مصاحبه با حاجی هیواد معاون قطعات نظامی ولایت هلمند

همکار استودیوی الاماره مصاحبه ای را با معاون قطعات نظامی ولایت هلمند محترم حاجی هیواد صاحب انجام داده است که شما را به دیدن و شنیدن مصاحبه دعوت می کنیم

با استفاده از لینک های ذیل میتوانید مصاحبه را تماشا کنید

لینک تماشا

مطالب مرتبط