راپور شبکهء العربیه حقیقت ندارد که میگوید عساکر ایرانی در افغانستان بنفع طالبان می جنگند

دیروز پنجشنبه بتاریخ ۲۹ ماه ربیع الاول سال جاری قمری ویب سايت العربیه از قول مسئولین اداره کابل راپوری رانشر کرد که گویا نظامیان کشور ایران در غرب افغانستان بنفع مجاهدین امارت اسلامی در جنگ ها سهم می گیرند.
ما این پروپاگند را جداً رد می کنیم، این نوع تبلیغات از طرف مسئولین اداره کابل بخاطری پخش میشود که شکست و ناتوانی های خود را بپوشند و مجاهدین امارت اسلامی را به کشورهای دیگر پيوند دهند.
ما بخاطر پيشبرد جهاد در افغانستان مجاهدین کافی از خود داریم، به کمک نظامی هیچ جهت نیازی نداریم، در شرق و غرب کشور مجاهدین ما به دفع همه تهدیدها کفایت میکنند.
رسانه های آزاد جهانی نه باید با پخش چنین راپور های یک طرفه حیثیت خود را صدمه زنند، شکاری حلقات استخباراتی اداره کابل علیه مجاهدین امارت اسلامی در افغانستان نشوند و به حیثیت خود زیان نرسانند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان
۱۴۳۸/۳/۳۰هـ ق
۱۳۹۵/۱۰/۱۰هـ ش ــ ۲۰۱۶/۱۲/۳۰م

مطالب مرتبط