تازه ترین ها

غزنی: دریک چاپه مشترک دشمن در خوگیانی، ۵ تن ملکی شهید و۲ عسکر کماندوی دشمن کشته شدند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با وحشی های مزدور داخلی بالای مناطق چهار قلعه، کدی، قلعه ملا وگاجه خیل ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی وحشیانه چاپه انداختند.

این رویداد ساعت ۱۰ بجه شب سه شنبه گذشته صورت گرفت .

خبرمیگوید که وحشی های امریکایی با مزدوران شان از۳ روز بدینسو قریه ولی وگاجه خیل آن ولسوالی را زیرچاپه وحشیانه گرفته اند ویک منزل را بوسیله بم ها منفجر ساختند وبشمول زنان واطفال، ۵ تن ملکی را شهید ویک خانم ویک طفل دیگر را زخمی ساختند.

همچنان درجریان چاپه بر قریه های گدی وگاجه خیل یک تن ملکی بی دفاع را بنام عبدالجبار شهید کردند وخانه ها ودوکان های آن قریه ها را چپاول نمودند وشمار زیاد منازل مردم را بوسیله بم ها منفجر ساختند و۶ تن ملکی را باخود بردند.

وساعت ۱۱ چاشت دیروز درمنطقه قلعه ولی ۲ عسکر کماندوی امریکایی که برای چاپه آمده بودند، کشته و۱ تن دیگر زخم برداشته است.

براساس معلومات، برای انتقال اجساد کشته وزخمی شان طیاره نوع امبولانس  درمنطقه نشست نمود.

Related posts