تازه ترین ها

بدخشان: کار بازسازی ۱۶۰ کیلومتر سرک در فیض آباد آغاز گردید

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با همکار مردم منطقه کار بازسازی ۱۶۰ کیلومتر سرک فرعی را درمنطقه ناحیه هشتم فیض اباد مرکز ولایت بدخشان آغاز نمودند.

کار این سرک که سه روز پیش آغاز گردیده وتاکنون به سرعت جریان دارد وبا اعمار این سرک، منطقه قریه دوپولک به منطقه دهن آب خیز فیض اباد مرکز آن ولایت وصل میگردد ومردم منطقه به آن نیاز مبرمی داشتند  که با اعمار آن یکی از مشکلات مهم باشنده گان آن منطقه مرفوع خواهد گردید.

Related posts