افغانستان در سال 2016 میلادی

دشمنان داخلی و خارجی میخواستند با تبلیغات و افواهات دروغین خود سال ۲۰۱۶ میلادی را سال شکست مجاهدین و پیروزی اشغالگران و اجیران داخلی آشکار کنند مگر تقدیر خداوند متعال این بود که این سال به پیروزی مبدل گردید و حتی شیطان کبیر (اوباما) صراحتا شکست علیه مجاهدین را پذیرفت.

در جریان این سال مجاهدین دست آوردهای زیادی داشتند که در سطور ذیل مختصرا به آن اشاره صورت می گیرد.

در نوشتار ذیل تنها به تلفات اشغالگران، تلفات در رده های متوسط و عالی اجیران، بعضی خسارات مالی بزرگ آنان همچو سرنگونی طیاره ها، اعترافات دشمنان مبنی بر پیروزی مجاهدین و شکست دشمن و مهمترین عملیات های مجاهدین پرداخته می شود. موضوعات مهم دیگری همچو رشد اختلافات در ادارهء اجیر و افزایش فساد اداری و اخلاقی در آن صف بخاطر اینکه نوشتار به درازا کشانیده نشود در اینجا گنجانیده نشده است.

علاوه بر این موضوعات گرم در ساحهء جنگ همچو تلفات ملکی، آزار و اذیت مردمی توسط اشغالگران و اجیران داخلی، تلفات و خسارات ناشی از حملات نفوذی مجاهدین در داخل صف ادارهء اجیر و فعالیت های جلب و جذب و در نتیجهء آن پیوستن مامورین، کارمندان، پولیس و عساکر دشمن چون در راپورهای مستقل کمیسیون های متعلقه امارت اسلامی به نشر سپرده می شوند در اینجا ذکر نگردیده اند.

تا جایی که به تلفات اشغالگران تعلق می گیرد حقیقت اینست که دشمن اشغالگر از آغاز اشغال تا کنون راه دروغ و فریب کاری را به پیش گرفته و از اعتراف به آمار اصلی ابا می ورزد بناء در این سال (تا به تحریر این نوشتار)دشمن به کشته شدن ۱۶ تن از افراد خود اعتراف کرد که با این اعتراف تعداد کشته شدگان اشغالگران در جریان ۱۶ سال گذشته به ۳۵۲۸ تن می رسد که از آنجمله ۲۳۹۲ آن امریکایی، ۴۵۵ آن انگلیس و متباقی از اتباع کشورهای اشغالگر دیگر اند. این در حالیست که آمار حقیقی این تلفات به مراتب بیشتر از آنست که اشغالگران به آن اعتراف کرده اند.

عساکر و اردوی اجیر در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همچو سالهای دیگر متحمل تلفات بیشماری شده اند که در نوشتار پایان تنها به بعضی راپورهایی متعلق به آن اشاره صورت گرفته است و تفصیل این تلفات چون دقیقا در دست نیست از ذکر آن خودداری شده است.

در ذیل مسائل فوق الذکر را به شکل ماهوار مطالعه خواهیم کرد:

ماه جنوری:

ماه جنوری، اولین ماه سال نوید تلفات دشمن را با خود داشت. دشمن اشغالگر در این ماه به ۳ تن از عساکر خود اعتراف کرد اما تنها سرنگونی یک هلیکاپتر دشمن به تاریخ ۶ جنوری در ولسوالی مارجه ۱۷ کشته به جا گذاشت. به تاریخ ۴ این ماه ۴ تن دیگر از اشغالگران در مرکز ولایت لغمان کشته شدند.

در جریان این ماه، دشمن داخلی نیز متحمل تلفات بیشمار شد که از جمله آنان میتوان به کشتن شدن رئیس شورای صلح ولایت سمنگان به تاریخ ۵، قوماندان اربکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به تاریخ ۱۳، دو فرمانده اردو در ولسوالی های خاکریز ولایت کندهار و باباجی ولایت هلمند به تاریخ های ۱۵ و ۱۸ اشاره کرد. چنانچه به تاریخ ۲۲ رئیس استخبارات قوماندانی امنیهء ولایت ارزگان و به تاریخ ۳۱ مشاور والی ننگرهار وسخنگوی رادیو تلویزیون ملی و قوماندان امنیه و مدیر امنیت ولسوالی سرکانوی ولایت کنر نیز کشته شدند.

در این ماه دشمن متحمل خسارات مالی زیادی نیز شد که از آنجمله می توان به سقوط یک هلیکاپتر به تاریخ ۳ درولسوالی محمدآغه و یک هلیکاپتر به تاریخ ۵ در ولسوالی مارجه اشاره کرد.

