محاکم امارت اسلامی سبب امنیت و اطمینان در میان ملت است

 

امارت اسلامی افغانستان از یکسو در مقابل اشغال جاری به تلاش جهادی خود ادامه می دهد و دستاورهایش را می افزاید، اما از سوی دیگر برای حل قضایای حقوقی و جنایی محاکم شرعی تاسیس کرده است، خصوصاً در مناطقی که تحت کنترول امارت اسلامی است، محاکم سه گانه ابتدائیه، استیناف و تمیز فعال هستند. ملت از این اقدام امارت اسلامی بسیار خوش و مطمئن هستند؛ زیرا مردم عملاً می بینند که مسائل و دادخواست های آنها با سرعت و جدا از ادارهء فاسد حل می شود.

اکنون مردم قضایای خود را بجای ادارهء کابل به محاکم امارت اسلامی راجع می کنند، حتی از شهر ها و مناطقی که در کنترول حکومت کابل است، مردم از انجا به محاکم امارت مراجعه می کنند. نمونه هایی نیز موجود است که مامورین دولتی از شهر کابل دوسیه های خود را به محاکم امارت اسلامی می آورند و در انجا حل می کنند، آنها می دانند که در محاکم ادارهء کابل کسانی که پول و واسطه نداشته باشند، صدای آنها شنیده نمی شود و با انها بصورت منصفانه عمل نمی شود. دلیل ان نیز اینست که هدف مقامات حکومت فقط پُر کردن جیب هایشان است. از سوی دیگر اعضای امارت اسلامی این کار را به نیت جهاد انجام می دهند و هدفشان فقط حصول رضای الله متعال است، همانگونه که در این حدیث شریف نیز بیان شده است: محبوبترین اشخاص نزد خداوند متعال کسانی هستند که به مردم نفع بیشتر برسانند و محبوبترین عمل نزد الله متعال، عملی است که قلب یک مسلمان خوشحال شود، یا پریشانی او رفع گردد و یا از طرف او قرضش را بپردازد و یا گرسنگی او را رفع کند یعنی غذا بدهد و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی من برای پُوره کردن حاجت یک برادر مسلمان می روم یعنی به او کمک می کنم، این را ترجیح می دهم تا اینکه در مسجد نبوی برای یک ماه در اعتکاف عبادت کنم.

رواه الطبرانی

اعضای امارت اسلامی در میان ملت زندگی می کنند و مردم به آسانی به انها دسترسی دارند، مشخص است که اگر این محاکم نمی بودند، مردم به سبب قضایا و دوسیه های خود مجبور به کشمکش و خونریزی می کنند و این سبب دشمنی در میان ملت می گردید. در میان ملت فضای ترس، وحشت، ظلم و زورگویی حاکم میشد. در چندین دههء گذشته ما نمونه های فراوانی از این نوع داریم. و اکنون نیز شاهد هستیم که در شهرهای بزرگ افغانستان در روز روشن دزدی انجام می شود، کودکان اختطاف می گردند و بعدا در بدل پول اعضای بدنشان بریده شده یا کشته می شوند.

در این اواخر راپورهای متعددی در رسانه های کشور نشر شده اند که در یونیفورم پولیس اینگونه اعمال را انجام می دهند. اینگونه اعمال ترس و وحشت زیادی در میان هموطنان ایجاد کرده است . شواهد زیادی موجود است که باندهای مذکور از سوی مقامات حکومتی مخفیانه حمایت می شوند از اینرو بجای تقلیل جنایت، روز بروز بر شدت و تعداد آن افزوده می شود.

این حقیقت است که مشکلات و پرابلم های ملت مؤمن افغانستان فراوان است. امارت اسلامی در وضعیت جنگی کنونی، اگرچه نمی تواند همه را از بین ببرد اما گفته می توانیم که امارت اسلامی علاوه بر وضعیت جاری جنگی عامل ثبات و امنیت در کشور است و فضای زندگی مطمئن و امنیت نسبی برای مردم فراهم کرده است.

امارت اسلامی به اینگونه خدمات و همکاری و حمایت دوامدار ملت ادامه خواهد داد. ان شاءالله.

دا حقیقت دی چې د افغانستان د مؤمن ولس ستونزې ډیرې دي. اسلامي امارت یې په اوسني جګړه ایز حالت کې ټولې نشي ختمولی خو ویلی شو چې اسلامي امارت په هیواد کې له اوسنۍ جګړې سره سره په ولس کې د امن او ثبات عامل دی او خلکو ته یې د نسبي مطمئن او ارام ژوند فضا برابره کړې ده. اسلامي امارت به دغه خدمت ته د ولس په همکاري او ملاتړ همدا شان دوام ورکوي. ان شاالله.

به امید استقلال و قیام نظام واقعی اسلامی

 

مطالب مرتبط