اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد جنایت صورت گرفته در غور

از ولایت غور گزارش رسیده است که در منطقۀ کاسی مرکز ولایت غور، چند تن از اختطاف گران و رهزنان، تعدادی از مواشی ( گوسفند و بز ) مردم قریه کاسی را بهمراه ۳ چوپان اختطاف نموده و سپس چوپان ها را بقتل رساندند که پس از آن این واقعه رنگ قومی به خود گرفت و در نتیجۀ زد و خوردها ۳۶ تن کشته شده و تعداد زیادی مجروح شدند .

این قضیه زجر آور به مجاهدین امارت اسلامی هیچ ارتباطی ندارد ، امارت اسلامی به مجاهدین و ارگان های مربوطه خود در منطقه امر نموده است که اختطاف گران و دزدهای مذکور را هرچه زود تر دستگیر نموده و آنان را به چنگال عدالت شرعی بسپارند .

امارت اسلامی از این واقعه بشدت متاثر گردیده و تاسفات خویش را ابراز می دارد و اینکه در پشت پردۀ این جنایت چه کسانی قرار دارند، پس از تحقیقات واضح خواهد شد .

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۸/۱/۲۵هـ ق

۱۳۹۵/۸/۵هـ ش ـــ۲۰۱۶/۱۰/۲۶م

مطالب مرتبط