تازه ترین ها

لوگر: یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در نزدیک پل علم کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک کارمند اداره جاسوسی دشمن را در منطقه میرعبدالوهاب غوندی نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر به قتل رساندند.

کارمند یاد شده  ساعت 2 بعد ازظهر امروز طی یک حمله چریکی کشته شد.

همچنان یک عسکر باشنده قریه کاریز ولسوالی خوشی ولایت لوگر به مجاهدین تسلیم گردید.

عسکر یاد شده محمد نظیف فرزند جنت خان بعد از درک حقایق از صفوف دشمن جدا شده به مجاهدین تسلیم گردید.

Related posts