تازه ترین ها

در وصف آن قهرمان اسلام

در وصف آن قهرمان اسلام

مصعب بغلانی

شهید غازی الحاج ملا عبدالمنان آخند، یکی از والیان محبوب و پر افتخار امارت اسلامی، یقین که خار چشم دشمنان، نور چشم مؤمنان و از ستاره های درخشان جهاد کنونی در مقابل نیروهای اشغالگر در افغانستان بود.

شجاعت و دلاوری، شهامت و مردانگی، صبر و استقامت، صداقت و فداکاری، وفاداری به عهد و پیمان از صفات بارز این شخصیت پر آوازه و مردی از مردان راستین این سرزمین بود. ابر مردی که در سالیان طولانی هرگز قامتش در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان خم نشد، با یاران و همرزمان غیور اش چنان حماسه های آفریدند که تاریخ فراموش نخواهد کرد  .

تدبیر و هشیاری در کارهای نظامی و ملکی و فصاحت و بلاغت در سخنرانی، شخصیت او را درخشان تر ساخته بود. گفتگوهای او در مخابرهء عمومی روح و روان تازهء به همرزمان و همسنگرانش می بخشید.

شهید ملا عبدالمنان، مجاهد نیک بختی بود که به خیلی از اهداف و آرزوهای جهادی خود دست یافت، هزاران تن نیروهای متجاوز خارجی و داخلی را به هلاکت رسانید.

کتلهء بزرگی از قوت های خارجی و داخلی در ولایت هلمند مستقر بودند، آن ها صدها قرارگاه نظامی و مراکز استخباراتی در ساحات مختلف این ولایت داشتند، انگلیس و امریکا پایگاه بزرگ و قوی در هلمند داشتند، مجاهدین کفر ستیز این دیار به رهبری این فرمانده نستوه، نیروهای مجهز لشکر دجالی آمریکا و انگلیس را با هزاران تن از غلامان داخلی شان تار ومار کردند .هزاران میل اسلحهء مختلف النوع، دیپوهای مملو از مهمات و صدها عراده تانگ و رینجر دشمن را به غنیمت گرفته،  تمام برنامه ها ونقشه های استعمار را خنثی و نقش بر آب نمودند.

شهید ملا عبدالمنان آخند، صدها تن فداییان سر بکف اسلام را به درس ایثار و فداکاری تربیت نمود. قطعهء چند هزار نفری سرخ و لایزری تشکیل داده، به سلاح های پیشرفته و مدرن مجهز ساخت. ده ها مدارس دینی را در ولسوالی های مفتوحه ایجاد و به بهره برداری سپرد.

بدون شک، ولایت هلمند به قبرستان نیروهای متجاوز امریکایی و برتانیایی تبدیل شد، هر چه نیروهای اجیر که درین ولایت کشته شده اند از شمار بیرون است. ۹۵ در صد خاک هلمند از وجود اشغالگران تصفیه شد.

قریب بود به آرمان و آرزوی بزرگش که پاکسازی تمام نقاط کشور از مراکز و لانه های کفر، فتنه و فساد بود، برسد. اما ناگهان به آرزوی دیرین خود که سبب سعادت ابدی است نائل گردید. کامیابی جاودانی نصیب اش گردید و به رفیق اعلی پیوست.

چی خوش نصیبی است، کسی که در دنیا به آرزوهای نیک خود دست می یابد و سرانجام به آرمان نهایی اش که شهادت است سرفراز می گردد.

روحش شاد راهش پر راهرو باد.

Related posts