زندگینامه ستارهء درخشان علم و جهادشهید مولوی محمد رستم حنفی

imagesjiiiشهید مولوی محمد رستم حنفی (رح) پسر ملک حبیب الله خان و نواسۂ ملک عبدالقادر خان به قوم نورستانی و القریشی، باشندهء ولسوالی دو آب ولایت نورستان بود ، نامبرده در سال ۱۳۸۵ ه ق در قریۂ شهداء منطقۂ کلم در یک خانوادهء دیندار و علم دوست چشم به این جهانِ هست و بود گشود .

 

آموزش های ابتدای :

شهید مولوی محمد رستم حنفی رح نخستین آموزش های دینی را در اوان خورد سالی نزد مولوی صاحب عبدالقادر فرا گرفت ، وی روند تعلم و تربیه را تا به سن ۱۳ سالگی در زادگاه اش ادامه داد ، سپس به خواست و هدایت پدر مهربان و دین دوست نزد مولوی صاحب عبدالرزاق زانوی تلمذ را خم نمود ، مولوی صاحب عبدالرزاق به نام مولوی صاحب گزین شهرت داشت و شخصیت پرآوازه بود .
پدر شهید مولوی محمد رستم حنفی گرچه عالم نبود و لیکن عشق فراوان با علم و علماء داشت ، محبت با اهل علم باعث شد تا پسرش را به علوم دینی آراسته و پیراسته سازد و برای اهل جامعه مصدر خدمت بگرداند ، مولوی صاحب شهید نیز به پاس احترام به این آرمان پدر بزرگوار با شوق بیکران و ذوق بی پایان به آموزش علوم دینی پرداخت .

شرکت در جهاد بر ضد شوروی ها :

زمانی شوروی های خونخوار و ستمکار به همکاری مزدوران وطن فروش ( یعنی خلقی ها و پرچمی ها ) به هدف شوم اشغال کشور عزیز هجوم آوردند ، علماء حق پرست و حق شعار افغانستان بی درنگ اعلان جهاد نمودند ، مردم به اساس مقتضای زمان مولوی صاحب گزین را که یک شخصیت نامدار و بزرگوار بود برای رهبری جهاد در منطقه انتخاب نمودند ، مولوی صاحب گزین به خواست مشروع مردم لبیک گفته مبارزات جهادی را آغاز نمود ، مولوی صاحب گزین که آرزو داشت صحنه های جهاد را وسعت و گسترش بدهد پدر شهید مولوی محمد رستم حنفی را که ملک حبیب الله خان نام داشت قومندان عمومی جهاد مقرر نمود ، ملک حبیب الله خان نبرد های جهادی را در نورستان غربی آغاز نمود ، مولوی محمد رستم حنفی که آن زمان ۱۷ ساله بود به رهبری پدر بزرگوارش شامل کاروان جهاد شد و به جرأت و دیانت كامل در پیکارهای جهادی سهم گرفت .
باید روشن نمود که ملک حبیب الله خان ذهنیت و بصیرت عالی داشت و از هیکل مناسب ظاهری نیز برخوردار بود ، مرد توانا و دلیر بود ، قد دراز داشت و ازین سبب به ملک حبیب الله خان دراز مشهور بود ، ملک حبیب الله خان توانست سنگرهای جهاد را در مدت کوتاه هر چه بیشتر داغ سازد ، ولسوالی دو آب در اثر مساعی پیهم وی در زمان کوتاه فتح شد و صحنه های جهادی تا به ولسوالی علینگار ولایت لغمان گسترش یافت .

هجرت : 

