغا وهلهله شغال گونه بود در افغانستان شکست خورده است. ...

  Read more
 • روز گذشته عطامحمد نور سرپرست نام نهاد ادارۀ بلخ در همایشی اشتراک کرد که شاید از دید بسیاری چندان جلب توجه ...

  روز گذشته عطامحمد نور سرپرست نام نهاد ادارۀ بلخ در همایشی اشتراک کرد که شاید از دید بسیاری چندان جلب توجه نمی کرد؛ اما به احتمال فراوان، سوالات زیادی به کسانی که حداقل شناختی راجع به شخصیت های متناقض ...

  Read more
 • ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، ...

  ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد)). احمد فارسی : ...

  Read more
 • از شکست نظامی تا فرافکنی تبلیغاتی!

  از زمان شروع عملیات عزم، چَینل های تبلیغاتی دشمن نیز سخت فعال شده و مثل سالهای گذشته به فرافکنی های گسترد ...

  از زمان شروع عملیات عزم، چَینل های تبلیغاتی دشمن نیز سخت فعال شده و مثل سالهای گذشته به فرافکنی های گستردۀ تبلیغاتی در بخش های مختلف علیه فعالیت های حماسه خیز مجاهدین قهرمان پرداخته اند؛ این چینل ها م ...

  Read more
 • رفتار بی نظیر مسلمانان فاتح!

  اندیشمندان، جوانان و نوجوانان، مجاهدان راه حرّیت و آزادی سطور ذیل را مطالعه و ازمحتوای زرّین آن استفاده ن ...

  اندیشمندان، جوانان و نوجوانان، مجاهدان راه حرّیت و آزادی سطور ذیل را مطالعه و ازمحتوای زرّین آن استفاده نموده و با دیگران شریک سازید تا باشد که سنگرداران وسپهسالاران قهرمان  بدانند که  فاتحین صدر اسلا ...

  Read more