ننگرهار: 2 تانگ و1 عراده رینجر در بتی کوت نابود بوشمول ولسوال 13 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” برعساکر وقوای کمکی دشمن درمنطقه سرگردان ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۴ صبح امروز صورت گرفت که درنتیجه ان، ۲ تانگ ویک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و۷ عسکر دران کشته شدند.

وبشمول ولسوال ولسوالی متذکره (حاجی غالب) ۶ تن پولیس زخمی شدند.

ودرجریان نبرد ۳ تن ازمجاهدین نیز زخمی شدند.

مطالب مرتبط