تازه ترین ها

جنایات جنگی (نومبر)

جنایات جنگی (نومبر)

بتاریخ ۵ نومبر سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران و عساکر داخلی بر بازار و قریه های نزدیک ولسوالی گیان ولایت پکتیکا چاپه زدند، براساس گفته های باشندگان محل در این چاپه  ۲۱ تن از هموطنان که زنان و کودکان در میانشان بودند را با مرمی شهید کردند. همچنین نیروهای مشترک دوکان ها را چور کرده و اجناس قیمتی و پول نقد را از دوکان ها و خانه ها دزدی کرده اند.

بتاریخ ۵ نومبر عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی مشترکا بر منطقه هیره دره ولسوالی شینوار ولایت پروان چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ تن افراد ملکی را به شهادت رسانده و ۴ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۶ نومبر در نتیجۀ فیر هاوان از سوی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه تغایخواجه ولسوالی سنگچاریک ولایت سرپل اصابت کرد، یک زن و یک مرد به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۶ نومبر در جریان چاپه مشترک اشغالگران خارجی و عساکر داخلی بر یک مدرسه در قریه اختوم ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردگ ۵ تن از حفاظ مدرسه ضیاؤالعلوم بنام های حامد، ذبیح الله، فضل محمد، مبشر و محمدنسیم به شهادت رسیدند، کتابخانه مدرسه را آتش زدند و به یک خانه در جوار مدرسه وارد شده و آنها را نیز اذیت و ازار داده است.

بتاریخ ۶ نومبر عساکر اداره کابل ۴ تن از افراد ملکی را در قریه مداد ولسوالی چک وولایت میدان وردگ هدف مرمی قرار داده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ نومبر در چاپۀ اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه تتنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۰ نومبر عساکر اشغالگر بر یک موتر ملکی در قریه خوازی خیل ولسوالی زازی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند که ۵ تن از افراد ملکی سوار در موتر شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند. مردم بر علیه این جنایت اشغالگران تظاهرات کردند و خواهان توقف هر چه زودتر حملات هوایی شدند.

بتاریخ ۱۵ نومبر طیاره درون اشغالگران بر جوانانی که در یک میدان فوتبال در منطقه تورخیل مربوط مرکز ولایت میدان وردگ گرد آمده بودند، بمب شلیک کرد که در نتیجه ۵ تن از جوانانی که مشغول بازی فوتبال بودند، شهید شدند.

بتاریخ ۱۷ نومبر عساکر داخلی بر یک خانه در منطقه زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ که مراسم عروسی در آنجا در جریان بود، هاوان فیر کردند که بشمول داماد (صبغت الله) ۳ فرد ملکی شهید و ۹ تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ نومبر اشغالگران  یک ساحه مسکونی در منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه بمباران ۸ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۹ نومبر عساکر محلی در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ۲ فرد ملکی را هدف قرار داده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ نومبر  عساکر محلی ۸ زن  و کودک  را در نتیجۀ انداخت هاوان بر ساحۀ مسکونی در ولسوالی چهارسده ولایت غور زخمی کردند.

بتاریخ ۲۰ نومبر اشغالگران و عساکر داخلی  در جریان چاپه بر مناطق دواو و کریان ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۴ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۰ نومبر  در حمله طیاره درون اشغالگران بر ساحه بومبی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان  ۳ زن شهید شدند.

بتاریخ ۲۰ نومبر در بمباران طیارات اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه آب بازک ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر  ۲۰ تن از اعضای یک خانواده بشمول زنان و کودکان شهید شدند.

بتاریخ ۲۱ نومبر نظامیان اشغالگران و عساکر قطعه صفر ۹ در منطقه قرلق ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز در جریان عملیات ۵ فرد ملکی شهید شدند و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۲۱ نومبر در بمباران طیاران اشغالگران و نیروهای هوایی داخلی بر منطقه بالاساحۀ ولسوالی جبل سراج ولایت پروان ۳ فرد ملکی شهید و ۸ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ نومبر نیروهای مشترک اشغالگران و داخلی بر مراسم عروسی در منطقه المش ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار بمباران کردند که در نتیجه ۹ از هموطنان ما شهید شدند.

بتاریخ ۲۳ نومبر در نتیجه چاپه اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه قیلغو ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۴ تن از باشندگان محل شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۴ نومبر در حمله طیاره درون اشغالگران ۵ تن از هموطنان ملکی در منطقه نورزوخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۴ نومبر پس از درگیری طالبان با نیروهای مشترک در منطقه شمالانی مربوط حوزه چهارم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، طیاران اشغالگران ساحات مسکونی را بمباران کردند که در نتیجه ۱۴ تن از هموطنان بی دفاع ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۴ نومبر عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی مشترکا بر منطقه گندمگ ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه را با بمب منفجر کرده و اجناس قیمتی و پول نقد را از خانه ها دزدی کردند و ۵ تن از اعضای یک خانواده را نیز به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ نومبر اشغالگران و نیروهای حکومتی بر منطقه میان ابدو مربوط ولسوالی دهراود ولایت ارزگان چاپه زدند، و پس از ترک محل طیاران اشغالگران نیز ساحه را بمباران کردند که در نتیجه ۲۰ تن از هموطنان بی دفاع ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۵ نومبر عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی ۲ فرد ملکی را در قریه پاس بریمو ولسوالی گومل ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ نومبر در نتیجه بمباری طیارات اشغالگران بر ساحات مسکونی رحیم خیل، یاروقلعه، خانی، دلیل و کوته سنگی مربوط ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۷ تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۷ نومبر طیارات اشغالگران ساحات زنزیردراب و کوشتی مربوط ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند را بمباران کردند که در این بمباری بی رحمانه ۳۰ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان شهید شدند و خانه های بسیاری تخریب گردید. رویداد مذکور را مقامات حکومتی نیز تائید کردند.

بتاریخ ۲۹ نومبر اربکی ها یک فرد ملکی بنام عبدالله را در منطقه دونقله ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ نومبر عساکر اشغالگر بر مدرسه مشهور نورالمدارس و قریه علیزو در منطقه مستوفی ولسوالی شلگر ولایت غزنی چاپه زدند، در جریان تلاشی کتابخانه مدرسه مذکور را از بین برده و دروازه های اتاق ها را شکستانده اند. یک فرد ملکی بنام حاجی نصیر را به شهادت رسانده و دو تن ملکی و مدیر مدرسه و آشپز را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۰ نومبر در حمله طیاره درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در منطقه مالگیر ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.
مأخذ:[ رادیوی بی بی سی/ آزادی = آژانس اسلامی افغان= پژواک= ویب سایت های خبریال، لر او بر، نن تکی آسیا و بینوا]

Related posts