مصاحبه ای ویدیویی با الحاج ملا عبدالمنان والی هلمند درباره یک سلسله موضوعات مهم

همکار استودیوی جهادی الاماره در مورد مسائل مهم و وضعیت کنونی ولایت هلمند مصاحبه ای را با محترم الحاج ملا عبدالمنان والی هلمند انجام داده است که توجه ای شما را به ان معطوف میداریم

با استفاده از لینک های ذیل میتوانید این مصاحبه ء ویدیوی را تماشا و داونلود کنید

اعلی کیفیت
لینک تماشا
https://archive.org/details/HelmandENMarakaHQ

اعلی کیفیت
لینک داونلود
https://archive.org/download/HelmandENMarakaHQ/Helmand%20EN%20Maraka=HQ.mp4

موبایل کیفیت
لینک تماشا
https://archive.org/details/HelmandENMarakaHQ

موبایل کیفیت
لینک داونلود

https://archive.org/download/HelmandENMarakaHQ/Helmand%20EN%20Maraka=MQ.mp4

مطالب مرتبط