افغانستان در ماه اکتوبر 2016 میلادی

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)).

ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی نیز مانند ماههای دیگر این سال شاهد فتوحات، عملیات های موفقانه و بدست آوردن غنائم زیادی توسط مجاهدین بود. علاوه بر این در جریان این ماه صدها تن از افراد مربوط به ادارهء اجیر از بردگی بیزار شده و با تمام وسایل و تجهیزات خود به صف مجاهدین پیوستند. تفاصیل این مطالب را همراه با رویدادهای مهم دیگر که در این ماه رخ داده است در سطور پایان مطالعه می کنیم:

تلفات در صف اشغالگران:

ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ شاهد تلفات قابل ملاحظه یی در صف اشغالگران خارجی بود. بر اساس راپور های موثق به روز چهارشنبه ۵ اکتوبر یک عسکر امریکایی در شرق افغانستان کشته شد. به تعقیب آن به تاریخ ۸ این ماه به اعتراف دشمن دو تن از عساکر اشغالگران در ولایت ننگرهار شدیدا مجروح گردیدند.

روز چهارشنبه ۱۹ این ماه شاهد کشته شدن ۲ امریکایی و زخمی شدن ۳ تن دیگر در اثر حملهء یک سرباز نفوذی در صف اردو بود. علاوه بر این، به روز دوشنبه ۲۴ اکتوبر ۴ عسکر امریکایی بر اثر انفجار تانک شان در ولسوالی صبری ولسوالی خوست جان باختند. دو روز بعد از این رویداد، اشغالگران خارجی در ولسوالی بگرام ولایت پروان مورد حملهء مجاهدین قرار گرفتند که در نتیجهء آن متحمل تلفات و خسارات شدید شدند اما دشمن تنها به زخمی شدن ۲ تن از عساکر خود اعتراف کرد.

اگرچه تلفات اشغالگران در جریان این ماه تقریبا به ده تن می رسد اما دشمن دروغگو تنها به کشته شدن ۳ تن از افراد خود اعتراف کرد که به این ترتیب تعداد کشته شدگان اعتراف شدهء دشمن در جریان سال به ۱۱ تن می رسد و تعداد کل کشته شدگان اعتراف شده به ۳۵۲۳ تن می رسد.

تلفات در صف دشمن داخلی:

بر اساس گزارش سیگار که به روز یکشنبه ۳۰ ماه اکتوبر به نشر رسید، سال گذشته در حدود ۵۰۰۰ عسکر ادارهء اجیر کشته شده بودند در حالیکه امسال تا آخر ماه اگست تعداد کشته شدگان اردوی اجیر به ۵۵۲۳ تن می رسد. این در حالیست که به تعداد زخمی شدگان سال جاری به بیشتر از ۹۵۰۰ تخمین شده است. بلند رفتن گراف تلفات در صف دشمن اجیر، باداران آنان را نیز خیلی نگران ساخته است. جنرال نیکولسن، فرماندهء عمومی نیروهای اشغالگر در افغانستان، به تاریخ ۲۴ ماه اکتوبر گفت که افزایش تلفات در صف اردوی اجیر آنان را خیلی نگران ساخته است.

اگرچه تعداد دقیق تلفات در صف ادارهء اجیر در دست نیست اما سطور ذیل به بعضی از تلفات در رده های متوسط ادارهء اجیر به عنوان مشت نمونهء خروار اشاره صورت می گیرد.

روز دوشنبه ۳ اکتوبر شاهد سقوط ولسوالی ناوهء ولایت هلمند بود که طی آن دشمن به شمول کشته شدن قوماندان امنیهء این ولسوالی متحمل تلفات سنگینی شد. به تعقیب آن به روز سه شنبه ۱۱ این ماه مطبوعات از کشته، زخمی و اسیر شدن ۲۳۰ عسکر ادارهء اجیر در جریان جنگ در مرکز ولایت هلمند خبر دادند.

روز یکشنبه ۱۶ اکتوبر والی هلمند به کشته شدن ۵۰ تن از عساکر این ولایت اعتراف کرد. او گفت که ۵۰ تن دیگر از این عساکر در این ولایت تا کنون ناپدید می باشند. به فردای این رویداد، جنرال دوستم رهبر ملیشه های گلم جم که از بزرگترین مهره های ادارهء اجیر نیز می باشد در کمین مجاهدین مواجه شده و زخم برداشت. در این کمین تعدادی از افراد او کشته و زخمی نیز شدند. قبل از این در جریان این ماه چهار تن از فرماندهان بلند رتبهء گلم جم ها در جنگ های ولایت فاریاب کشته شده بودند. روز دوشنبه ۱۷ اکتوبر نیز شاهد کشته شدن قوماندان نیروهای ویژهء امنیت ملی در ولایت بادغیس بود.