مهمترین دست آوردهای عملیات عزم در این ماه قرار ذیل بود:

به تاریخ اول ماه جنوری مهمانخانه اشغالگران در قلعه فتح الله شهر کابل و به تاریخ ۴ پوسته های قریب میدان هوایی کابل، “کمپ باران” متعلق به اشغالگران، و کاروان اردوی اجیر در ولسوالی ناوه ولایت هلمند هدف مجاهدین قرار گرفت.

به تاریخ ۵ سرک دهم وزیر اکبر خان، به تاریخ ۲۳ قوماندانی امنیهء ولایت هلمند، دو روز بعد از آن ولسوالی سپین بولدک شاهد حملات شدید مجاهدین بود. طی حملات ذکر شده دهها تن از اشغالگران و اجیران داخلی شان گذشته و زخمی شدند.

در این ماه همچو گذشته ها اعترافات مبنی بر نیرومندی مجاهدین نیز صورت گرفت. به تاریخ ۴ جنوری رئیس اسبق سی آی ای در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت که طالبان در سال گذشته خیلی پیشرفت های استراتیژیکی داشته اند و پیش بینی می شود که این پیشرفت ها در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد. به تاریخ ۶ اشغالگران در قصر سفید گفتند که رویداد اخیر ولسوالی مارجه نشان داد که افغانستان تا کنون جای خطرناک است. به تاریخ ۱۱ شورای ولایتی هلمند اعتراف کرد که ۶۰ در صد این ولایت در دست طالبان است و به تاریخ ۳۰ ادارهء سیگار اعتراف کرد که با وجود مصارف گزاف که به ملیاردها دالر می رسد هنوز هم طالبان در حال قوتگیری بیشتر بوده اند و در همین روز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که عساکر ادارهء اجیر بدون همکاری امریکا توانمندی مبارزه با مخالفین را ندارند.

مجاهدین در این ماه نه تنها در میدان نظامی بلکه در میدان سیاسی نیز رزمیدند. به تاریخ ۲۳ نمایندگان دفتر سیاسی امارت اسلامی با اشتراک در کنفرانس بین المللی پگواش موقف امارت اسلامی را بخصوص در قضایای اخیر به گوش جهانیان بخصوص افراد ذیدخل در امور افغانستان رسانیدند که این موقف مورد استقبال گروههای مختلف سیاسی قرار گرفته و از جانب گروهها و اشخاص مختلف تقدیر گردید.

ماه فبروری:

به تاریخ ۲۳ فبروری ۲۶ تن امریکایی و اجیران داخلی در مناطق دند غوری کشته و زخمی شدند. تاریخ ۲۶ نیز شاهد کشته شدن دو تن اشغالگر در ولسوالی دشت ارچی بود. فردای آن ۸ تن از نیروهای ویژه اشغالگران در مرکز کندز کشته و زخمی شدند.

در میدان نبرد با اجیران، به تاریخ ۲ فبروری قوماندان عمومی لوای پیاده قول اردوی میوند در ولسوالی گرشک، به تاریخ ۷ یک قوماندان مهم اربکی در مرکز ولایت سرپل، به فردای آن یکی محافظین ارگ در ولسوالی خوگیانی، به تاریخ ۱۶ قوماندان کندک سرحدی در منطقه انگور اده، به تاریخ ۲۲ قوماندان اربکی در ولسوالی غوربند و به تاریخ ۲۴ مسئول تخنیکی ذخایر اسلحه در ولایت خوست به قتل رسیدند.

دشمن داخلی و خارجی در جریان این ماه متحمل خسارات مالی بیشماری شده اند که از آنجمله میتوان به سرنگونی یک هیکاپتر به تاریخ ۷ فبروری در ولسوالی بغلان مرکزی و انفجار یک هلیکاپتر دیگر به تاریخ ۸ در ولسوالی ده سبز ولایت کابل، و سرنگونی یک طیاره بی سر نشین اشغالگران به تاریخ ۲۱ درمیدان هوایی کندهار اشاره کرد.

مهمترین دست آوردهای عملیات عزم در جریان این ماه قرار ذیل بود:

به تاریخ اول، مرکز پولیس ادارهء اجیر در کابل، به تاریخ ۷ موتر حامل قاضی های ریاست استئناف ولایت لوگر و به تاریخ ۸ فبروری یک کاستر اردوی اجیر در ولایت بلخ مورد هدف مجاهدین قرار گرفت. به تاریخ ۱۳ مرکز مهم دشمن در ولسوالی گرشک، به تاریخ ۲۰ فبروری ولسوالی موسی قلعه و به تاریخ ۲۷ قرارگاه بزرگ دشمن در ولسوالی زرمت و ولسوالی خار خوردی ولایت ارزگان به تصرف مجاهدین در آمد.

