تبلیغات بی جای دشمن مورال باخته

وقتیکه در سال ۲۰۰۱ امریکا بر افغانستان تجاوز نمود و ۵۴ کشور دیگر را نیز با خود همراه نمود و در کنار آن بیگانه پرستانی داخلی که طرفدار استعمار بودند را در خدمت خود حاضر کرد، اشغالگران فکر می کردند که اکنون زمان آنست تا روحیه اسلامی و آزادیخواهی ملت افغان را از بین ببرند. یقین داشتند که هر کاری انجام دهند کسی در مقابلشان سر بلند نخواهد کرد. لیکن این محاسبه بر اسباب ظاهری استوار بود زیرا در مقایسه با جهاد پیشین در مقابل اتحاد شوروی؛ اینبار نه جهانیان با مجاهدین همدردی داشتند و نه هم کمک و همکاری مطبوعاتی، مالی و سیاسی می کردند، بلکه مجاهدین دست خالی بودند. برای تربیه و آموزش و علاج مجاهدین خویش هیچ جایی نداشتند و نه هم امکاناتی موجود بود. همه این وجوهات اشغالگران را مغرور، خودباور و احمق کردند.

شعارهای بشر دوستی و ادعاهای آزادی بیان را فراموش کردند و بر بنیاد هر راپور و اتهام نادرست افغان های بیگناه را دستگیر و زندان های گوانتنامو، بگرام و پلچرخی را پُر کردند. حتی افغان ها را در مقابل چشمان اعضای خانواده هایشان در خانه و حولی هایشان به شهادت رساندند. در کنار این اداره ای مملو از فساد، ظلم و بی عدالتی را بر ملت مسلط نمود تا بخاطر حمایت و همکاری مردم برای جهاد و مقاومت آنها را مجازات نماید. اما ملت مجاهد افغان با یقین کامل بر آیت ذیل کلام الله مجید در مقابل هیولای غرب با عزم راسخ و آهنین قیام کردند.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید:
(قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله، والله مع الصابرین (البقرة ۲۴۹)
بسیار زود نتایج این آیت کریمه در عمل آشکار گردید. اسلحه های پیشرفته و دوستان اشغالگران با وجود ازدیاد و کثرت عساکر، تبلیغات، دسیسه ها و نیرنگ های استخباراتی و ارائه معلومات غلط به جهانیان ناکام شدند. همه اینها نتوانست جلو شکوفایی و گسترش مقاومت جهادی ملت افغان را بگیرد.

اکنون بعد از یک و نیم دهه جهاد بغیر از شهرهای بزرگ افغانستان تمام ساحات ومناطق اطرافی و بسیاری از مراکز ولسوالی ها در کنترول امارت اسلامی است. مجاهدین آن سلاح هایی را در اختیار دارد که دشمن استعمال می کند. همه روزه عساکر اداره کابل با درک حقایق به مجاهدین می پیوندند. در نتیجه برخورد خوب مجاهدین افراد دیگر را نیز به پیوستن به مجاهدین تشویق می کنند. این کار و فتوحات اخیر دشمنان داخلی و خارجی امارت اسلامی رانگران نموده و در حالت مایوسی ؛ این ادعای سخنگوی ناتو که گویا طالبان ضعیف شده اند و یا تقسیم شده اند و یا این ادعای ادارهء کابل که طالبان اماکن عام المنفعه را تخریب می کنند، همه بر خلاف حقایق میدانی سخنان بی بنیاد و بی اساس است.

ما به اشغالگران و دوستان داخلی آنان می گوئیم ، از تبلیغات و دسایس پوچ دست بردارید. بجای این، مناسب است که به خواست مشروع ملت افغان گردن نهید، و این حل مسئله است. و گرنه نیرنگ ها و دسیسه های کنونی شما با تمام تلاش ها و تبلیغات بمانند گذشته در نتیجهء نصرت الله متعال، حمایت ملت و فراست مومنانه مجاهدین؛ ان شاء الله شکست خواهد خورد.

مطالب مرتبط