خسارات دشمن:

دشمن اشغالگر و اجیران داخلی آنان در جریان این ماه متحمل خسارات زیادی شده اند. اگرچه آمار دقیق این خسائر بدست نیست اما نسبت شکست های پیهم، تصرف مراکز ولایات و ولسوالی ها توسط مجاهدین، تباه شدن کاروان های اکمالاتی وغیره میتوان گفت که دشمن تنها در جریان این ماه ملیون ها دالر خساره را متحمل شده است. علاوه بر این به روز یکشنبه تاریخ ۲ ماه اکتوبر یک بال هلیکاپتر دشمن در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار توسط مجاهدین سرنگون گردید. به تعقیب آن به تاریخ ۹ این ماه یک هلیکاپتر اکمالاتی دیگر دشمن در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان سقوط داده شد. سقوط این دو فروند هلیکاپتر ملیون ها دالر دیگر بر خسارات دشمن در این ماه افزود.

بمباردمان دوستانه:

اشغالگران از آغاز اشغال تا کنون چندین بار اجیران خودرا مورد حملات قرار داده و ده ها تن از آنان را کشته و زخمی ساخته و سسپس این اعمال خودرا حملات دوستانه تلقی کرده اند. به همین سلسله به روز شنبه اول ماه اکتوبر اشغالگران امریکایی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه کماندوهای اجیر را بمباردمان کرده یکتن از آنان را کشته و ۵ تن دیگر را زخمی ساختند. به تعقیب آن به روز یکشنبه ۹ این ماه ولسوالی نوبهار این ولایت شاهد حملهء مشابه بود که طی آن ۲ عسکر اجیر کشته و ۶ تن دیگر زخم برداشتند. این عساکر در حالی مورد بمباردمان اشغالگران قرار گرفتند که در حال فرار از میدان جنگ بودند.

ترافیک در میدان جنگ:

شکست های پیهم و تلفات شدید در صف ادارهء اجیر نه تنها باداران آنان را نگران ساخته است بلکه بزرگان ادارهء اجیر را نیز تا آنجا دست و پاچه ساخته است که به روز پنجشنبه ۱۳ ماه اکتوبر ادارهء اجیر کابل تصمیم گرفت تا پولیس های ترافیک شهر کابل را به میدان جنگ در ولایت هلمند بفرستد. این اقدام ادارهء اجیر شاهد گویا مبنی بر مورال ضعیف و شکست ادارهء اجیر در جنگ های اخیر در مناطق مختلف کشور می باشد.

پیوستن به صف مجاهدین:

پیروزی های پیهم مجاهدین، فتوحات روزمره در مناطق مختلف کشور، تلاش های شبانه روز کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و درک حقیقت توسط منسوبین ارگان های مختلف ادارهء اجیر کابل باعث شد که تعداد زیادی از افراد پولیس و اردوی اجیر به صف مجاهدین بپیوندند. راپورهای موثق نشان می دهد که در ماه گذشته ۱۰۴۸ تن از این افراد وظایف خودرا ترک گفته و به صف مجاهدین پیوسته اند. تفصیل این رویدادها را میتوان در راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی مطالعه کرد. بعضی از رویدادهای تسلیمی و پیوستن به مجاهدین قرار ذیل است:

به روز پنجشنبه مورخهء ۶ ماه اکتوبر، ۷ تن از عساکر اردوی اجیر در بغلان مرکزی با تمام اسلحه، مهمات و وسایل به دست داشته خود به صف مجاهدین پیوستند. به فردای این رویداد ۸۰ تن پولیس سرحدی بشمول قوماندان این قطعه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس  به مجاهدین تسلیم شدند. به سلسله این تسلیمی ها به روز سه شنبه ۱۱ ماه اکتوبر کندک نظم عامهء مرکز ولایت ارزگان با تمام اسلحه و وسایل خود به صف مجاهدین پیوستند. در همین روز ۲۳۰ تن از منسوبین امنیتی ادارهء اجیر در مرکز ولایت هلمند در کمین مجاهدین قرار گرفتند که عده یی از آنان به مجاهدین تسلیم و برخی از آنان در جریان مقاومت کشته و زخمی شدند. وبالاخره تاریخ ۳۰ این ماه یکبار دیگر شاهد تسلیمی یک کندک در ولایت ارزگان به مجاهدین بود. بر اساس راپورهای موثق قوماندان کندک، قوماندان قرارگاه، معاون قوماندان کندک مذکور همراه با ۴۲ تن از عساکر شان به صف مجاهدین پیوستند.