تاریخ ۲۷ شاهد انفجار شدید در دروازهء ورودی وزارت دفاع در کابل نیز بود.

به تاریخ ۳ ماه فبروری جنرال کمبل در کانگرس امریکا گفت که نیروی طالبان در حال افزایش بوده و ادارهء کابل مواجه با سقوط است. به تاریخ ۱۰ فبروری رئیس استخبارات امریکا در کانگرس گفت که نظام سیاسی افغانستان مواجه با سقوط است.

به تاریخ ۱۴ قوماندان عمومی زون ۵۰۵ گفت که طالبان سوار بر تانکهای خود ما که در جریان جنگ از ما به غنیمت گرفته اند با ما می جنگند. به تاریخ ۱۵ جنرال امرخیل گفت که امریکا شکست خورده و در حال فرار است. به تاریخ ۲۷ ادارهء سیگار پذیرفت که موجودیت امریکا در افغانستان همراه با ناکامی ها بوده است. و به تاریخ ۲۹ روزنامه وال ستریت ژورنال نوشت که با تمام شدن ماموریت اشغالگران در افغانستان طالبان نیرومندتر شده اند.

به روز یکشنبه مورخهء ۲۱ مجله نیوزویک نوشت که در مقایسه با سالهای گذشته گراف کشتار افراد ملکی طی بمباران امریکایی ها در سال ۲۰۱۵ بالا رفته است.  ادارهء یوناما نیز در یک راپور منتشره خود به تاریخ ۱۴ فبروری از کشته و زخمی شدن ۱۱ هزار تن ملکی در سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.

ماه مارچ:

در جریان این ماه نیز اجیران داخلی متحمل تلفات و خسارات شدیدی شدند که مهمترین آن کشته شدن افراد آتی بود:

یک کارمند ارشد وزارت داخله در شهر کابل به تاریخ ۴ ماه مارچ، وکیل ناحیهء ۱۲ و کارمند امنیت ملی کندهار به تاریخ  ۶، چهار فرمانده اربکی در ولسوالی اندر و پنج قوماندان پولیس در ولسوالی گرشک به تاریخ ۷، قوماندان امنیهء ولسوالی دواب ولایت نورستان به تاریخ ۱۵، قوماندان پولیس در ولسوالی جلریز به تاریخ ۲۰، معاون قول اردوی اتل ۲۰۵ به تاریخ ۲۵، قاضی و څارنوال محکمهء ابتدایی ولایت غزنی به تاریخ ۲۶، قوماندان اردوی اجیر در ولسوالی محمد آغه به تاریخ ۲۷ و قوماندان اردوی اجیر در ولسوالی دشت ارچی به تاریخ ۲۸.

این ماه شاهد سقوط دو هلیکاپتر دشمن به تاریخ ۱۸ در ولسوالی نادعلی و به تاریخ ۲۹ در ولسوالی ناری ولایت کنر نیز بود. به تاریخ ۳۰ یک طیاره ایف ۱۶ دشمن در میدان هوایی بگرام نیز سقوط کرد.

مهمترین دست آوردهای عملیات عزم در این ماه قرار ذیل بود:

فتح ولسوالی خار خوردی ولایت ارزگان به تاریخ اول، ولسوالی خواجه موسی ولایت فاریاب به تاریخ ۲، منطقه استراتیژیکی تربلاق در ولسوالی صیاد به تاریخ ۳، قرارگاه مهم دشمن در مرکز ولایت هلمند به تاریخ ۵، ولسوالی خانشین به تاریخ ۱۰  و حملات راکتی بر تعمیر پارلمان قلابی به تاریخ ۲۸.

در این ماه دشمن یکبار دیگر به نیرومندی مجاهدین لب گشود. به تاریخ ۵ معاون سابق وزارت دفاع امریکا در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که ملیاردها دالر جهت تربیه، تسلیح و تجهیز نیروهای ادارهء کابل به مصرف رسید مگر آنان توان مقابله با طالبانی را پیدا نکردند که نه طیاره دارند و نه نیروی هوایی.

نظرپرسی یی که توسط مرکز تحقیقاتی گلوب BBG در امریکا به تاریخ ۲۴ مارچ صورت گرفت نشان می دهد بیشتر از ۸۰% مردم از ادارهء کابل رضایت ندارند.

 

به تاریخ ۳ امریکای اشغالگر از فرستادن یکهزار عسکر جدید به افغانستان خبر داد. قبل از این روسیه به تاریخ اول این ماه ده هزار میل کلاشنکوف برای ادارهء اجیر کابل جهت مبارزه با مجاهدین سپرد.

