تازه ترین ها
مقالات اسلامی
 • سلسلهء غزوات (۱۰) جنگ بدر

  جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى ۱ ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه من ...

  جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى ۱ ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه منوره افزايش يافت و قدرت و همبستگى آنان فزونى گـرفـت . امـا اوضـاع اقـتـصـادى آنـان بـد بـود. زيـ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۹)

  غزوه بدر اول ۱ ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پيا ...

  غزوه بدر اول ۱ ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر خدا(صلی الله علیه وسلم ) . ب ـ مـشـركـان : يك نيروى سبك و سريع كه به مرات ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۸)

  سريه سعد وقاص رضی الله عنه ۱ ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مه ...

  سريه سعد وقاص رضی الله عنه ۱ ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مهاجران ، به فرماندهى سعد وقاص رضی الله عنه . ب ـ مشركان : كاروان تجارى قريش با حمايت شمارى از اف ...

  Read more
 • وضعیت نظامی در مدینه منوره (۷)

  اولین گزمه های  جنگی و شناسايى! ۱ ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسل ...

  اولین گزمه های  جنگی و شناسايى! ۱ ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ميان آنان و انصار، پيوند برادرى برقرار كـرد؛ و بـا ايـن ابـتـكـار جـامـعـه اى از بـرادران ديـ ...

  Read more
 • وضعیت عمومی مسلمانان در مدینه منوره (۶)

  الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خ ...

  الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خـشـت و سـنـگ آغـاز گـرديـد و آن حـضـرت بـه هـمـراه ياران خود خشت و سنگ به دوش مى كشيد و بـديـنـ ...

  Read more
 • نخستین پیمان ها در صدر اسلام (۵)

  نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه ا ...

  نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه او برخورد و به اسلام دعوتش فرمود. سويد آن را نيك تلقى كرد و در بـازگـشـت بـه مدينه آنچه را شنيده ...

  Read more
 • وضعيت نظامى مسلمانان در صدر اسلام (۴)

  ۱- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم ...

  ۱- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) كار گردآورى نيروى نظامى نيز آغاز گـرديـد. رسـول الله (صلی الله علیه وسلم ) از مـردم دعوت كرد ...

  Read more
 • فضيلت و ثواب كفالت و سرپرستی يتيم

  یتیم به کسی گفته میشود؛ که قبل از سن بلوغ پدر اش وفات کند، و یا لقیط (طفل دریافت شده که پدر و مادرش مجهول ...

  یتیم به کسی گفته میشود؛ که قبل از سن بلوغ پدر اش وفات کند، و یا لقیط (طفل دریافت شده که پدر و مادرش مجهول است) باشد، یا پدر اش مفقود باشد ویا هم پدرش مشخص نباشد. در صورتیکه دخلی و مالی برای سد حاجات خ ...

  Read more
 • شرایط عسکری در اسلام (3)

  شرايط عسکری در اردوی اسلام کسانی به عسکری، وسربازی گرفته میشود که دارای شرائط ذیل باشد: 1 ـ بلوغ: سـن بـل ...

  شرايط عسکری در اردوی اسلام کسانی به عسکری، وسربازی گرفته میشود که دارای شرائط ذیل باشد: 1 ـ بلوغ: سـن بـلوغ در اسـلام ، همانند بيشتر ممالک امروزى ، شانزده سالگى در نظر گرفته شده اسـت .عسکری و سـربـازى ...

  Read more
 • سازماندهى جنگ در اسلام (2)

  ۱ ـ تقويت روحيه. دين مبين اسلام تلاش مى كند، روحيه مجاهدین راه الله جل جلاله را تقويت نمايد. از اين رو به ...

  ۱ ـ تقويت روحيه. دين مبين اسلام تلاش مى كند، روحيه مجاهدین راه الله جل جلاله را تقويت نمايد. از اين رو به آنان كه بـراى رهـايى مردمان ناتوان ، خدمت به انسانيت و مبارزه با قدرتهاى استكبارى و سركش و نيز ...

  Read more