اعلامیه امارت اسلامی بمناسبت ششم جدی سالروز تجاوز شوروی

۳۷ سال پیش از امروز بتاریخ ششم جدی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی اتحاد شوروی وقت بر سرزمین عزیز ما افغانستان تجاوز کرد.

تجاوز طاغوت جهانی کمونیستی بر ملت غریب و بیچارهء ما، هموطنان مؤمن ما را با مشکلات و آزمون های فراوانی مواجه کرد. اگر بخاطر مقایسهء ظاهری ضعف خود و قوت دشمن نظر می نمودند به محتوم در مقابل کفر کمونیستی سر تسلیمی اختیار می نمودند و در نتیجه عقیدهء اسلامی، ارزشهای دینی و ثقافت افغانی از بین می رفت و نسل های آینده بمانند دیگر مسلمانانی که تحت سلطه کمونیست بوده اند در گمراهی مطلق و با خطر بیگانه شدن از دین مواجه می شدند و اگر در مقابل دشمن قویتر با دست خالی مقابله می کردند باید متحمل تلفات سنگین، مصیبت ها مهاجرت ها و زیان ها می شدند. اما ملت مؤمن ما بخاطر حفاظت از دین و عقیدهء خود بر خلاف شوروی به جهاد مقدس مسلحانه آغاز کردند که از برکت قربانی ها و خدمات چهارده ساله به کفر کمونیستی شکست دادند و کشور خود و تمام جهان را از این طاعون هلاک کننده ایمن ساختند.

 

امروز و فردا بعضی از مردم منحرف و ظاهربین جهاد ملت افغان بر خلاف شوروی را جنگی بی فایده و زیانبار می خوانند؛ اما آنها به این نقطه فکر نمی کنند که اگر ملت افغان در مقابل تجاوز همه جانبهء کمونیستی تسلیمی اختیار می کردند و افکار و عقاید کفری آنان را می پذیرفتند، امروز وفردا حالات این سرزمین چگونه می بود؟ آشکار است که امروز در این ملت چیزی به حیث عقیدهء صحیح اسلامی و عمل صحیح در میان این ملت نبود و آنچه برایشان باقی می ماند همانند سایر ملت هایی که از نگاه عقیده، سیاست، تعلیم، فرهنگ، اقتصاد و بصورت کل در تمام بخشهای زندگی از اسلام منحرف گردیده اند و با ماضی و گذشتهء خود بیگانه هستند.

اما لله الحمد  ملت ما مشقات، سختی ها و قربانی های دنیوی را قبول کرده اما از هلاکت و تباهی همیشگی اخروی خود و نسل های آینده را نجات دادند.

 

بمناسبت فرا رسیدن ششم جدی، روز آغاز تجاوز شوروی ، همانطور که آن تجاوز ناروا و ظالمانه را نکوهش و تقبیح می کنیم بلکه به تجاوزگران کنونی؛آمریکا و دوستانش؛ یادآور می شویم که از سرانجام شوروی ها عبرت بگیرید، همانگونه که نیروهای شوروی با استفاده از تمام زر و زور خود در مقابل این ملت زانو خم کرده و زبون شدند. به محتوم آمریکا نیز با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد، بجای آزمودن زور و قوت اضافی و تداوم اشغال باید به این اشغال ظالمانهء خود خاتمه دهد و ملت افغان را بگذارد که با زندگی در صلح و آرامش زخم های این جنگ سی ساله را مداوا کنند.

 

امارت اسلامی افغانستان
۱۴۳۸/۳/۲۶ هـ ق
۱۳۹۵/۱۰/۶هـ ش ــ ۲۰۱۶/۱۲/۲۶م

 

مطالب مرتبط