ماه اپریل:

در جریان این ماه دشمن اشغالگر متحمل تلفات شد که از آنجمله میتوان از کشته و زخمی شدن ۱۱ تن از اشغالگران امریکایی به تاریخ ۱۸ در کندز بگونهء مثال یاد آور شد مگر دشمن دروغگو به کشته شدن هیچ یک از افراد خود در این ماه اعتراف نکرد.

در ارتباط با تلفات در صف دشمن داخلی بتاریخ ۵ اپریل راپوری توسط فرماندهء عمومی به نشر رسید که نشان می داد که در جریان سال گذشته ۵۰۰۰ عسکر اردوی اجیر کشته و ۱۴۰۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند. به تاریخ ۸ اپریل روزنامهء نیویارک نوشت که هلمند به کشتارگاه نیروهای ادارهء کابل مبدل گردیده است. در ۱۱ ماه گذشته ۳۰۰۰ عسکر دشمن در این ولایت کشته شدند. به تاریخ ۱۴ قوماندان شاهراه کندز – تخار در ولسوالی فرخار،  به فردای آن قوماندان امنیهء ولسوالی بلچراغ به تاریخ ۲۴ وکیل شورای ولایتی در ولسوالی گرمسیر و به تاریخ ۲۸ رئیس څارنوالی ولایت هرات کشته شدند.

به سلسله اعترافات به نیرومندی مجاهدین به تاریخ ۴ اپریل مقامات ادارهء کابل در شمال کشور گفتند که بیم آن می رود که تا آخر سال جاری شمال کشور کاملا سقوط کند. به تاریخ ۱۷ شورای ولایتی ننگرهار اعلان کرد که در اکثر ولسوالی های این ولایت مردم مسائل خودرا از طریق محاکم مجاهدین حل و فصل می کنند و نماینده کندز در پارلمان گفت که ادارهء کابل ناکام بوده و بهتر است که قدرت را به طالبان واگذار شود. به تاریخ ۲۱ تلویزیون سی ان ان به نقل از کارشناسان نظامی گفت که ادارهء کابل باید اعتراف کند که طالبان پیروز شدنی اند.

عمليات عزم که تا تاریخ ۱۲ این ماه جریان داشت در این ماه نیز دست آوردهای خوبی داشت. بگونهء مثال به تاریخ ۱۰ اپریل منطقهء علم خیل ولسوالی اندر ولایت غزنی در تصرف مجاهدین در آمد.

به مجرد آغاز حملات عمری به تاریخ ۱۴ اپریل دند غوری ولایت بغلان و به تاریخ ۱۶ ولسوالی خان آباد و ۳۰ پوسته در مناطق مختلف کندز، به تاریخ ۱۸ ولسوالی قلعهء زال به تصرف مجاهدین در آمد.

به تاریخ ۱۹ ریاست ۱۰ استخبارات مورد حمله مجاهدین قرار گرفت که منجر به کشته شدن بیشتر از ۶۰ تن و زخمی شدند حدود ۳۵۰ تن دیگر از جاسوسان شد.

در جریان این ماه بعضی حقایق دربارهء ادارهء اجیر کابل نیز ظاهر گردید. به تاریخ اول اپریل سخنگوی ریاست ادارهء اجیر در کابل گفت که تنها امریکا میتواند در بارهء بقا و عدم بقای نیروهای خود در افغانستان تصمیم بگیرد و به تاریخ ۹ مفتش عمومی امریکا در افغانستان گفت که ما در افغانستان یک حکومت “خطرناک” را تشکیل دادیم. در همین روز جان کیری مدت ادارهء غیر قانونی کابل را برای سه سال دیگر تمدید کرد. و به تاریخ ۱۱ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی کابل گفت که رابطه میان افغانستان و امریکا رابطهء غلام و بادار است و تصمیم گیری جان کیری باعث شرم و خجالت برای ما است. و به تاریخ ۱۳ پارلمان تاریخ تیر شده نیز ادارهء کابل را نوکر امریکا خواند.

ماه می:

در ماه می حد اقل یک عسکر اشغالگر در کابل و تقریبا ۱۵ تن دیگر در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند مگر دشمن دروغگو تنها به کشته ۲ تن اعتراف کرد.

به سلسله خسارات مالی دشمن به تاریخ ۷ و ۱۹ این ماه یک هلیکاپتر دشمن در ولسوالی شاولیکوت ولایت ننگرهار و یک طیارهء بزرگ اکمالاتی در ولسوالی گرمسیر ولایت ننگرهار سقوط کرد.

صف اجیر کابل شاهد تلفات جانی نیز بود. به تاریخ ۲ یک فرمانده اربکی در مرکز ولایت لغمان، به ۱۱ فرمانده عمومی اربکی ها در ولسوالی مقر به تاریخ ۱۲ قوماندان امنیهء ولسوالی خوشامند، به تاریخ ۱۸ یک فرمانده اربکی در ولایت بلخ، به تاریخ ۲۳ فرمانده عمومی قطعه سیار در بغلان، و به تاریخ ۲۸ معاون والی ولایت کندز کشته شدند.

