اعلامیه امارت اسلامی درحمایت از پروژه های ملی درکشور

امارت اسلامی افغانستان یک نیروی ملی واسلامی کشور است که برای پایان اشغال وحصول اهداف اسلامی ،ملی وخواست مشروع ملت تلاش های جهادی را براه انداخته است که دراین راستا ایثار وفدا کاری آن از هیچ کس پوشیده نیست.

همچنان ، طوریکه قیادت محترم امارت اسلامی در پیام هایش وهیئت های دفترسیاسی در کنفرانس های بین المللی صراحت نموده اند که امارت اسلامی ازتمام پروژه های ملی که برای رفاه وآسایش ملت درکشور باشد وسبب ترقی وپیشرفت وطن ومردم شود نه تنها از آن حمایت منیماید بلکه خود را برای حفظ آن نیز متعهد میداند که دران همه پروژه های بزرگ ملی همچو پروژه تاپی،کاسا ۱۰۰۰، پروژه میس عینک،راه های مواصلاتی،خط ریل،بند های بزرگ آب وبرق وهمچو دیگر پروژه های مفید که اصول امارت اسلامی را رعایت نماید، شامل میباشد.

امارت اسلامی به مجاهدین هدایت میدهد که درحفظ وامنیت همه آن پروژه های ملی همکاری نمایند  که بنفع مصالح علیای اسلام وکشور باشد.

 

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۸/۲/۲۹هـ ق

۱۳۹۵/۹/۹هـ ش ــ ۲۰۱۶/۱۱/۲۹م

مطالب مرتبط