فرار عساکر افغانی:

جنگ شدید باعث شده است که عساکر اجیر افغانی یا به مجاهدین تسلیم شوند و یا هم راه فرار را از میدان جنگ ترجیح دهند اما این فرار منحصر به میدان جنگ در داخل کشور نمانده بلکه راپورهای منتشره به تاریخ ۶ ماه اکتوبر نشان می دهد که دهها تن از عساکر اجیر افغانی که به منظور فراگیری تربیت نظامی به امریکا فرستاده شده بودند از آنجا فرار کرده اند. در گذشته ها نیز افراد نظامی و ملکی ادارهء اجیر وقتی به دورهء های تربیتی و یا سیاحتی به خارج از کشور فرستاده شده بودند از بازگشت ابا ورزیده و در همانجا طلب پناهندگی کرده اند.

فرار اشغالگران:

از دو سال به اینسو سلسله خروج و فرار اشغالگران از افغانستان آغاز گردید و امید می رفت که تا پایان سال ۲۰۱۵ تمامی نیروهای اشغالگر موجود در کشور، اینجا را ترک گویند مگر اشغالگران امریکایی برخلاف تعهدات خود با ادارهء اجیر دوباره به میدان جنگ برگشتند. به سلسله فرار و خروج از کشور به روز دوشنبه ۳ ماه اکتوبر، نخست وزیر کشور بلغاریا اعلان کرد که چون اشغالگران راه حلی برای مشکل افغانستان در کانفرانس بروکسل دریافت نکردند کشورش تصمیم دارد به زودترین فرصت نیروهای خودرا از افغانستان خارج کند.

عملیات بهاری عمری:

عملیات بهاری عمری نیز به فضل خداوند متعال به شکل موفقانه جریان داشته و دست آوردهای چشمگیری داشت که به بعضی از آن ذیلا اشاره صورت میگیرد:

به روز یکشنبه مورخهء ۲ ماه اکتوبر یک هلیکاپتر دشمن در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار مورد هدف مجاهدین قرار گرفته و سرنگون گردید. در همین روز ولسوالی نوبهار ولایت زابل نیز مورد هجوم شدید مجاهدین قرار گرفت که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید گردید.

به فردای آن، مجاهدین امارت اسلامی یکبار دیگر عملیات وسیع خودرا بر مرکز ولایت کندز آغاز کردند که طی آن چوک مرکزی این ولایت در تصرف مجاهدین در آمد. این جنگ تا کنون در اطراف و حومه های این شهر جریان دارد. به روز جمعه ۷ این ماه مجاهدین در بغلان مرکزی یک کاروان بزرگ دشمن را که شامل دهها موتر اکمالاتی برای عساکر شکست خورده در کندز بود مورد هجوم قرار داده و همهء این موترها را با وسایل آن به آتش زدند.

همزمان به حملات بر ولایت کندز، مجاهدین امارت اسلامی به روز دوشنبه مورخهء ۳ ماه اکتوبر ولسوالی ناوه ولایت هلمند را تصرف کرده و قوماندان امنیهء این ولسوالی را به قتل رسانیدند. به فردای این رویداد، ولسوالی خانشین ولایت هلمند نیز برای بار چهارم به تصرف مجاهدین در آمد. روز پنجشنبه مورخهء ۶ اکتوبر شهر پلخمری نیز شاهد جنگ های شدید میان مجاهدین و اردوی اجیر بود. به فردای آن مرکز ولایت فراه نیز شاهد حملات مجاهدین بود که به اعتراف دشمن طی این عملیات یک قرارگاه دشمن در تصرف مجاهدین در آمده و ۲۰ تن از عساکر در این جنگ کشته شدند.

به روز یکشنبه ۹ اکتوبر، مجاهدین امارت اسلامی یک هلیکاپتر دیگر دشمن را در شهر پلخمری در حالی که مصروف اکمال عساکر محاصره شده در این شهر بود سرنگون ساختند و به روز دوشنبه ۱۰ این ماه مجاهدین امارت اسلامی دروازه های شهر لشکرگاه را عبور کرده و وارد این شهر شدند. به فردای این رویداد، مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را در تصرف خود در آوردند.