نورستان غربی چون منطقۂ دور افتاده و کوه زمین بود و نیروهای رژیم مستبد کمیونستی هیچگاه نتوانستند به آن تسلط پیدا بکنند ، خانوادهء شهید مولوی محمد رستم حنفی لازم ندانستند که هجرت بکنند ، حتی شماری از مجاهدین لغمان نیز به این منطقه هجرت می کردند .
البته ، شهید مولوی صاحب به تنهای برای حصول تعالیم والای شریعت اسلامی به کشور همسایه پاکستان سفر نمود و در ایالت سرحد ( اکنون خیبر پختونخوا ) وارد مدرسۂ دارالعلوم اسلامیه چارسده شد ، پس از یک سال به مدرسۂ سعادت العلوم طورو ( مردان ) رفت و تا درجۂ چهار در همین مدرسه درس خواند ، سپس به منطقۂ کوهستان رفت و سلسلۂ درس ها را در دارالعلوم اسلامیه امینیه در قریۂ داسو ادامه داد ، ازان پس به تهاکوت ( مانسهره ) سفر نمود و زانوی تلمذ را نزد عالم نامدار مولوی شهزاده رح خم نمود ، پس از یک مدت دوباره به دارالعلوم سعادت العلوم مردان برگشت و متباقی کتب فنون را نزد عالم شهره مولوی غلام محبوب رح خواند ، هرگاه عالم بی بدل ماهر المعقولات مولوی عنایت الله چکیسری رح برای تدریس به دارالعلوم تعلیم القرآن صوابی تشریف آورد ، مولوی محمد رستم حنفی برای استفاده از علامه چکیسری رح و خواندن کتب تکمله به صوابی رفت ، در صوابی شماری از بزرگان امارت اسلامی افغانستان به ویژه شهید مولوی اختر محمد عثمانی رح نیز با وی هم درس بودند ، سپس مولوی صاحب شهید برای دورهء صغری نزد مولوی صاحب محمد صدیق به سوات رفت و در رخصتی های همان سال به پشاور آمد و نزد سرتاج علماء نخبۂ افغانستان شیخ الحدیث محمد نعیم اخونزاده ( مشهور به کر اخونزاده صاحب ) در جامعۂ ضیاء العلوم بورد کتب دورهء صغری را تکراراً خواند ، شهید مولوی محد رستم حنفی رح در سال ۱۹۹۵م از دانشگاه مشهور جهان اسلام و دیوبند ثانی جامعۂ دارالعلوم حقانیه سند فراغت را به دست آورد و دستار فضیلت را به سر نمود .

مرحلۂ دوم مبارزات جهادی :


سال که مولوی صاحب شهید در دارالعلوم حقانیه مصروف دورهء حدیث بود ، تحریک اسلامی طالبان به رهبری امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رح ظهور کرد ، مولوی صاحب شهید چون از بنیاد گذاران تنظیم اهل سنت و الجماعت در ولایات شرقی بود و ریاست این تنظیم در ولایت های لغمان و نورستان را نیز به عهده داشت ، هرگاه از ظهور تحریک آگاه شد مجلس شوری را طلب نمود ، پس از مشاورت با مجلس شوری شماری از مسئولان تنظیم به شکل یک هیئت به قندهار سفر کردند و با امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رح صحبت و ملاقات نمودند ، زمانی از سفر برگشتند معلومات دقیق به شوری ارائه نمودند ، در نتیجه شوری به اتفاق رسید و حمایت خود را از تحریک اسلامی طالبان اعلام نمود .
شهید مولوی محمد رستم حنفی رح پس از دستاربندی به خانه نرفت ، بلکه بی درنگ با یک تشکیل عازم قندهار شد و از قندهار به هدایت امیرالمؤمنین با یک تشکیل دیگر رهسپار ولایت نیمروز شد ، وی چند مدت را در نیمروز سپری نموده بود که یک روز هنگام نماز صبح از سوی دشمن عملیات تهاجمی آغاز شد ، عالم معروف ننگرهار مولوی عزت الله عارف ، مولوی یحیی و تعدادی زیادی علماء در جریان درگیری به شهادت رسیدند و مولوی صاحب محمد رستم جراحت برداشت ، مولوی صاحب محمد رستم برای تداوی به شهر کویته ایالت بلوچستان آورده شد ، زمانی که مولوی صاحب شفایاب شد ولایات جنوبی فتح گریده بود ، مولوی صاحب به خوست آمد و از همان جا به خط های نبرد به ویژه چهارآسیاب برای تربیه و مورال دهی مجاهدین سفر می کرد ، مولوی صاحب شهید پس از یک مدت دوباره به قندهار رفت و دران جا نمایندگی لغمان و نورستان را رهبری می کرد ، مرحوم امیرالمؤمنین نیز وی را برای مشاورت می خواست .
زمانی تلاش ها برای فتح ولایات مشرقی آغاز شد ، مولوی صاحب شهید نیز برای این هدف شامل کاروان شهید ملا بورجان شد و تا پیروزی کابل با مجاهدین شانه به شانه مصروف مبارزه بود .

وظایف و مسئولیت ها :

زمانی کابل را مجاهدین به نصرت و کمک خداوند تعالی فتح نمودند ، شهید مولوی صاحب محمد از سوی امارت اسلامی افغانستان به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مؤظف شد ، هرگاه این وزارت در وزارت فواید عامه مدغم شد مولوی صاحب معاون دوم وزارت فواید عامه مقرر شد و تا به اخیر به این سمت باقی ماند .
مولوی صاحب شهید با وصف مصروفیت های وزارت بارها برای احوال پرسی مجاهدین به خط اول نبرد حاضر می شد و با همسنگران و مجاهدین در رابطه به امور حهادی صحبت های عالمانه می داشت و سخنرانی های وی در فضایل جهاد بسیار پر تاثیر و توصیه آمیز می بود .

