هلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت هلمند خبرداده اند که حوالی ساعت 2 بجه ظهر روز گذشته ، کاروان عساکراجیر را درمنطقه کوتیز ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین مورد حمله مسلحانه قرارداده اند .

دردوران درگیری 2 موتر زرهی دشمن دراثر پیاپی انفجارات ویک موتر زرهی دیگر توسط توپ هشتاد دو کاملا تخریب گردیده و9 تن ازاجیران درآنان کشته وزخمی شده اند .

2015/9/5

 

2015/9/5

Related posts