تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد حرف های غیر مسئولانه سرمنشی ناتو

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد حرف های غیر مسئولانه سرمنشی ناتو

روز گذشته، ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو در جریان نشست وزرا در صحبت با خبرنگاران گفت که هزینهء بیرون شدن نیروهای اشغالگر از افغانستان، بالاتر از حضور شان درین کشور است. گویا نباید از افغانستان خارج شوند.

امارت اسلامی در مورد اظهارات اخیر سرمنشی ناتو می گوید که بیرون شدن و بیرون راندن نیروهای اشغالگر ناتو و امریکا از افغانستان حتمی است.

جهاد و مبارزۀ دلیرانهء هژده سالهء ما به تمام جهان به شمول ناتو و امریکا نشان داده است که ملت مسلمان و غیور افغانستان به هیچ صورت اشغال و حضور نظامی خارجی ها را پذیرفته نمی تواند.

ناتو  و امریکا اگر بخواهند یا نخواهند افغانستان وابسته به آن ها نیست و این خاک حتما از وجود پلید آن ها پاک می گردد.

گمانه زنی در مورد تهدید شدن دیگر کشورها از افغانستان هیچ واقعیت ندارد، افغان ها نه به ضرر کسی گام برداشته اند، نه در مسائل کشورهای دیگر مداخله کرده اند و نه هم پس از این چنین اراده ای دارند.

نشر معلومات نا درست و استفادهء تبلیغاتی از این موضوع، جنگ کنونی را به هژده سال طول داد، ناتو و امریکا را با شکست و رسوایی جهانی مواجه ساخت، دیگر باید این مفروضهء نا درست تغییر یابد و حقائق پذیرفته شود.

ایجاد نظام و آوردن امنیت در افغانستان و آبادی این کشور کار افغان ها است و هیچ قوت اشغالگر خارجی اجازه ندارد که در مورد مسائل افغانستان تصمیم بگیرد، مداخله و اظهارات متصرفانه بکند.

رئیس ناتو باید از گذشته درس بگیرد، دامن زدن به آتش جنگ و چنین اظهارات غیر مسئولانه دیگر هم سبب درازی جنگ می گردد و به فایدهء هیچ جهتی نیست.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۲۶/۳/۱۴۴۰هـ ق

۱۳/۹/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۲/۴م

Related posts