شرکت در جهاد بر ضد صلیبی ها :

به تاریخ ۵ میزان سال ۱۳۸۰ خورشیدی ، کشورهای اشغالگر صلیبی به رهبری امریکای های وحشی افغانستان عزیز را هدف یورش قرار دادند ، مولوی محمد رستم حنفی این بار نیز مردانه وار در خط مقدم جهاد ایستاده شد ، شهید مولوی صاحب برای رهای کشور از پنجه های کفری استعمارگران دوباره به زادگاه اش نورستان برگشت و مبارزات جهادی را بسیار شجاعانه و نیرومندانه آغاز نمود ، مجاهدین را منسجم و منظم نمود و دشمن را چندین بار هدف عملیات های تعرضی قرار داد .

این نصرت خداوند تعالی و مقاومت مولوی صاحب شهید و همسنگرانش بود که روند جهادی در نورستان دوباره زنده شد و در مدت کوتاه بسیار گسترش یافت ، دشمن بزدل سراسیمه شد و برای اینکه مجاهدین را به شهادت برساند بارها مردم ملکی را هدف بمباران وحشیانه قرار داد ، حتی بمباران کورکورانهء قریۂ شوک باعث شهادت ۳۰ تن افراد ملکی شد و شماری زیادی هم زخم برداشتند ، خداوند تعالی مولوی صاحب شهید را هر بار حفاظت می نمود .

در سال ۲۰۱۱م ، مجاهدین به سرکردگی مولوی محمد رستم حنفی عملیات گستردهء را به هدف تصرف کامل ولسوالی دو آب راه اندازی نمودند و لله الحمد ولسوالی دو آب را فتح نمودند ، دشمن باز هم بمباران نمود و ده ها تن مردم ملکی را به شهادت رسانید و مجروح ساخت ، مولوی صاحب نیز از ناحیۂ سر زخم برداشت ، چون اسباب تداوی و معالجه در منطقه میسر نبود و نظر به وضعیت و ساخت جغرافیای نورستان امکان انتقال به جای دیگری نیز نبود ، آن زخم به سرطان بدل شد ، مولوی صاحب شهید پس از دو سال بیماری بالاخره  به تاریخ ۶ فروری سال ۲۰۱۲م به روز دوشنبه دار فناء را برای همیش الوداع گفت و جان را به جان آفرین سپرد ، انا لله و انا الیه راجعون .

جنازهء مولوی صاحب شهید در دیار هجرت درقریۂ بخشالی (ضلع مردان) به امامت برادرش شیخ الحدیث مولوی محمد خالد اداء گردید و سپس در همان جا به خاک سپرده شد .

یکی از کرامات مولوی صاحب شهید این بود که ساعت دو ظهر وفات نمود ، ساعت هفت شب برای اداء نماز جنازه معین شد ، علماء ، طلباء ، مجاهدین و مردم عامه چنان به کثرت برای نماز جنازه هجوم آوردند که به مراتب بالاتر از تصور بود .

ویژگی ها و خاطره های خوش :

خداوند تعالی مولوی صاحب شهید را به صفات والا و زیبا زینت بخشیده بود ، شخصیت باطنی و معنوی مولوی صاحب شهید به اوصاف ذیل آراسته بود .

۱ : صبر و استقامت

۲ : تقوی و بردباری

۳ : سخاوت و مهمان نوازی

۴ : شجاعت و بهادری

۵ : پیشانی باز در برابر دوستان و همسنگران

۶ : تلاش همیشگی برای انسجام و اتحاد

۷ : خود داری از نفاق و شقاق ( دوستان را نیز به خود داری از ایجاد تفرقه توصیه می کرد )

۸ : ایستادگی با حق

۹ : عجز و انکسار

۱۰ : محبوبیت و مقبولیت درمیان دوستان و همسنگران

ناگفته نماند که بازماندگان شهید مولوی محمد رستم حنفی (رح) شامل سه برادر ، دو پسر و سه دختر است ، خداوند تعالی خدمات علمی و جهادی شهید را به بارگاه خود قبول کند ، روحش شاد ویادش جاویدان باد .

بقلم: مجاهد برگردان بفارسی: ح سمنگانی

imagesjiii

مطالب مرتبط