Home » تبصره » بیائید در کسب استقلال با یکدیگر همدست شویم

بیائید در کسب استقلال با یکدیگر همدست شویم

تاریخ کشور عزیزمان افغانستان به ما نشان می دهد که رهبری مقاومت در مقابل هر تجاوز بیگانه را علماء کرام بر دوش داشته اند، و ملت در کنارشان همانند صف مرصوص ایستاده اند. اکنون تاریخ گذشته یکبار دیگر تکرار می شود. از اینرو، بعد از یک ونیم دهه جهاد بر خلاف تجاوزگران و دست نشاندگان داخلی آنان این حرکت مقدس، به نصرت الله متعال، در نتیجهء قربانی های مجاهدین و حمایت ملت، شکل یک قیام ملی اسلامی سرتاسری را بخود گرفته است. از بدخشان تا پکتیا و از هرات تا ننگرهار، از هلمند  تا قندهار، همه برای یک هدف تحت قیادت یک زعامت مشغول فعالیت های جهادی هستند تا اشغال ختم و در این سرزمین پر افتخار نظام اسلامی پیاده گردد.

دشمن می خواهد با شعارهای دروغین افغان ها را از یکدیگر جدا و دور سازند. ظاهراً شعارهایشان جذاب اما پشت آن پلان های استعماری وجود دارند. در میدان عمل، در مدت پانزده سال گذشته تمام ناروا و مظالم آنها، و ادعاهای دروغین انها دربارهء پیشرفت و آبادانی بر هیچ افغان پوشیده نیست.

تجارب نشان می دهد که ملت ها زمانی میتوانند عقیده و ارزشهای خود را نگه داشته و پیشرفت سالم نموده می توانند که استقلال داشته باشند. استعمار می خواهد که علاوه بر مستعمره نمودن ملت ها، هویت آنان را نیز از آنان بگیرند. بنابر این تلاش می کنند تا فرهنگ و ارزشهای انان را تغییر دهند. مواد خام شان را غارت می کنند و آنان را بی هویت می سازند. حفاظت از این سرزمین در مقابل تجاوزگران و دفاع از ارزشهای ملی و اسلامی فریضهء تمام ملت افغان است. زمانیکه استقلال بدست آید کسی نمیتواند یک افغان را از خدمت به این کشور منع  کند الله تبارک و تعالی در آیة ۱۳ سورة الحجرات می فرماید:
( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .)

در میان شما معززترین شما نزد الله متعال کسی است که پرهیزگار باشد، بدون شک الله متعال بر هر چیز آگاه و باخبر است.

همچنین، در سورة المائده نیز می فرماید:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

در کارهای نیک و شایسته با یکدیگر کمک و همکاری کنید، و در کارهای بد و طغیان با یکدیگر همکاری نکنید، و از خداوند متعال بترسید. بدون شک عذاب الله متعال سخت عذاب دهنده است.
امارت اسلامی آغوش خود را بر تمام اقشار جامعه باز نموده است. خصوصاً انعده از افغان هایی که در میادین نظامی حضور دارند اما متاسفانه اکنون در خدمت تجاوزگران هستند.  ما به آنان اعلام میداریم که بیائید در افتخار کسب استقلال کشور با ما شریک شوید. تلاش های خود در بیرون کردن عساکر خارجی از سرزمین خود و ایجاد نظام اسلامی را با هم یکی و مشترک نمائیم. این کشور خانهء تمام افغانهاست و خانهء خود را با دست های خود آباد مینمائیم.

ما نتایج دو تجاوز پیشین را مشاهده کردیم. دیگران به بهانهء عمران و آبادنی، خانه و سرزمین ما را ویران می کنند. باید بدانند که زمانی میتوانیم به نفع ملت پلان های عمرانی و ترقیاتی را ایجاد و عملی کنیم که بر بالای سرهایمان شمشیر استعمار آویزان نباشد. محور سیاست و اقتصاد، منافع کشور و ارزشهای اسلامی باشد. پس بیائید همه اول برای استقلال کشور و ایجاد نظامی مطابق به عقیدهء مقدس خود گردهم آئیم و پس از آن برای بازسازی و آرامش کشور آستین ها را بالا زنیم.