تازه ترین ها

پکتیکا: ۱۲ تن اربکی در گومل به مجاهدین پیوستند

پکتیکا: ۱۲ تن اربکی در گومل به مجاهدین پیوستند

براساس خبر، ۱۲ تن اربکی طی دو ماه گذشته در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

اربکی های یادشده بعد از درک حقایق صفوف دشمن را به اراده خود ترک نمودند وبه مجاهدین پیوستند.

ومختصر شهرت آنان ذیلا تذکره یافته است:

(۱) عیدمحمد ولدخان میر، قریه بوبی، اربکی                                                                                  ه

(۲) جمال الدین ولد غنی، قریه  سید خیل، اربکی

(۳)امیر ولد خان میر، قریه سید خیل، اربکی

(۴) کلاخان ولد اعظم خان، قریه سید خیل، اربکی

(۵) امان الله  ولد عبدالله جان، اربکی

(۶) اصغر ولد نیک نظر، قریه شهاب الدین، اربکی

(۷) شراف الدین ولد عباس خان، قریه شهاب الدین

(۸) امیر محمد ولد جمعه داد، قریه شهاب الدین

(۹) پیرخان ولد صدو، قریه سورتنګړی

(۱۰) سلیمان ولد خان افضل، قریه شهاب الدین

(۱۱) لعل ګل ولد اختک، قریه شاهین لګډ

(۱۲) عبدالخالق ولد شهباز خان، قریه شهاب الدین

همه آنان بسیار خوش هستند  که به زندگی عادی شان برگشتند وخود را  احسانمند کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی میدانند وتعهد سپردند که هرگز با اداره مزدور کار نخواهند کرد.

Related posts