۳۰۰ عسکر امریکایی کدام درد رژیم شکست خورده را مداوا می کند

رژیم بوسیده و رو به زوال کابل گفته است امریکا پلان دارد تا ۳۰۰ عسکر اشغالگر را برای رهایی و نجات رژیم به افغانستان بفرستد و قرار است که این عساکر در ولایت هلمند جا به جا گردند .
ماه گذشته ، رئیس جمهور اوباما شکست خود را در افغانستان به زبان خود و بسیار به صراحت پذیرفت و ناتوانی خود را در برابر مجاهدین اعلان نمود ، این اعتراف اوباما بر غلامان زر خرید امریکا در افغانستان بسیار سنگین و دشوار تمام شد ، یک اندازه روحیۂ که داشتند آن هم متزلزل شد ، از پلان های نظامی وامنیتی خود در نصف راه منصرف شدند و حتی از تبلیغات و یاوه گویی های زبانی نیز دل سرد شدند و زمزمه نکردند که : در سال گذشته این و آن دست آوردها داشتیم و در سال پیشرو فلان فلان دست آوردها خواهیم داشت .
رژیم کابل پس از اعتراف پر آوازهء اوباما بارها با سرپرستان امریکایی خود رابطه نمودند و گریه کنان گفتند که اگر برای احیای روحیۂ ما اقدام نکردید و گام عاجل نبرداشتید امکان دارد که مجاهدین در سال پیشرو چند برابر سال گذشته پیشروی ها داشته باشند و اعتماد و محبوبیت مردم افغانستان را بیشتر به خود جلب دارند .
پینتاگون پس از درخواست های پیهم رژیم کابل اعلان نموده است که امریکا از پیروزی در افغانستان کاملاً نا امید و مایوس نشده است ، امریکا می خواهد کمک و همکاری های خود را با رژیم اجیر ادامه بدهد و دلیلش اینست که ۳۰۰ تن عسکر خود را به افغانستان می فرستد .
پیام ما برای رژیم مزدور کابل اینست که امریکا دوشا دوش ۴۹ و با یکصد و پنجاه هزار نیروهای مجهز و پیش رفته همه توانایی خود را صرف نمود ، حدود ۱۰ تریلیون دالر را خرج نمود ، صدها کانفرانس های بین المللی را برای جلب پشتیبانی های سیاسی و اقتصادی جهان از شما دائر نمود و استراتیژی های وحشت بار و دام های گوناگون نظامی را در افغانستان پیاده و تطبیق نمود ، اما نتیج‏ۂ این همه کوشش های امریکا اعتراف اخیر اوباما بود که امریکا و ناتو در طی یک و نیم دهه نتوانستند طالبان را شکست بدهند و یا نیروی آنان را ضعیف بسازند .
هرگاه نیروهای یکصد و پنچاه هزار نفری امریکا و ناتو حتی نتوانستند تسلط شما را تنها در شهر کابل قوی تر بسازند ، چه جای که حکومتداری شما را در ولایت ها و مناطق دور افتاده استوار بسازند ، پس این ۳۰۰ عسکر امریکایی کدام درد شما را مداوا می کند ، به ویژه در خاک مرد خیز و کفرشکن هلمند که هزاران عسکر امریکای و بریتانوی را به کیفر کردار رسانیده است آیا شما به این عساکر چند صد نفری فریفته می شوید و فکر می کنید که روحیۂ شما را زنده می سازد ؟ ، این خوش باوری شما نشان می دهد که در آخرین سرحد و مرز حماقت قرار دارید .

مطالب مرتبط