تازه ترین ها

پروان: کمیسیون دعوت وارشاد وجلب وجذب درشینواری جلسه دایر نمود

پروان: کمیسیون دعوت وارشاد وجلب وجذب  درشینواری جلسه  دایر نمود

براساس خبر، کمیسیون دعوت وارشاد وجلب جذب امارت اسلامی در منطقه سره دره ولسوالی شینواری ولایت پروان جلسه دایر نمودند.

جلسه دیروز با اشتراک مسئولین آن کمیسیون، مسئول نظامی آن ولسوالی، ولسوال سیدخیل، رئیس مرافعه، مفتی مرافعه، علمای کرام، موی سفیدان ونماینده گان قریه جات تدویر یافت.

درجلسه علمای کرام ومسئولین همه جانبه سخنرانی نمودند وبه ویژه پیرامون پابندی نماز، آبادی معنوی مساجد،جهاد، مشکلات مهاجرین  وموضوعات دیگر سخنانی ارزنده ای ایراد فرمودند.

جلسه چنانچه به قرائت آیات چندی از قرآن کریم آغاز گردید در فضای آرام با خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts