Home » سخن روز » دست های خالی اوباما

دست های خالی اوباما

دورهء ۸ سالۂ ریاست جمهوری اوباما در حالی به پایان می رسد که امریکا در عرصه های سیاسی و نظامی با ناکامی های پیهم و شکست های فاش دچار گردیده است ، می توان گفت که اوباما در حالی از کاخ سفید رخصت می شود که در هیچ بخش دست آوردهای قابل تمجید ندارد بلکه با دست های خالی با کاخ سفید خدا حافظی می کند .
مهم ترین دلیل ناکامی اوباما در حل موضوعات داخلی امریکا اینست که کاندید حزب اش خانم هیلری کلینتون از کسی شکست خورد که در کارزار سیاست بی نام و غیر مشهور بود ، امریکایی ها در گرداب مسائل اقتصادی گرفتار شدند ، منافرت های مذهبی ، نژادی و جنسی به اوج رسید ، مردم این کشور حتی از هراس حملات و تهدید های مختلف نتوانستد به دیگر کشورها بدون تشویش سفر بکنند .
اوباما به امریکایی ها وعده سپرده بود که زمینه های شغل کاری ، پیشرفت اقتصادی و خدمات صحی را بهتر می سازد ، اما هیچ یکی ازین وعده ها عملی نشد ، سازمان همکاری و پیشرفت اقتصادی امریکا در راپور اخیر خود در سال جاری نوشته است : زمینه های شغل کاری در امریکا با گذشت هر روز کاهش می یابد ، ۱۹٪ جوانان امریکایی پس از پایان دوره های تحصیلی بیکار و بی شغل هستند که شمار آنان بیش از ۱ ملیون و ۶ صد هزار نفر می شود .
نیز اوباما چنانکه سال گذشته اعتراف نمود نتوانست در مدت ۸ سالۂ ریاست جمهوری خود قوانین ملکیت سلاح های شخصی را تغییر دهد و دشوارتر سازد ( تا امریکایی ها نتوانند سلاح های شخصی را بدون مجوز در شهرها و پارک ها با خود داشته باشند ) ، گفته می شود که استعمال سلاح های غیر مجوز در طی ۵ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ تن امریکایی را کشته ویا زخمی ساخته است .
منافرت های نژادی درمیان سفید پوستان و سیاه پوستان به اوج رسید و حتی حزب دموکراتیک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتوبر قربانی این خشونت های نژادی گردید و باخت .
رسوای دیگری دورۂ اوباما افشا شدن ثبت گفتگوها و تعقیب مدارک ای میل های مقامات امریکایی و رهبران مهم جهان توسط سازمان استخباراتی امریکا بود ، مردم امریکا این کار را دخل در زندگی شخصی و جنایت نابخشودنی می پندارند .
اوباما در سیاست های خارجی نیز با شکست های پیهم دچار گردید ، مهم ترین و مطرح ترین آن شکست در جنگ دراز مدت و کمرشکنِ افغانستان بود ، این جنگ از یک سو تریلیون ها دالر امریکا را برباد ساخت و از سوی دیگر ۵۰ هزار عساکر امریکایی و ناتو را کشته ، زخمی و به امراض مهلک روانی دچار ساخت ، نیز اوباما نتوانست در دورهء ۸ سالۂ زمامداری خود یک رژیمِ را در افغانستان روی کار بیاورد که حد اقل امنیت و ثبات شهر کابل را تحکیم بخشد و لا اقل مورد اطمینان و اعتماد باشندگان کابل بوده باشد ، بالاخره سخن به این جا رسید که اوباما دو هفته پیش در طی سخنرانی اخیر خود به ارگان های نظامی و امنیتی امریکا اعتراف نمود که نتوانست طالبان را در افغانستان شکست بدهد و یا حد اقل ضعیف بسازد .
اوبام وعده داده بود که عراق و لیبیا را مترقی و پیشرفته می سازد ، اما بالعکس لیبیا شکار جنگها و درگیری های داخلی شد و زیر بناهای این کشور کاملا از بین رفت ، مردم لیبیا در پنجه های خونین آنارشیزم و طوایف الملوکی رنج می برند و اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد بعید نیست که لیبیا تجزیه و چند پارچه شود ، عراق را نیز در آشوب داعش گرفتار کرده شد و ریشه های جنگهای مذهبی و درگیری های سنیان و شیعیان عمیق تر گردید و دیگر شاید این امیدواری هم باقی نمانده است که عراقیان با هم متحدانه در چوکات یک نظام یکجا زندگی بکنند .
در سوریه نیز درگیری های که از سوی امریکا طرح ریزی شده بود ادامه دارد و هنوز رو به افزایش است ، حالا روسیه و متحدان آن وضعیت سوریه را در کنترول خود گرفته اند و پس ازین اگر جامعۂ جهانی در مورد سوریه تصمیم هم بگیرد نمی تواند نقش روسیه را نادیده بگیرد ، بلکه روسیه در سرنوشت سوریه نقش اساسی خواهد داشت .
همچنان چین و روسیه به جهان ذهنیت می دهند که ایشان در صحنه های نظامی و سیاسی از امریکا پیشگام هستند و چین خود را در بخش اقتصادی یکه تاز و بی همتا می پندارد .
لهذا با در نظر گیری شکست ها و ناکامی های داخلی و خارجی اوباما می توان گفت که نامبرده در حالی از کاخ سفید مرخص می شود که هیچ دست آوردی ندارد بلکه با دست های خالی و روی خجل کاخ سفید را الوداع می گوید .