تازه ترین ها

قندز: امتحان سالانه دوره ثانویه هنوز جریان دارد

قندز: امتحان سالانه دوره  ثانویه هنوز جریان دارد

براساس خبر، مسئولین تعلیم وتربیه ساحوی امارت اسلامی خبرمی دهد که امتحان سالانه دوره ثانیویه مکاتب ولایت قندز بشکل شفاف جریان دارد.

مسئولین متذکره طی چند روز گذشته سلسله  امتحان مکاتب ولسوالی های امام صاحب ، چهار دره وقلعه زال آن ولایت را از نزدیک نظارت نمودند.

این امتحان که مورخ اول ماه قوس آغاز گردیده بود وتا ۱۵ همین ماه ادامه می یابد ودران هزاران تن از شاگردان آن ولایت سهم گرفته اند.

مسئولین تعلیم وتربیه این ولایت باور کامل دارند که دراثر کیفیت عالی امور تعلیم وتربیه اکثریت قاطع آن شاگردان میتوانند نمرات عالی کسب نمایند.

و درجریان نظارت از همه شاگردان خواستند تا در ایام امتحان تمام فرصت شان را درمورد امتحان وقف نمایند وبرای آن آمادگی کامل بگیرند.

Related posts