اظهارات اعترافی جنرالان امریکای به شکست در افغانستان

واقعیت اینست که مقامات و جنرالان اشغالگر امریکایی های هرگز گمان نمی کردند که با چنین وضعیتی ناگوار رو به رو می شوند و هدف لعن و طعنِ افسران نظامی ، قومندانان و عسکرهای جنگی خود قرار می گیرند .
قومندانان نیروهای متهاجم شوروی سابق نیز زمانی دیدند که اجساد پلید عساکر نازدانۂ شان طعمۂ خاک افغانستان شدند به حال خود بسیار گریستند اما سودی نداشت ، فرمانده عمومی قشون متجاوز شوروی در اثنای فرار از افغانستان فریاد زد : ما بی حد نادان و احمق بودیم که به فرمان زمامداران پوچ مغز خود بر کشوری نابلد همچون افغانستان یورش آوردیم .
دیروز ، مجلۂ مشهور امریکایی فارن پالیسی حرفهای افسر سابق نیروهای زمینی امریکا ( جیسیون دیمپسی ) را نشر نمود ، دیمپسی می گوید : رهبران ما فکر بسیار سطحی داشتند ، آنان افغانستان را به جای کارزار درگیری محل سیاحت فکر می کردند ، زیرا در پالیسی که برای افغانستان ساخته بودند حیثیت جنگی افغانستان را در نظر نگرفته بودند بلکه گویا افغانستان را مرکز سیاحتی فکر کرده بودند ، مأموریت نظامی امریکا در افغانستان ناکام ماند و عامل این ناکامی مقامات و جنرالان امریکایی هستند .
نامبرده افزوده است : فعالیت های قومندان سابق نیروهای امریکا و وزیر اسبق دفاع این کشور جنرال دیوید پیتریاس همه داستان های خیالی بود ، در حالی که نامبرده در رسانه های امریکایی به عنوان پدر نظامیان امریکا شناخته می شود .
وی می گوید : انعطاف ناپذیری بوروکراسی نظامی ، همه مردم امریکا را به سرخط رسانه ها متوجه ساخته بود ، اکنون نتیجه اش را دیدیم ، ما باید از جنگ ویتنام عبرت می گرفتیم و اشتباهات آن جنگ را در افغانستان تکرار نمی کردیم .
دیمپیسی توصیه می کند : چنان به نظر می رسد که از رئیس جمهور جدید نیز خواسته می شود که به سربازان مزید ، سلاح های جدید ، پول های اضافی و نیروهای بیش تر هوایی نیاز داریم تا در جنگ افغانستان پیروز گردیم ، اما ترامپ باید از مسئولین امنیتی کشور بپرسد که طالبان چرا با کمبود و یا نبود وسائل پیشرفت نمودند ، تا برای ترامپ روشن گردد که پالیسی جنرالان ما در مورد افغانستان چه اندازه سطحی و سرسری است ، جنرالان ما هنوز هم در قبال افغانستان فکر سطحی دارند و به همین دلیل با شکست مواجه هستند .
این نخستین بار نیست که امریکایی ها به شکست خود در افغانستان اعتراف می کنند ، در حالی که زمین و فضایی افغانستان هنوز هم از وحشت و ستم روایی امریکا رهایی نیافته است ، امریکایی ها در گذشته نیز بارها به ناکامی خود اعتراف نموده اند که مهم ترین آن اعتراف بارک اوباما بود ، وی چند روز پیش اقرار نمود : ما نمی توانیم طالبان را شکست بدهیم .
امریکای ها یقین دارند امروز یا فردا با سرهای خم از افغانستان فرار می کنند و وادار می گردند تا در مورد تجاوز نامشروع و ظالمانه بر افغانستان ابراز ندامت و پشیمانی بکنند ، مردم افغانستان به اساس نیروی ایمان بر ذات خداوند توانا و مقتدر همواره باور داشتند که اشغالگران وحشی شکست می خورند و کامیابی و پیروزی از آنِ بندگان مؤمن و راستین خداوند تعالی است ، امروز ، اثرات این واقعیت تاریخی را به چشم خود مشاهده می کنیم ، وبه المستعان……….!

مطالب مرتبط