واکنش سخنگوی امارت اسلامی راجع به دعوت ایران از نماینده های امارت اسلامی 

روز گذشته برخی رسانه های کابل راپورهایی به نشر سپردند که در آنها ادعا شده نماینده هایی از امارت اسلامی به یک کنفرانس تدویر یافته در کشور همسایه، ایران ( زیر عنوان وحدت اسلامی)  دعوت شده اند؛ در حالیکه این خبر حقیقت ندارد و نه هم از طرف ایران کدام دعوت نامه به کنفراس مذکور به نماینده های امارت اسلامی فرستاده شده است.
لذا در این موضوع کدام چیز که بعضی رسانه ها به نشر سپرده از واقعیت بدور است.
قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۸/۳/۱۶هـ ق

۱۳۹۵/۹/۲۶هـ ش ــ ۲۰۱۶/۱۲/۱۶میلادی

مطالب مرتبط