به روز یکشنبه ۲۳ ماه اکتوبر، ۳۵ پوسته در ولسوالی چورهء ولایت ارزگان بعد از جنگ شدیدی میان مجاهدین و عساکر اجیر به تصرف مجاهدین در آمد و به تاریخ ۲۵ این ماه یک حملهء شدید استشهادی بر دروازهء میدان هوایی بگرام صورت گرفت که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید شد. فردای این روز شاهد حملات وسیع مجاهدین امارت اسلامی بر تاسیسات دولتی ولایت میدان وردک بود که در اثر آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدیدی گردید.

استعمال تکنالوژی جدید توسط مجاهدین:

از یکسو پیشرفت های پیهم مجاهدین در میدان جنگ و تصرف مراکز و ولسوالی ها دشمن را نگران ساخته بود از سوی دیگر نشر ویدیوی حملات مجاهدین بر ولسوالی ناوه ولایت هلمند که توسط کامره های “درون” عکاسی شده و به تاریخ ۲۲ این ماه منتشر شد به این نگرانی آنان افزوده است. نه تنها دشمن داخلی بلکه اشغالگران خارجی نیز از استخدام این تکنالوژی توسط مجاهدین به حیرت افتاده و آن را گامی بسوی پیشرفت در میدان فرهنگی مجاهدین دانسته اند. وزارت دفاع ادارهء اجیر در واکنش به این رویداد گفته است که در صورت مشاهده درون های مجاهدین بر آنان حمله خواهند کرد.

اختلافات در ادارهء اجیر:

چنانچه در راپورهای ماههای گذشته یاد آور شدیم سلسلهء اختلافات میان احزاب و افراد شامل در ادارهء اجیر به اوج خود رسیده است و به همین سلسله به روز یکشنبه ۲ ماه اکتوبر والی ادارهء اجیر در ولایت ننگرهار از سمت خود استعفی داد. او بی پروایی ادارهء کابل و بی توجهی آن را در مسائل ولایت ننگرهار سبب استعفای خود دانست.

به روز دوشنبه ۱۰ ماه اکتوبر والی نامنهاد ولایت کندز، لوی درستیز ادارهء اجیر و قوماندان جنگ کندز را مسئول سقوط این ولایت دانست. در مقابل لوی درستیز ادارهء اجیر گفت که بعد از پایان رسانیدن عملیات کندز به افشای بعضی رازها که باعث سقوط کندز گردیده بود خواهد پرداخت.

به سلسلهء همین اختلافات به روز دوشنبه ۲۴ این ماه دوستم رهبر گلم جم ها و معاون اول ادارهء اجیر کابل، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ادارهء اجیر را اشخاص متعصب و قوم پرست خواند و اعضای بالارتبهء دیگر این اداره را نا اهل خطاب کرد. او این افراد را متهم به پلان حمله بر کاروان خود نیز کرد. در همین حال راپورهای منتشره به تاریخ  ۳۱ اکتوبر حکایت از برخورد مسلحانه در وزارت صحت عامه ادارهء اجیر می کند. گفته می شود که این برخورد بعد از تنش های لفظی میان مقامات این وزارت صورت گرفته است. ناتو نیز به تاریخ ۲۶ ماه اکتوبر اختلافات موجود در ادارهء اجیر را نگران کننده خواند.

افزایش حملات اشغالگران:

افزایش حملات مجاهدین و پیشرفت های اخیر باعث شد تا اشغالگران برعکس تعهدات خود با ادارهء اجیر، یکبار دیگر وارد صحنه شده و مستقیما در مقابل مجاهدین بجنگند. علاوه بر این حملات هوایی اشغالگران نیز خیلی افزایش یافته است. بر اساس راپوری که به روز پنجشنبه ۲۷ ماه اکتوبر انتشار یافت در جریان ده ماه گذشته حد اقل ۷۰۰ حملات هوایی توسط اشغالگران خارجی انجام یافته است.