قبل از این به تاریخ ۱۹ یک جنرال (فرمانده لوای اول قول اردوی اتل ۲۰۵)، به تاریخ ۲۱ قوماندان امنیهء ولسوالی پساوند و یک عضو فعال ادارهء امنیت ملی در کندهار به قتل رسیدند.

عملیات عمری نیز علاوه بر فتوحات و حملات متعدد در سراسر کشور دست آوردهای مهم ذیل را در جریان این ماه داشت: به تاریخ ۱۹ یک مرکز بزرگ و مهم دشمن در ولسوالی پلخمری فتح گردید. به تاریخ ۳۰ یک مرکز دشمن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و به تاریخ ۳۱ ده قریه در ولایت فاریاب و ۱۱ پوسته را در ولسوالی گیزاب به تصرف مجاهدین در آمد.

 

مورخهء ۲۲ شاهد حادثهء المناک شهادت امیر المومنین ملا محمد اختر منصور رحمه الله بود و به تاریخ ۲۵ شیخ الحدیث مولوی هبة الله اخندزاده بحیث امیر المومنین جدید تعیین و رهبری امارت اسلامی با وی اعلان بیعت کردند.

ماه جون:

در جریان ماه جون بیش از ۳۰ تن از عساکر اشغالگر در رویدادهای مختلف جان باختند اما دشمن به کشته شدن یک عسکر خود اعتراف کرد. به تاریخ ۱۶ جون ۴ اشغالگر در ولسوالی بگرام و به تاریخ ۲۰ دهها تن از اشغالگران در کابل کشته و زخمی شدند.  علاوه بر این ۱۵ تن اشغالگر به تاریخ ۲۹ در مرکز شهر کندز کشته شدند.

تلفات در صف دشمن اجیر داخلی نیز رو به افزایش بوده است. به تاریخ اول این ماه ۹ تن از قاضیان و سارنوال ولایت غزنی و قوماندان امنیهء ولسوالی شولگره ولایت بلخ، به تاریخ ۵ رئیس جدید التقرر سارنوالی ولایت لوگر همراه با دهها سارنوال دیگر، یکتن از اعضای شورای نامنهاد صلح در ولایت غزنی، یک وکیل پارلمان نامنهاد ادارهء اجیر در کابل، به تاریخ ۶ مدیر امنیت ولسوالی سنچارک ولایت سرپل، به تاریخ ۱۱ قوماندان امنیهء ولسوالی هسکه مینه، به تاریخ ۱۶ آمر امنیت ولایت هلمند، به تاریخ ۲۱ سه تن از افسران پولیس در منطقهء کمپنی کابل، به تاریخ ۲۵ قاضی محکمهء استئناف ولایت فراه، به تاریخ ۲۸ رئیس محکمهء ولسوالی رشیدان، و در آخرین روز این ماه ۴۰ پولیس و استادان اکادمی پولیس در کابل و رئیس استخبارات ولایت پکتیکا در ولایت غزنی کشته شدند.

عملیات عمری در جریان این ماه نیز به شدت جریان داشت که مهمترین دست آوردهای آن قرار ذیل است:

به تاریخ اول این ماه طی حملات شدید بر ولایت غزنی ۹ تن از قاضیان و سارنوالان کشته و بیشتر از ۱۰ قاضی و سارنوال دیگر زخمی شدند. به تاریخ ۴ یک قرارگاه مهم در ولسوالی میوند به تصرف مجاهدین در آمد. به تاریخ ۵ محکمهء استئناف ولایت لوگر مورد حملات گروهی مجاهدین قرار گرفت که طی آن علاوه بر رئیس جدید التقرر سارنوالی این ولایت دهها تن دیگر از کارکنان این ولایت همراه با پولیس موجود در ساحه کشته و زخمی شدند.

