بازیهای ناکام استخبارات دشمن

در این اواخر از سوی ادارهء استخبارات کابل یکبار دیگر اوراق جعلی چاپ و از آدرس مجاهدین در ساحات و مناطقی از ولسوالی ها پخش شده است، تلاش برای کشتن شخصیت ها و همزمان با آن اعلان ازدیاد قوتها از سوی اشغالگران از جمله اعمالی است که قبلا نیز تکرار و ناکام شده اند. اینگونه تلاش های مذبوحانه و دسیسه های استخباراتی نمی توانند مقاومت اسلامی که در ادوار مختلف جریان داشته، پرورش یافته و پُخته شده است، را ضعیف نماید. اگر اینچنین میبود امروز 41 ولسوالی کشور در دست (کنترول) مجاهدین امارت اسلامی نمی بود، واقعیت های میدانی اینگونه است و ما باورمند هستیم که اسباب ظاهری هیچگاهی تعیین کنندهء سرانجام و نتیجهء معرکه نیست. تاریخ جنگ های بین حق و باطل اثبات نموده است که سنت الهی ایچنین بوده است که دسته های کوچک، گروه های بزرگ را شکست داده اند.

(قَالَ الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) . البقرة ۲۴۹

ترجمه: کسانی که باورمند بر ملاقات خداوند متعال هستند، می گویند بسیاری اوقات گروه های کوچک بر گروه های بزرگ غلبه حاصل کرده اند و الله متعال با صابران است. (سورت البقرة، آیت 249)

یک و نیم دههء گذشته زمان کافی برای اشغالگران بود که به اشتباهات خود فکر کرده و برای اصلاح آن تلاش می کردند تا مجبور به تکرار دوبارهء آن نشوند؛ اما دشمن تاکنون از تلاش های ناکام استخباراتی خود دست بردار نیست، زمانی یک نوع و گاهی به شکل دیگری افواهات ، شایعات و دروغ هایی را نشر می کند. حتی پل ها را منفجر می کند، مکاتب را حریق می کند، هموطنان بیگناه را به شهادت می رسانند و … به امید اینکه در مقابل چیزی (هدفی) بدست آورند؛ اما نمی دانند که در این قبرستان امپراطوری ها، تمام تجاوزگران و دست نشاندگان دیرینه اش نیز اینچنین تلاش های ناکام کرده و به آب و تاب زده اند اما سر انجام در اینجا از هم گسیسته و نابود شده اند.

مقاومت اسلامی جاری در مقابل تجاوز بیگانگان از قلب ملت ریشه گرفته و برخاسته است و امارت اسلامی بحیث نمایندهء واقعی ملت از آن نمایندگی می کند، تجاوزگران و حمایه کنندگان داخلی و خارجی آنان که هر نامی و لقبی بر این قیام و اتحاد مقدس اسلامی بگذارد، این درخت شکوفای مقاومت از آن مبرا و پاک است، زیرا این ملت خود ماهیت واقعی آنرا بهتر و بیشتر از هر کس دیگری می شناسد. همچنین اگر میشد کامیابی را تنها با دروغگوئی و تبلیغات منفی بدست آورد، در یک و نیم دههء گذشته اشغالگران و دوستان داخلی آنان به محتوم بدست آورده بودند. اما با گذشت زمان ملت مسلمان افغان و حتی ملت های جهان شعارهای فریبنده و توخالی آنان را درک و مشاهده کردند.

از این رو به مقامات کشورهای اشغالگر می گوئیم که دیگر به بازی های استعماری و استخباراتی خود در کشور عزیز ما نقطهء پایان گذاشته و یک راه حل معقول مسئله را پیشکش کنید، به هر اندازه که زودتر حق مشروع افغان های آزادیخواه و استقلال طلب را بپذیرید به همان اندازه به خیر و صلاح صلح و ثبات منطقه و کشورهای شما خواهد بود.

مطالب مرتبط