تلفات و آزار و اذیت مردم ملکی:

تلفات ملکی همچو ماههای گذشته ادامه دارد، بلکه اشغالگران در جریان این ماه چندین بار مرتکب حملات بر افراد ملکی شده و تعداد زیادی از هموطنان مستضعف ما را با خاک و خون آلوده ساخته اند. تفصیل این تلفات و خسارات را میتوان در راپور منتشرهء امارت اسلامی مطالعه کرد اما در پایان مختصرا به بعضی از این رویدادها اشاره صورت می گیرد:

اولین رویداد کشتار ملکی ها وقتی به تاریخ ۲ ماه اکتوبر رخ داد که نیروهای اجیر افغانی یک کارمند ملل متحد را در جریان حملهء شبانه به خانه اش در ولایت ننگرهار به قتل رسانیدند. به تعقیب آن به روز چهارشنبه ۵ اکتوبر طیاره های اشغالگران مردم ملکی را در ولایت کندز مورد بمباردمان قرار دادند که طی آن دهها تن از مردم ملکی کشته و زخمی شدند. به فردای آن نیروهای اشغالگر چهار برادر را در ولسوالی کامهء ولایت ننگرهار طی حملهء شبانه به شهادت رسانیدند.

به روز یکشنبه ۱۶ این ماه، یک ژورنالست در ولایت زابل به قتل رسید و بعضی از موسسات حمایت ژورنالستان این رویداد را کار امنیت ملی دانسته اند. دو روز بعد از این رویداد یک محصل در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا توسط قوماندان نیروهای ویژهء این ولایت مورد لوت و کوب قرار گرفته و شدیدا زخمی شد. به روز چهارشنبه ۱۹ این ماه زرمت یکبار دیگر شاهد زورگویی قوماندان اردوی اجیر بود. اینبار قوماندان اردوی اجیر داخل یکی از مکاتب شده و یکی از شاگردان را در محضر استادان و سایر شاگردان برهنه کرده و مورد اهانت قرار داد. این عمل قوماندان اردوی اجیر باعث بسته شدن دروازه های این مکتب شد.

به روز جمعه مورخهء ۲۸ اکتوبر قوماندان امنیهء ولسوالی قره باغ ولایت غزنی دو شاگرد یک مکتب را به شهادت رسانید. و در همین روز بعد از متحمل شدن تلفات در جریان حملهء شبانه، اشغالگران خارجی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مردم بیگناه یک منطقه را بمباردمان کرده و دهها تن را به شهادت رسانیده و تعدادی را نیز زخمی ساختند. و در آخرین روز این ماه طیاره های اشغالگران ۳۰ تن از افراد ملکی را در ولسوالی چورهء ولایت ارزگان طی بمباردمان خانه های مسکونی به شهادت رسانیدند.

نگرانی ادارهء اجیر از غنائم بدست افتاده مجاهدین:

چنانچه ذکر شد در جریان فتوحات این ماه هزاران میل اسلحه، صدها عراده وسایل مختلف النوع، صدها هزار فیر مرمی وغیره وسایل نظامی دشمن بشمول اسلحه و سامان آلات امریکایی به غنیمت مجاهدین در آمده است که گفته می شود این اسلحه و وسایل غنیمت شده میتواند برای سه سال آینده احتیاجات تسلیحاتی مجاهدین را بر آورده سازد. وزارت دفاع ادارهء اجیر به روز دوشنبه ۱۷ ماه اکتوبر به غنائم فوق الذکر را اعتراف کرده و گفت که این وزارت از دست یافتن مجاهدین به این وسایل شدیداً نگران است.

مذاکرات و موقف امارت اسلامی:

در جریان این ماه شایعاتی انتشار یافت که گویا نمایندگان امارت اسلامی با بعضی از افراد ادارهء اجیر ملاقات و مذاکرات داشته اند اما به روز سه شنبه ۱۸ اکتوبر سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی یکبار دیگر اعلان کرد که در موقف امارت اسلامی در قبال مذاکرات هیچ تغییری نیامده و خروج نیروهای اشغالگر پیش شرط مذاکرات امارت اسلامی با ادارهء اجیر کابل می باشد.

ادارهء اجیر و مقام جدید جهانی:

ادراهء اجیر کابل در گذشته توانسته بود مقام های اول را در فساد اداری و تولید مواد مخدره در جهان به دست بیاورد و اکنون طی سروی اخیر پروژه عدالت جهانی که به تاریخ ۲۷ ماه اکتوبر انتشار یافت ادارهء اجیر کابل در میان ۱۱۳ کشور جهان مقام ۱۱۱ را در بی قانونی از آن خود ساخت. قابل ذکر است که بی قانون ترین کشور مقام ۱۱۳ دارد که به این ترتیب ادارهء اجیر کابل در مقام سوم بی قانون ترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

 

  • منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

مطالب مرتبط