به تاریخ ۱۴ ولسوالی چهارچینوی ولایت ارزگان به تصرف مجاهدین در آمد. به تاریخ ۲۰ کابل شاهد یک حمله بر اشغالگران بود که طی آن بیش از ۱۰ تن از همکاران صلیبی تبعهء نیپالی کشته شدند و به تاریخ ۳۰ موترهای حامل استادان و افسران اکادمی پولیس در ولایت کابل مورد هدف قرار گرفت که طی آن بیشتر از ۴۰ تن از استادان و افسران پولیس کشته و ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

به سلسلهء اعترافات به نیرومندی مجاهدین به تاریخ ۳ جون یک دگرمن امریکایی در مصاحبه با مجله دیویس تایم چاپ امریکا گفت که سیاست نظامی و استراتیژیکی امریکا در جنگ افغانستان ناکام بوده و پیامدهای خطرناکی را با خود دارد. به تاریخ ۹ وزارت امور خارجه امریکا پذیرفت که مجاهدین در سال ۲۰۱۵ نسبت به هر سال دیگر نیرومند بودند و حملات بیشتری را بر اشغالگران و اجیران داخلی انجام داده اند. به تاریخ ۲۵ وزارت داخلهء ادارهء اجیر گفت که طالبان با استفاده از تکتیک های خطرناک امور خودرا به پیش می برند که در نتیجهء ادارهء کابل از مقابله به آن عاجز مانده است.

ماه جولای:

دشمن اجیر در ماه جولای نیز نفس آرام نکشید، به تاریخ ۱۰ جولای جنرال نیکلسن گفت که تلفات در صف ادارهء اجیر افزایش یافته است. به سلسله تلفات اجیران به تاریخ ۲۹ جولای رئیس منابع بشری پارلمان قلابی در کابل و به تاریخ ۳۰ مدیر تفتیش ولسوالی علی آباد ولایت کندز و فردای آن درستیزوال لوای سرحدی ولسوالی خانشین و وکیل اسبق ولایت لوگر در پارلمان قلابی کشته شدند.

در جریان این ماه دو بال هلیکاپتر دشمن به تاریخ ۵ جولای در ولسوالی ژری ولایت کندهار و در ولسوالی پشترود ولایت فراه سرنگون شدند.

به سلسلهء دست آوردهای عملیات عمری در جریان این ماه به تاریخ اول ماه منطقهء استراتیژیک استانه بابا ولسوالی شرین تگاب، به تاریخ ۱۸ جولای اطراف ولسوالی خاش ولایت بدخشان و ولسوالی سنگین در تصرف مجاهدین در آمد.

به تاریخ ۲۰ ولسوالی قلعهء زال، به تاریخ ۲۱ مناطق زیادی در ولسوالی خواجه غار و منطقهء استراتیژیک تیلان در ولسوالی پشتونکوت و به تاریخ ۳۰ ولسوالی خانشین، فتح گردید.

به تاریخ اول این ماه جولای جان مکین رئیس کمیسیون نیروهای مسلح امریکا در گانگریس گفت که نیروهای آنان متحمل خسارات و تلفات شدیدی در افغانستان شده و جنگ به تباهی امریکا تمام خواهد شد. ادارهء سیگار به تاریخ ۳۰ خبر داد که ادارهء اجیر کابل در ۵ ماه گذشته ۵% خاک افغانستان را از دست داده است.

ماه اگست:

دشمن اشغالگر در ماه اگست به کشته شدن ۲ تن از عساکر خود اعتراف کرد اما به تاریخ ۸ یک قطار اشغالگران در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار مورد هدف قرار گرفت که طی آن ۶ اشغالگر کشته شد و به تاریخ ۲۲ یک قطار در ولسوالی بگرام ولایت کابل مورد هدف قرار گرفت و به فردای آن در مرکز ولایت هلمند جمعا در حدود ۶ اشغالگر کشته شدند.

در صف اجیران داخلی، به تاریخ ۲ قوماندان امنیهء ولسوالی خواجه سبزپوش، به تاریخ ۱۶ آمر امنیت قوماندانی امنیهء ولایت غور، و به تاریخ ۲۶ این ماه ۲۲ عسکر اجیر که نزد مجاهدین اسیر بودند طی بمباردمان اشغالگران خارجی در ولسوالی نادعلی کشته شدند.

به سلسلهء اعترافات به ناکامی دشمنان، به تاریخ ۷ اگست روزنامه لاس انجلس تایمز نوشت که جنگ افغانستان طویلترین و ناکام ترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد.

عمليات بهاری عمری نیز به شدت خود ادامه داشت که از جمله مهمترین دست آوردهای آن حمله به مهمانخانه نارت گیت اشغالگران در کابل به تاریخ ۲، تصرف پوسته های مهم چانجیر ولسوالی نادعلی به تاریخ ۳، فتح ولسوالی گرمسیر به تاریخ ۱۲، سقوط ولسوالی وانت وایگل به تاریخ ۱۴، تصرف ولسوالی حصارک و ولسوالی خان آباد به تاریخ ۲۰، فتح ولسوالی خواجه غار به تاریخ ۲۲، حمله به پوهنتون امریکایی کابل به تاریخ ۲۴ و تصرف ولسوالی جانی خیل به تاریخ ۲۷ می باشد.

ماه سبتمبر:

در این ماه حد اقل ۱۱ تن از اشغالگران کشته شدند. ۵ تن از آنان به تاریخ ۸ در ولسوالی خوگیانی و ۶ تن دیگر در ولسوالی دند به تاریخ ۲۶ کشته شدند.

به سلسله تلفات در صف ادارهء اجیر به تاریخ اول این ماه ۵ کارمند امنیت ملی در ولسوالی چرخ، به تاریخ ۴ رئیس کار و امور اجتماعی ولایت کندهار، و یک قوماندان اربکی در ولسوالی محمد آغه، به تاریخ ۱۱ قوماندان امنیهء ولایت ننگرهار، به تاریخ ۱۸ یک قوماندان اربکی در ولسوالی شاه جوی، و به فردای آن  مدیر امنیت ولسوالی نیش ولایت کندهار کشته شدند.

به تاریخ ۲۷ این ماه یک طیارهء بی سرنشین دشمن در ولایت ننگرهار سرنگون گردید.

عملیات عمری نیز دست آوردهای مهم ذیل را داشت:

به تاریخ اول ولسوالی چرخ و به تاریخ ۵ ولسوالی گیرو در ولایت غزنی، به تاریخ ۶  ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، به تاریخ ۸ ولسوالی ناوه، و تاریخ ۲۲ مرکز و قوماندانی امنیهء ولسوالی گیزاب شاهد حملات شدید مجاهدین بودند. به تاریخ ۴ ولسوالی اومنی و به تاریخ ۲۰ یک قرارگاه دشمن در ولایت کندهار و به تاریخ ۲۲ تپهء استراتیژیک کله کلان در ولسوالی خاجه سبزپوش نیز به تصرف مجاهدین در آمد.

به تاریخ ۵ در دو حمله شدید در مقابل وزارت دفاع ادارهء اجیر کابل و یک حمله بر مرکز استخباراتی در شهرنو کابل بشمول سه جنرال و افسران بلند رتبهء ادارهء اجیر دهها تن از افراد و کارمندان دشمن به قتل رسیدند و بیشتر از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

ماه اکتوبر:

به تاریخ ۵ اکتوبر یک عسکر امریکایی در شرق افغانستان کشته شد و به تاریخ ۸ دو تن از عساکر اشغالگران در ولایت ننگرهار شدیدا مجروح شدند. به تاریخ ۱۹ دو تن امریکایی کشته و ۳ تن دیگر زخمی، به تاریخ  ۲۴ چهار عسکر امریکایی در ولسوالی صبری ولسوالی و به تاریخ ۲۶ به اعتراف دشمن ۲ عسکر خارجی در ولسوالی بگرام جان باختند. اما دشمن به کشته شدن ۳ تن در جریان ماه اعتراف کرد.

جنرال نیکولسن، فرماندهء عمومی نیروهای اشغالگر به تاریخ ۲۴ ماه اکتوبر گفت که افزایش تلفات در صف اردوی اجیر آنان را خیلی نگران ساخته است. به تاریخ یازده ۲۳۰ عسکر در مرکز ولایت هلمند کشته و زخمی شدند. علاوه بر این در جریان این ماه قوماندان امنیهء ولسوالی ناوه، چهار تن از فرماندهان بلند رتبهء گلم جم ها در ولایت فاریاب، و به تاریخ ۱۷ قوماندان نیروهای ویژهء امنیت ملی در ولایت بادغیس کشته شدند.

ماه اکتوبر شاهد سرنگونی دو هلیکاپتر به تاریخ ۲ در ولسوالی شاولیکوت و به تاریخ ۹ در ولسوالی پلخمری بود.

در جریان عملیات عمری، به تاریخ ۲ ولسوالی نوبهار ولایت زابل، به تاریخ ۶ شهر پلخمری، به تاریخ ۷ مرکز ولایت کندز و به تاریخ ۱۰ شهر لشکرگاه شاهد حملات شدید مجاهدین بود.

علاوه بر این به تاریخ ۳ ولسوالی ناوه، به فردای آن ولسوالی خانشین، و به تاریخ ۱۱ ولسوالی غورماچ، به تاریخ ۲۳ سی و پنج پوسته  در ولسوالی چوره در تصرف مجاهدین در آمد.

ماه نومبر:

دشمن در ماه نومبر به کشته شدن ۴ تن از افراد خود اعتراف کرد اما تعداد حقیقی کشته شدگان ۲۷ تن می باشد.

در میدان داخلی به تاریخ ۱۸ قوماندان امنیهء ولسوالی بکوا همراه با رئیس امنیت، یک تولی مشر و به تاریخ ۲۹ قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر همراه با بیشتر از ده تن افراد بلندرتبهء ادارهء اجیر در اثر سرنگونی هلیکاپتر در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند.

به سلسله خسارات مالی به تاریخ ۱۶ یک هلیکاپتر در ولسوالی برک برک و به تاریخ ۲۹ یک فروند هلیکاپتر دیگر در ولسوالی بالامرغاب سرنگون شدند.

مهمترین دست آوردهای عملیات عمری در این ماه قرار ذیل بود:

به تاریخ ۱۱ کونسلگری جرمنی در ولایت بلخ، به فردای آن پایگاه نظامی بگرام شاهد حملات شدید مجاهدین بودند.

به تاریخ ۱۶ موتر ریاست دهم امنیت ملی در کابل مورد هدف قرار گرفت که تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شدند.

به سلسله اعترافات به ناکامی به تاریخ ۲۷ ماه نومبر، احمد ضیا مسعود مشاور ویژه رئیس ادارهء اجیر گفت که نفوذ طالبان در ادارات مهم دولتی مانع اجرای عملیات آنان علیه مجاهدین می شود و به تاریخ ۱۵ روسیه کشور حامی اتحاد بدنام شمال ادارهء اجیر کابل را یک پروژه ناکام امریکایی خوانده و آنرا باعث تفرقه و اختلاف میان مردم افغانستان خواند.

ماه دسمبر:

اگرچه دشمن اشغالگر مشخصا در این ماه به کشته شدن افراد خود اعتراف نکرد ما به روز پنجشنبه ۸ دسمبر وزارت دفاع امریکا  از وفات یک عسکر خود که قبلا  در حملهء مجاهدین به پایگاه بگرام به تاریخ ۱۲ ماه نومبر شدیدا زخمی شده بود خبر داد.

در ساحهء خسارات وارده به دشمن نیز یک اضافه در جریان این ماه صورت گرفت. به روز سه شنبه ۲۷ دسمبر یک ماین مقناطیسی هلیکاپتر اردوی اجیر را در میدان هوایی شیندند ولایت هرات سرنگون ساخت.  

عملیات عمری در جریان این ماه نیز با زور و قوت خود ادامه داشت و در جریان ماه صدها عملیات خورد و بزرگ انجام یافت که مهمترین آن قرار ذیل بود:

به روز چهارشنبه مورخهء ۲۱ حملات شدید بر یک کمپ اشغالگران در منطقهء دار الامان کابل رخ داد که طی آن دشمن اشغالگر متحمل تلفات و خسارات شدید گردید. در همین روز یک حمله استشهادی بر مهمانخانهء یکی از وکلای پارلمان قلابی که در آنجا جلسهء سران نظامی ولایات جنوبی کشور جریان داشت رخ داد که در اثر آن ۲۰ تن از اشخاص موجود بشمول دو تن از قوماندان این ولایات کشته و تعداد دیگری زخمی شدند.

روز شنبه ۲۴ دسمبر شاهد حملات شدید منطقهء “شمالگاه” مرکز ولایت فراه بود که طی آن ۱۱ تن پولیس کشته شدند و تعداد مشابهی نیز زخمی شدند. سه پوسته پولیس در جریان این حمله کاملا از بین رفت.  

این ماه شاهد بزرگترین اعتراف به شکست دشمن و نیرومندی مجاهدین بود. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز چهارشنبه ۷ دسمبر در آخرین سخنرانی خود دربارهء امنیت ملی بحیث رئیس جمهور این کشور گفت که در جریان هشت سال ریاست او روزی نگذشته است مگر اینکه علیه امریکائی ها برنامه های جنگی روی کار گرفته نشده باشد. وی گفت که از سی سال به اینسو در افغانستان جنگ جریان دارد و حالات اکنون بهتر از سابق نیست و امریکا نمیتواند طالبان را شکست بدهد.

یک روز قبل از این، حکومت امریکا بعد از کنفرانس کشورهای قلب آسیا طی نشر اعلامیه یی گفته بود که معضلهء افغانستان بدون مذاکرات حل نمی شود و طالبان فرصت واقعی صلح در پیشرو دارند. اعلامیه از بعضی کشورهای همسایه خواسته بود تا با امریکا برای آماده ساختن مجاهدین برای صلح همکاری کند. علاوه بر این وزارت دفاع امریکا به روز یکشنبه مورخهء ۱۸ دسمبر طی انتشار یک راپوری گفت که نیروهای ادارهء اجیر در کابل توانائی محافظت از مناطق به اصطلاح تصفیه شده را ندارند. وزارت دفاع ادارهء اجیر این راپور را با کمال بی شرمی پذیرفته و اعلان نمود که با استفاده از سردی زمستان و کمبود مجاهدین در این موسم کوشش می کنند تا مناطق از دست رفته دوباره به تصرف خود در آورند.

 

 

 


·منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

احمد فارسی

مطالب مرتبط